مهاجرت کبک کانادا زبان فرانسه کبک

اثبات توانایی زبان فرانسه (برنامه اسکیل ورکر کبک)

زبان فرانسه برای مهاجرت به کبک کانادا

متقاضیانی که تحت برنامه نیرو ماهر کبک اقدام می کنند، در صورتی برای مهارت زبان فرانسه امتیاز دارند، که نتایج یک آزمون تایید شده زبان فرانسه را ارائه دهند.

چندین آزمون زبان برای پشتیبانی از تعیین سطح توانایی زبان فرانسه متقاضی تایید شده است.


آزمون های زبان فرانسه زیر تنها آزمون هایی هستند که برای برنامه های مهاجرتی کبک پذیرفته می شوند:TEF/TEFaQ/TEF کانادا

  • Test d`Evaluation du français
  • Test d`Evaluation du français adapté pour le Québec

TCF/TCFQ

  • Test de connaissance du français
  • Test de connaissance du français pour le Québec

DELF/DALF

  • Diplôme d`études en Langue Françaiseجدول مقایسه

نمایش 1052550100همه رکوردجستجو: 

نام TEF/TEFaQ/TEF کاناداTCF/TCFQDELF/DALF
نوع امتحانیک آزمون استاندارد که سطح توانایی شما در زبان فرانسه را مشخص می کند.یک آزمون استاندارد که سطح توانایی شما در زبان فرانسه را مشخص می کند.شما سطح توانایی زبان فرانسه را انتخاب می کنید که می خواهید برای آن تست شوید.
تعداد بخش هاTEF – سه بخش اجباری و دو بخش اختیاری وجود دارد.
TEFaQ- دو بخش اجباری وجود دارد.
TCF – سه بخش اجباری و دو بخش اختیاری وجود دارد.
TCFQ- دو بخش اجباری وجود دارد.
در هر سطح چهار بخش وجود دارد.
موسسه ای که آزمون را برگزار می کنداتاق بازرگانی و صنعت پاریس (CCIP)آموزش بین المللی فرانسهآموزش بین المللی فرانسه
نوع گواهی دریافت شدهگواهینامه ای که امتیاز کسب شده و تجزیه و تحلیل دقیق برای هر بخش را فهرست می کند.گواهینامه ای که شما را در یکی از شش سطح فرانسوی قرار می دهد.مدرک رسمی صادر شده توسط وزارت آموزش و پرورش فرانسه.
اعتبار نتایجاین نتایج به مدت 2 سال معتبر است.این نتایج به مدت 2 سال معتبر است.این نتایج برای مادام العمر معتبر است. با این حال آنها فقط برای 2 سال برای مهاجرت به کبک معتبر هستند.

بیشتر بخوانید:

segoup

به اشتراک گذاشتن با

VVWALT © 2023