تم دارک سایت آماده است
اگر برای حالت مطالعه در حالت دارک راحت تر هستید آن را فعال کنید.

تغییرات اکسپرس انتری کانادا


مشاغل جدید اکسپرس اینتری کانادا

اداره مهاجرت و شهروندی کانادا از تاریخ 31 ماه may سال 2023 نظام مهاجرتی سیستم اکسپرس انتری کانادا را تغییر داد. این تغییرات، به شکل مستقیم بر روی متقاصیان مهاجرت از طریق این سیستم مهاجرتی تاثیرگذار خواهد بود.

سوال مهمی که در این بخش به وجود می آید این است که معنی این تغییرات چیست و باید منتظر چه چیزی باشیم.


3 نوع انتخاب متفاوت

با تغییرات به وجود آمده، از این پس باید منتظر باشیم تا ۳ نوع متفاوت از انتخاب متقاضیان را ببینیم.

نوع 1: General Draws

این نوع از انتخابها همانی است که تا به امروز هم به شکل گسترده انجام شده است. در این نوع از انتخابها همه شاخه های شغلی و همه برنامه ها در قرعه کشی حضور دارند و هر کسی که امتیاز بالاتری داشته باشد، دعوتنامه دریافت میکند.

نوع 2: Program-Specific Draws

این نوع از انتخابها بیشتر در زمان اوج Covid19 متداول بود و تنها یک و یا دو برنامه را شامل میشد. در این نوع از انتخاب ها، سازمان مهاجرت از بین برنامه های مختلف زیر مجموعه اکسپرس انتری اشخاصی را انتخاب میکرد که واجد شرایط آن برنامه بودند و همچنین امتیاز بالاتری داشتند. برای مثال در چندین دوره از دوره های ارسال دعوتنامه، تنها کسانی که واجد شرایط برنامه های استانی بودند از اکسپرس انتری دعوتنامه دریافت کردند.

نوع 3: Category-Based Draws

این نوع از انتخابها بر اساس جدیدترین تغییرات اکسپرس انتری است و قرار است تا داوطلبان بر اساس معیارهای از پیش تعیین شده انتخاب شوند. بر این اساس برای اینکه شانس دریافت دعوتنامه داشته باشید باید در یکی از دسته بندی های معرفی شده توسط سازمان مهاجرت قرار بگیرید. در حال حاضر و برای سال ۲۰۲۳ دسته بندی های زیر مورد توجه سازمان مهاجرت قرار دارد:

 • اشخاصی که توانایی بالا در زبان فرانسوی دارند
 • اشخاصی که سوابق کاری در یکی از شاخه های زیر دارند:
  • بهداشت و درمان
  • علوم، تکنولوژی، مهندسی و ریاضیات
  • مشاغل فنی و حرفه ای مانند نجاری، تاسیسات و لوله کشی
  • حمل و نقل
  • کشاورزی و صنایع غذایی


شرایط هر دسته بندی چیست؟

برای واجد شرایط بودن در دسته بندی اول (توانایی خوب در زبان فرانسوی) باید حداقل نمره CLB7 در زبان فرانسوی داشته باشید. در جداول زیر میتوانید حداقل نمره لازم برای این دسته بندی را ببینید.


آزمون TEF

CLB LevelReadingWritingListeningSpeakingDescription
۱۰۲۶۳-۳۰۰۳۹۳-۴۵۰۳۱۶-۳۶۰۳۹۳-۴۵۰نمره عالی
۹۲۴۸-۲۶۲۳۷۱-۳۹۲۲۹۸-۳۱۵۳۷۱-۳۹۲نمره عالی
۸۲۳۳-۲۴۷۳۴۹-۳۷۰۲۸۰-۲۹۷۳۴۹-۳۷۰نمره عالی
۷۲۰۷-۲۳۲۳۱۰-۳۴۸۲۴۹-۲۷۹۳۱۰-۳۴۸حداقل مورد نیاز
۶۱۸۱-۲۰۶۲۷۱-۳۰۹۲۱۷-۲۴۸۲۷۱-۳۰۹غیر قابل قبول
۵۱۵۱-۱۸۰۲۲۶-۲۷۰۱۸۱-۲۱۶۲۲۶-۲۷۰غیر قابل قبول
۴۱۲۱-۱۵۰۱۸۱-۲۲۵۱۴۵-۱۸۰۱۸۱-۲۲۵غیر قابل قبولآزمون TCF

