کانادا اخبار سراسری کانادا

جزییات برنامه اسپانسرشیپ کانادا در سال 2021

پردازش 30000 درخواست در برنامه اسپانسرشیپ کانادا

کانادایی ها و ساکنین دائمی که در سال 2020، برای «برنامه اسپانسرشیپ کانادا برای پدر و مادران، پدربزرگ ها و مادربزرگ ها» (PGP) اقدام کرده اند، هم اکنون دعوتنامه خود را از «اداره مهاجرت و شهروندی کانادا» (IRCC) دریافت می کنند.

در اوایل این هفته، «IRCC» لاتاری «PGP» سال 2020 خود را انجام داد، و اکنون طی یک دوره 10 روزه، دعوتنامه ها را صادر خواهد کرد. متقاضیان می توانستند از تاریخ 13 اکتبر تا 3 نوامبر 2020،  درخواست خود را برای دریافت فرم های اسپانسرشیپ ارسال کنند.

«IRCC» قصد پذیرش حداکثر 10،000 درخواست را برای «PGP» سال 2020 دارد. (که قدمی بزرگ برای «PGP» به حساب می آید.) در سال 2021، کانادا قصد دارد بیش از 40000 دعوتنامه صادر کند. هدف اولیه کانادا صدور این تعداد دعوتنامه طی سال های 2020 و 2021 بود، اما به دلیل تأخیرهای ناشی از همه گیری کرونا، همه دعوت ها امسال برگزار می شود.

تعداد افرادی که برای اسپانسرشیپ پدر و مادر یا پدربزرگ و مادربزرگ خود اقدام می کنند، بیشتر از ظرفیت پذیرش «IRCC» می باشد؛ به همین دلیل، کانادا به منظور انتخاب رندوم متقاضیان برای دعوت به ارسال درخواست، نیاز به برگزاری لاتاری دارد. قبل از انجام این کار، «IRCC» همه موارد تکراری ارسال شده را برای اطمینان از عدالت در انتخاب، حذف خواهد کرد.

کسانی که «دعوتنامه برای ارسال درخواست» (ITA) دریافت می کنند، 60 روز فرصت دارند تا درخواست خود را ارائه دهند. اگر افراد به دلیل اختلالات مربوط به همه گیری کرونا قادر به ارائه مدرکی نباشند، باید شواهدی در این باره ارائه دهند. سپس به آنها یک دوره 90 روزه اضافی داده می شود تا مدارک مذکور را ارائه دهند.

به متقاضیانی که درخواست خود را برای اسپانسرشیپ ارسال کرده اند، توصیه می شود ایمیل خود را به طور دقیق بررسی کنند؛ «IRCC» از این طریق با آنها در تماس خواهد بود. متقاضیان همچنین می توانند وضعیت دعوت خود را در وبسایت «IRCC» بررسی کنند.

از آنجایی که بسیاری از اسپانسرهای آتی تحت تأثیر کووید19 قرار گرفته اند، کانادا در ماه اکتبر اعلام کرد که به طور موقت، شرایط مورد نیاز درآمد در «گروه مهاجرت خانواده» (مانند «PGP») را کاهش خواهد داد. اکنون، اسپانسرها باید «حداقل درآمد لازم» (MNI) مورد نیاز «IRCC» را برآورده کنند. قبل از این تغییر، اسپانسرها ملزم به داشتن حداقل «MNI» به اضافه 30 درصد بودند.

برای اطلاع از میزان مورد نیاز درآمد جهت اسپانسرشیپ پدر و مادر یا پدربزرگ و مادربزرگ خود، متقاضیان ابتدا باید اندازه خانواده خود را تعیین کنند، که شامل همه افرادی است که مسئولیت مالی آنها را بر عهده دارند؛ از جمله:

  • شخص متقاضی
  • همسر یا شریک زندگی
  • فرزندان وابسته
  • فرزندان وابسته همسر یا شریک زندگی خود
  • هر فردی که در گذشته تحت اسپانسرشیپ متقاضی بوده و اسپانسر، مسئولیت مالی او را داشته است
  • پدر و مادران، پدربزرگ و مادربزرگ هایی که متقاضی قصد اسپانسرشیپ آنها را دارد، و افراد تحت تکفل آنها
  • هر کودک وابسته ای که با پدر و مادر یا پدربزرگ و مادربزرگ خود به کانادا نمی آید
  • پدر و مادر، همسر، یا شریک مادربزرگ و مادربزرگ (حتی اگر آنها به کانادا نخواهند آمد)
  • پدر و مادر یا همسر جدا شده از پدربزرگ و مادربزرگ آنها

شرایط کانادا ایجاب می‎کند که متقاضیان حداقل درآمد را در سه سال گذشته که مالیات پرداخته اند، داشته باشند. این شرط در مورد کسانی که می خواهند اسپانسر پدر و مادر یا پدربزرگ و مادربزرگ خود باشند، و به هر استانی غیر از کبک بیایند، صادق است. کسانی که در کبک زندگی می کنند، لازم است نیازهای خاص استان را برآورده کنند.

هم برای کانادا و هم برای کبک، اسپانسر باید یک قرارداد تعهد امضا کند. این بدان معناست که اسپانسر (و هر یک از شریکان امضا کننده) باید هرگونه کمک اجتماعی را که به اسپانسرشوندگان تعلق می گیرد، بازپرداخت کنند. برای اسپانسرها در هر استانی به غیر از کبک، دوره تعهد 20 سال است. این مدت برای کسانی که در کبک هستند 10 سال می باشد.


segoup

به اشتراک گذاشتن با

VVWALT © 2023