تم دارک سایت آماده است
اگر برای حالت مطالعه در حالت دارک راحت تر هستید آن را فعال کنید.

توصیه های مفید برای گرفتن بورسیه تحصیلی

وی والت مشترک کشورها تحصیلات توصیه های مفید برای گرفتن بورسیه تحصیلی

توصیه هایی مفید به کسانی که میخواهند بورسیه تحصیلی بگیرند

مثال های عینی بزنید
اگر پاسختان به یك مقاله انتزاعی است آن را با یك مثال عینی كه نظرتان را تایید میكند، همراه كنید.اسپانسر های بورسیه میخواهند شواهدی را ببینند تا مطمئن شوند كه شما معیار هایشان را برآورده میكنید، نه اینکه فقط ادعاهای غیرقابل پشتوانه را بیان کنید.

 اگر صلاحیت دارید، درخواست بدهید
تمام شرایط و جوانب را با دقت مطالعه كنید و قبل از ارسال فرم درخواست، مطمئن شوید كه صلاحیت دارید.

هدف های اسپانسر ها را شناسایی كنید
تلاش كنید تا متوجه انگیزه ی اسپانسر برای پیشنهاد این بورسیه شوید. اگر شما بتوانید اهدافشان را شناسایی کنید شانستان به شدت بالا می رود.

 فرم درخواست را كامل پركنید و راهنمایی ها را دنبال كنید
خیلی از دانشجویان نمیتوانند راهنمایی ها را دنبال كنند.شما میتوانید با خواندن دقیق راهنما یك امتیاز رقابتی به خود اهدا كنید. همه ی انچه را كه لازم است فراهم كنید اما انچه را كه مورد نیاز نیست ارائه ندهید زیرا كه موثر نخواهد بود و ممكن است رد صلاحیت شوید. مطمئن شوید كه تمام فرم را پر كرده اید.اگر پاسخ سوالی مربوط ب شما نمیشد آن را در فرم بنویسید و بی پاسخ آن را رها نكنید.

 مرتب نوشتن و تمیزی امتیاز محسوب می شود.
چند كپی از تمام فرم هایی دریافت می كنید داشته باشید. از كپی ها بعنوان پیشنویس كاری استفاده كنید تا بسته ی فرم درخواستتان را ارتقا دهید و كامل كنید.همیشه بهتر است كه فرم درخواست را تایپ كنید.اگر باید پرینت بگیرید تمیز مرتب و خوانا این كار را انجام دهید.هیچ چیز بی اثر تر از فرم درخواست با غلط املایی و مشكلات گرامری نیست،از یك دوست یا معلم کمک بخواهید.

رزومه ای از دستاوردهای خود بنویسید
لیستی از تمام دستاوردهای خود تهیه كنید این كار به شما كمك میكند تا نقاط قوت خودرا شناسایی كرده و فرم بهتری را آماده كنید.

 تمام مهلت ها را در نظر بگیرید
حداقل دو هفته زودتر از زمان اعلام شده برای تصحیح فرمتان قبل از ارسال وقت بگذارید. شما مسئول ارسال تمام قسمت های فرم در وقت مقرر هستید. این قسمت ها شامل محتویات پشتیبانی مانند: نامه درخواست و نسخه رو نوشت است. بنابراین مطمئن شوید هر كس كه در فرم درخواست شما مشاركت دارد وقت كافی(برای بررسی همه چیز) داشته باشد. اگر شرایط نامناسب بود به ارائه دهنده ی بورسیه با احترام تماس بگیرد و اگر ممكن است درخواست تمدید مهلت كنید.


بیشتر بخوانید:

مطالب مرتبط :

بازگشت بازگشت
خانه جستجو پشتیبانی