تم دارک سایت آماده است
اگر برای حالت مطالعه در حالت دارک راحت تر هستید آن را فعال کنید.

تغییر رشته یا دانشگاه کانادا بعد از اخذ ویزای تحصیلی

وی والت آمریکا کانادا تحصیلات تحصیل در کانادا تغییر رشته یا دانشگاه کانادا بعد از اخذ ویزای تحصیلی

تغییر محل تحصیل یا رشته بعد از اخذ ویزای تحصیلی کانادا

بررسی امکان تغییر رشته و دانشگاه و یا کالج محل تحصیل بعد از اخذ ویزای تحصیلی کانادا

متقاضی تحصیل در کانادا در دو فرض می‌تواند رشته و کالج یا دانشگاه محل تحصیل خود را بعد از اخذ ویزا تغییر دهد

1. متقاضی ویزای تحصیلی را اخذ نموده ولی هنوز وارد کانادا نشده است. در این فرض او می‌تواند پذیرش جدیدی اخذ و با ثبت تغییرات در پروفایل مهاجرتی خود وارد کانادا شود. در این حالت، آفیسر مستقر در فرودگاه با مشاهده تغییرات ایجاد شده در پروفایل متقاضی، نسبت به صدور استادی پرمیت او اقدام می‌نماید.

2. فرض دوم آن است که متقاضی بعد از ورود به کانادا و دریافت پرمیت تحصیلی به هر دلیلی به این نتیجه می‌رسد که رشته تحصیلی و یا دانشگاه و یا کالج خود را تغییر دهد. در این فرض او باید ترم تحصیلی را دیفر نموده و پذیرش جدیدی اخذ نماید. البته توصیه می‌شود که در این فرض متقاضی در دانشگاه یا کالجی که از ابتدا پذیرش اخذ نموده است حضور یابد وگرنه موسسه مذکور، غیبت او را به اداره‌ی مهاجرت گزارش خواهد نمود و این امر عواقب ناخوشایندی برای متقاضی در پی خواهد داشت.


مطالب مرتبط :

بازگشت بازگشت
خانه جستجو پشتیبانی