dark
تم دارک سایت آماده است
اگر برای حالت مطالعه در حالت دارک راحت تر هستید آن را فعال کنید.

جزئیات موارد مهاجرتی در اصلاحیه بودجه آمریکا

اخبار آمریکا ایالات متحده جزئیات موارد مهاجرتی در اصلاحیه بودجه آمریکا

خلاصه و جزئیات جز به جز موارد مهاجرتی در اصلاحیه بودجه از انجمن وکلای مهاجرت آمریکا aila:

بخش ۶۰۰۰۲:

ویزاهای مهاجرتی گوناگونی (لاتاری گرین کارت) از سال‌های ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۱ را برای این افراد بازیابی می‌کند.

آنها که به خاطر تراول بن مسلمانان یا آفریقاییان ویزایشان رد (refuse) شد یا از ورود به آمریکا بازداشته شدند.

آنها که بر اثر محدودیت‌های ناشی از کووید-۱۹:

– با وجود ارسال دی‌سی۲۶۰ نتوانستند مصاحبه بگیرند
– با وجود قبولی ویزایشان نتوانستند وارد شوند

بخش ۶۰۰۰۳:

به فرد اجازه می‌دهد با پرداخت ۱۵۰۰$ در صورت داشتن پتیشن قبول شده درخواست تغییر استتس ارسال کند (و اجازه کار بگیرد، اما فرد همچنان ممکن است به دلیل سقف‌های کشوری و کلی ویزا در انتظار بماند)

متقاضی تغییر استتس در صورتی که تحت تاثیر محدودیت‌های عددی سالیانه کشوری و کلی ویزای کاری یا خانوادگی باشد، می‌تواند با پرداخت ۵۰۰۰$ برای کتگوری‌های EB1,EB2, EB3 یا ۲۵۰۰$ برای فرزندان ازدواج نکرده و خواهر/برادران شهروندان آمریکا یا همسران و فرزندان ازدواج نکرده شهروندان آمریکا از این سقف‌ها معاف شود.

بدیهی است فرد برای تغییر استتس باید در آمریکا حضور داشته باشد.

مطالب مرتبط :

بازگشت بازگشت
خانه جستجو پشتیبانی برگشت