تم دارک سایت آماده است
اگر برای حالت مطالعه در حالت دارک راحت تر هستید آن را فعال کنید.

آیا تماس گرفتن و مکاتبه کردن با چند استاد در یک دانشکده ایرادی دارد ؟

وی والت مشترک کشورها تحصیلات آیا تماس گرفتن و مکاتبه کردن با چند استاد در یک دانشکده ایرادی دارد ؟

تماس گرفتن و مکاتبه کردن با چند استاد در یک دانشکده

هم بله و هم خیر ، مکاتبه با اساتید یک دانشکده بستگی به شرایط دارد ، اگر برای کشورهایی که دانشگاه های آن ها استاد محور است اقدام میکنید مانند آمریکا یا کانادا باید دو موضوع را مد نظر داشته باشید ، اول اینکه مکاتبه با اساتید این دانشگاه ها بسیار مهم است و نحوه مکاتبه های شما برای پوزیشن ها نقش بسزایی در گرفتن پذیرش دارد.

دوم اینکه ، باید به زمان مکاتبه با اساتید دقت کنید به عبارتی اگر شما در ما ه های آخر ددلاین مکاتبه ( مانند دسامبر) اقدام کرده اید ، تجربه نشان داده است که با توچه به اینکه شما زمان کافی ندارید، اگر ایمیل های كاستومايز را برای استادای یک دانشکده بفرستید ، ایرادی ندارد ، اما دقت کنید باید با احتیاط پیش رفت و به همه استادای آن دانشکده ایمیل نزنید بلکه به تعداد محدودی که فیلد کاری آنها به فیلد و زمینه کاری شما نزدیک است ایمیل بفرستید.

اما اگر شما زمان کافی برای مکاتبه دارید ( ماه های آگوست و اکتبر) ، باید با احتیاط بیشتری جلو رفت و برای استادای آن دانشکده برنامه ریزی کنیم . اگر به یک استاد دانشکده ایمیل زدیم و جوابی دریافت نکردیم و بعد از 1 هفته دوباره ریمایندر زدیم و همچنان جوابی دریافت نکردیم ، در اینصورت به سمت استاد دیگر آن دانشکده رفتن ممانعتی ندارد. اما اگر بعد از فرستادن ایمیل ، استاد ریپلای کرد و ریپلای آن نسبتا امیدوارکننده و خوب بود ، اصلا اصلا سراغ استاد های دیگر آن دانشکده نروید تا تکلیف این استاد معلوم شود.


مطالب مرتبط :

بازگشت بازگشت
خانه جستجو پشتیبانی