تم دارک سایت آماده است
اگر برای حالت مطالعه در حالت دارک راحت تر هستید آن را فعال کنید.

تماس تلفنی با اداره مهاجرت کانادا


اداره مهاجرت کانادا

اداره مهاجرت کانادا پشتیبانی تلفنی را بازگشایی می کند

اداره مهاجرت کانادا مجدداً پشتیبانی تلفنی را از مهاجرت و شهروندی باز می کند. کانادا دیگر قادر است از طریق تلفن به سؤالات پاسخ دهد.

بخش مهاجرت کانادا یک بار دیگر برای سؤال از طریق تلفن باز است.

اکنون IRCC بار دیگر تماس هایی را پذیرفته است ، اما با کمبود ظرفیت خطوط تلفن از دوشنبه تا جمعه از 9 صبح تا 5 عصر EST باز است.

از خارج از کانادا و داخل کانادا از این طریق میتوانید برنامه های خود را پیگیری نمایید

سیستم جدید تلفن برای پشتیبانی از کارگزاران از راه دور کار گذاشته شده است. مطابق با انتشار رسانه ای ، IRCC هشدار داد که ممکن است در نتیجه این مجموعه جدید ، مشکلات فنی بوجود بیاید.

سوالات آنلاین می تواند 24 ساعت شبانه روز ، هفت روز در هفته از طریق وبفرم IRCC ارسال شود .

TTY: از طریق سرویس Bell Relay (BRS) تماس بگیرید:
(9 صبح تا 5 بعد از ظهر زمان استاندارد شرقی)

1-800-855-0511 TTY)

711 (TTY to Voice)

1-800-855-1155 (TTY to TTY)


بیشتر بخوانید:

مطالب مرتبط :

بازگشت بازگشت
خانه جستجو پشتیبانی