تم دارک سایت آماده است
اگر برای حالت مطالعه در حالت دارک راحت تر هستید آن را فعال کنید.

جستجوی مدارک گم شده از طریق سایت اینترنتی شرکت پست

وی والت مشترک کشورها اطلاعات کاربردی جستجوی مدارک گم شده از طریق سایت اینترنتی شرکت پست

جستجوی مدارک گم شده

هر یک از شما ممکن است مدارک مهمی را گم کرده باشید که تا بحال پیدا نشده باشد. یک سایت اینترنتی بسیار مفید توسط شرکت پست ایجاد شده است که هر مدرکی که به اداره پست ارسال شده باشد، در آن اعلام میکند.

به آدرس زیر مراجعه کنید و نام و یا نام خانوادگی خود یا آشنایان خود را در آن جستجو کنید.

به دیگران توصیه کنید اگر هر مدرکی پیدا کردند در صندوق پست بیاندازند تا در این سایت ثبت شود.


سامانه مدیریت اطلاعات و اشیا و مدارک گم شده


همچنین برای پیدا کردن شئ مورد نظر به سایت زیر مراجعه کرده و مراحل زیر را انجام دهید:

1. وارد بخش جستجوی پیدا شده‌ها در سامانه مدیریت اطلاعات و اشیا و مدارک گم شده شوید.
2. بخش‌های نام، نام خانوادگی و نام پدر را به دقت با حروف فارسی مطابق با شناسنامه‌تان ثبت کنید و دکمه جستجو را بزنید.

مطالب مرتبط :

بازگشت بازگشت
خانه جستجو پشتیبانی