CLB LevelReadingWritingListeningSpeakingDescription
۱۰۵۴۹-۶۹۹۱۶-۲۰۵۴۹-۶۹۹۱۶-۲۰نمره عالی
۹۵۲۴-۵۴۸۱۴-۱۵۵۲۳-۵۴۸۱۴-۱۵نمره عالی
۸۴۹۹-۵۲۳۱۲-۱۳۵۰۳-۵۲۲۱۲-۱۳نمره عالی
۷۴۵۳-۴۹۸۱۰-۱۱۴۵۸-۵۰۲۱۰-۱۱حداقل مورد نیاز
۶۴۰۶-۴۵۲۷-۹۳۹۸-۴۵۷۷-۹غیر قابل قبول
۵۳۷۵-۴۰۵۶۳۶۹-۳۹۷۶غیر قابل قبول
۴۳۴۲-۳۷۴۴-۵۳۳۱-۳۶۸۴-۵غیر قابل قبول

از طرف دیگر، برای واجد شرایط بودن در دسته بندی های شغلی نیاز است تا در ۳ سال گذشته حداقل ۶ ماه سابقه کار به شکل پیوسته در یکی از مشاغل مورد نیاز داشته باشید.مشاغل حوزه بهداشت و درمان

عنوان شغلیکد NOCدسته بندی TEER
Audiologists and speech language pathologists۳۱۱۱۲۱
Chiropractors۳۱۲۰۱۱
Dentists۳۱۱۱۰۱
Dieticians and nutritionists۳۱۱۲۱۱
Education counsellors۴۱۳۲۰۱
General practitioners and family physicians۳۱۱۰۲۱
Instructors of persons with disabilities۴۲۲۰۳۲
Kinesiologists and other professional occupation in therapy and assessment۳۱۲۰۴۱
Licensed practical nurses۳۲۱۰۱۲
Massage therapists۳۲۲۰۱۲
Medical laboratory assistants and related technical occupations۳۳۱۰۱۳
Medical laboratory technologists۳۲۱۲۰۲
Medical radiation technologists۳۲۱۲۱۲
Medical sonographers۳۲۱۲۲۲
Nurse aides, orderlies and patient service associates۳۳۱۰۲۳
Nurse practitioners۳۱۳۰۲۱
Nursing co-ordinators and supervisors۳۱۳۰۰۱
Occupational therapists۳۱۲۰۳۱
Optometrists۳۱۱۱۱۱
Other assisting occupations in support of health services۳۳۱۰۹۳
Other practitioners of natural healing۳۲۲۰۹۲
Other professional occupations in health diagnosing and treating۳۱۲۰۹۱
Other technical occupations in therapy and assessment۳۲۱۰۹۲
Paramedical occupations۳۲۱۰۲۲
Pharmacy technical assistants and pharmacy assistants۳۳۱۰۳۳
Physician assistants, midwives and allied health professionals۳۱۳۰۳۱
Physiotherapists۳۱۲۰۲۱
Psychologists۳۱۲۰۰۱
Registered nurses and registered psychiatric nurses۳۱۳۰۱۱
Respiratory therapists, clinical perfusionists and cardiopulmonary technologists۳۲۱۰۳۲
Specialists in clinical and laboratory medicine۳۱۱۰۰۱
Specialists in surgery۳۱۱۰۱۱
Therapists in counselling and related specialized therapies۴۱۳۰۱۱
Traditional Chinese medicine practitioners and acupuncturists۳۲۲۰۰۲
Veterinarians۳۱۱۰۳۱مشاغل حوزه علوم، تکنولوژی، مهندسی و ریاضیات

