dark
تم دارک سایت آماده است
اگر برای حالت مطالعه در حالت دارک راحت تر هستید آن را فعال کنید.

آزادی جابجایی در استان های کانادا برای مهاجران

آمریکا کانادا اطلاعات کاربردی اطلاعات کاربردی کانادا آزادی جابجایی در استان های کانادا برای مهاجران

جابجایی مهاجران در کانادا

📌حق قانونگذاری در زمینه مهاجرت در کانادا بین دولت فدرال و استانها به طور مساوی تقسیم شده است

📌همه استان ها و قلمروها برنامه های خاص خود را برای انتخاب مهاجران تعریف کرده اند اما براساس منشور کانادا درباره حق جابجایی و تعیین محل زندگی٬ هیچ استانی نمی تواند مهاجران را در آن استان برخلاف میل آنها نگه دارد

📌منشور کانادا در مورد حق جابجایی مهاجرینی که اقامت دائم دارند چه می گوید؟

بخش 6 منشور حقوق و آزادیهای کانادا حق اقامت و کار در هر استان کانادا را به ساکنان دائم و شهروندان کانادا می دهد

  1. هر شهروند کانادا حق ورود، ماندن و ترک کانادا را دارد
  2. هر شهروند کانادا و هر شخصی که دارای اقامت دائم کانادا باشد، حق دارد:

⚡️به هر استانی از کانادا برود و در آنجا اقامت کند

⚡️برای گذران زندگي خود در هر استانی کار کند

📌حق جابجایی چگونه به مهاجرت اعمال می شود؟

حق جابجایی زمانی بدست می اید که اقامت دائم کسب شود.

📌پس از انتخاب متقاضی توسط دولت استانی، اداره مهاجرت فدرال مهاجرت کانادا (IRCC) بر مسائل مربوط به پذیرش از جمله بهداشت و امنیت نظارت خواهد کرد

📌پس از دریافت اقامت دائم و حضور در یک POE (مرز کانادا) هیچ مشکلی در حق جابجایی متقاضی برای زندگی و کار در هر نقطه در کانادا وجود ندارد

📌استانهایی که به دنبال جذب تازه واردین تحت PNP های (برنامه های استانی) خود هستند، موظفند شرایط مناسبی را برای جذب و مهمتر از آن حفظ مهاجران ایجاد کنند.


مطالب مرتبط :

بازگشت بازگشت
خانه جستجو پشتیبانی برگشت