تم دارک سایت آماده است
اگر برای حالت مطالعه در حالت دارک راحت تر هستید آن را فعال کنید.

تمدید کارت اقامت PR کانادا


تمدید کارت اقامت موقت کانادا

درحالت کلی می توان گفت تحت 2 شرایط  تمدید کارت پی آر برای مهاجرین امکان پذیر خواهد بود:

  1. به دلیل مسایل شغلی در کشور مبدا
  2. موارد غیرقابل پیش بینی اورژانسی خانوادگی

مطمینا دلایل قابل قبول دیگری نیز برای ترک کشور کانادا و تمدید کارت اقامت موقت وجود خواهد داشت، اما 2 دلیل فوق از اصلی ترین و مهم ترین دلایل قابل قبول می باشند.

در چنین شرایطی، فرد درخواست تمدید خود را به سازمان H&C(Humanitarian and Compassionate) ارایه می نماید تا مورد بررسی قرار گیرد.

در واقع متفاضی می بایست با ارایه دلایل و شواهد، افسر این سازمان را جهت اجبار در ترک کشور کانادا قانع نماید.

“ارایه ی درخواست تمدید کارت اقامت موقت کانادا به سازمان H&C (دلایل شغلی) “

در چنین شرایطی شما یا وکلا میتوانند با جمع آوری دلایلی مبنی بر تلاش های فراوان متقاضی و ناموفقیت در پیداکردن کار در این کشور، و یا داشتن پیشنهاد کاری از کشور دیگر، اقدام به جلب رضایت و قانع نمودن افسر اداره مهاجرت خواهند نمود.

به بیان دیگر، هدف نشان دادن تعلق خاطر و وابستگی به دلیل داشتن اقامت موقت متفقاضی در کشور کانادا می باشد.

بدیهی است هرچقدر دلایل نشان دهنده ی وابستگی فرد به کشور کانادا بیشتر باشد از شانس موفقیت بیشتری برای تمدید پی آر کارت خود برخوردار خواهد شد.

“ارایه ی درخواست تمدید کارت اقامت موقت کانادا به سازمان H&C (موارد غیرقابل پیش بینی اورژانسی خانوادگی ) “

در  ارتباط با مسایل خانوادگی ، همانطور که از عنوان آن نیز مشخص است، فرد به دلیل نیاز فوری مانند بیماری یکی از بستگان و نگه داری و پرستاری از آنها مجبور به ترک کشور کانادا گردیده است و در نتیجه نتوانسته مدت زمان معین اقامت در این کشور را داشته باشد و پی آر کارت وی باطل گریده است.

حال سوالی که ممکن است پیش بیاید ایسنت که آیا فرد برای ورود به کشور کانادا نیاز به کارت پی آر دارد؟

پاسخ اینست که اگر شخص توسط وسیله نقلیه شخصی که عموما از امریکا نیز صورت می پذیرد سفر کند، نیازی به ارایه ی پی آر کارت ندارد. در صورتیکه فرد پرواز هوایی داشته باشد ممکن است  افسر فرودگاه از وی سوالاتی در خصوص تاریخچه ی اقامتی وی نماید.

بدیهی است چنانچه از فرد تقاضای پی آر کارت شود و بهمراه داشته باشد شک و شبه افسر برطرف شده چرا که دارای اقامت موقتی می باشد.

از دست دادن اقامت موقت کشور کانادا

متقاضیان در این مورد مدنظر داشته باشند که منقضی شدن کارت پی آر الزاما به معنی از دست دادن اقامت موقت نمی باشد. در واقع این عنوان، به تصمیم نهایی افسر سازمان مهاجرت بستگی دارد.

همچنین، متفاضیانی که مدت زمان بسیار طولانی از کشور کانادا دور بوده اند هنگام ورود، می بایست پاسخ های قانع کننده ای را به افسر ارایه دهند تا با تمدید پی آر کارت و اقامت آنها موافقت شود.

از سوی دیگر قانون 730 ، که ناظر بر مدت زمان خروج از کشور کانادا می باشد، دارای انعطاف پذیری و استثناتی نیز هست و چنانچه بتوان دلایل بشردوستانه را در این مورد لحاظ نمود، کمک به سزایی به روند پرونده خواهد شد.


بیشتر بخوانید:

مطالب مرتبط :

بازگشت بازگشت
خانه جستجو پشتیبانی