تم دارک سایت آماده است
اگر برای حالت مطالعه در حالت دارک راحت تر هستید آن را فعال کنید.

تغییرات ساختاری جدی در سیستم NOC کانادا


تغییرات ساختاری در سیستم ناک کانادا

هر ده سال یکبار، طبقه بندی مشاغل ملی کانادا (NOC) مورد بازنگری ساختاری عمده ای قرار می گیرد و طی آن گروه های شغلی موجود به همراه ورودی های جمع آوری شده از بسیاری از ذینفعان و از طریق یک فرآیند مشاوره مورد بررسی قرار می گیرند. NOC به عنوان بخشی از مشارکت بین سازمان آمار کانادا (STC) و سازمان اشتغال و توسعه اجتماعی کانادا (ESDC) تلقی میشود.

بر اساس اعلام سازمان آمار کانادا، تغییرات ساختاری فراوانی در NOC 2021 اعمال خواهد شد. در حال حاضر نسخه 2016 این سند مورد استفاده قرار میگیرد. بر اساس این نسخه، حدود 42 درصد مشاغل در سطح Skill B (مشاغلی که نیازمند داشتن تحصیلات کالج و بالاتر میباشند) قرار گرفته اند. به منظور شفافیت بیشتر مقرر شده تا یک گروه شغلی دیگر به گروه های فعلی NOC اضافه شود. بر اساس تصمیمات اتخاذ شده، تقسیم بندی NOC بر اساس Training, Education, Experience and Responsibilities (TEER) خواهد بود.

مطالب مرتبط :

بازگشت بازگشت
خانه جستجو پشتیبانی