عنوان شغلیکد NOCدسته بندی TEER
Architects۲۱۲۰۰۱
Architecture and science managers۲۰۰۱۱۰
Business systems specialists۲۱۲۲۱۱
Civil Engineers۲۱۳۰۰۱
Computer and information systems managers۲۰۰۱۲۰
Computer engineers (except software engineers and designers)۲۱۳۱۱۱
Computer systems developers and programmers۲۱۲۳۰۱
Cybersecurity specialists۲۱۲۲۰۱
Data scientists۲۱۲۱۱۱
Database analysts and data administrators۲۱۲۲۳۱
Electrical and electronics engineers۲۱۳۱۰۱
Engineering managers۲۰۰۱۰۰
Industrial and manufacturing engineers۲۱۳۲۱۱
Information systems specialists۲۱۲۲۲۱
Land surveyors۲۱۲۰۳۱
Landscape Architects۲۱۲۰۱۱
Mathematicians, statisticians and actuaries۲۱۲۱۰۱
Metallurgical and materials engineers۲۱۳۲۲۱
Natural and applied science policy researchers, consultants and program officers۴۱۴۰۰۱
Software developers and programmers۲۱۲۳۲۱
Software engineers and designers۲۱۲۳۱۱
Urban and land use planners۲۱۲۰۲۱
Web designers۲۱۲۳۳۱
Web developers and programmers۲۱۲۳۴۱مشاغل فنی و حرفه ای

عنوان شغلیکد NOCدسته بندی TEER
Residential and commercial installers and servicers۷۳۲۰۰۳
Elevator constructors and mechanics۷۲۴۰۶۲
Machine fitters۷۲۴۰۵۲
Heating, refrigeration and air conditioning mechanics۷۲۴۰۲۲
Construction millwrights and industrial mechanics۷۲۴۰۰۲
Carpenters۷۲۳۱۰۲
Plumbers۷۲۳۰۰۲
Electricians (except industrial and power system)۷۲۲۰۰۲
Welders and related machine operators۷۲۱۰۶۲
Contractors and supervisors, other construction trades, installers, repairers and servicers۷۲۰۱۴۲مشاغل حوزه حمل و نقل

عنوان شغلیکد NOCدسته بندی TEER
Aircraft assemblers and aircraft assembly inspectors۹۳۲۰۰۳
Transport truck drivers۷۳۳۰۰۳
Railway traffic controllers and marine traffic regulators۷۲۶۰۴۲
Engineer officers, water transport۷۲۶۰۳۲
Deck officers, water transport۷۲۶۰۲۲
Air traffic controllers and related occupations۷۲۶۰۱۲
Air pilots, flight engineers and flying instructors۷۲۶۰۰۲
Aircraft mechanics and aircraft inspectors۷۲۴۰۴۲
Railway carmen/women۷۲۴۰۳۲
Managers in transportation۷۰۰۲۰۰مشاغل حوزه کشاورزی و صنایع غذایی

عنوان شغلیکد NOCدسته بندی TEER
Contractors and supervisors, landscaping, grounds maintenance and horticulture services۸۲۰۳۱۲
Agricultural service contractors and farm supervisors۸۲۰۳۰۲
Butchers- retail and wholesale۶۳۲۰۱۳نکات مهم

 • دقت نمایید که تنها داشتن شرایط بالا به معنای آن نیست که حتما دعوت نامه دریافت خواهید کرد. در هر دور از انتخابهای اکسپرس انتری ممکن است شرایط منحصر به فرد دیگری نیز از طرف سازمان مهاجرت اعمال شود. برای دریافت دعوتنامه باید همه شرایط عمومی و اختصاصی را داشته باشید.
 • انتخابهای Category-Based لزوما به معنای این نیست که شرایط برای مهاجرت سخت تر میشود. انتخابهای بر اساس شغل، ممکن است باعث شود تا حداقل امتیازات تا حدودی کاهش پیدا کند و شانس دریافت دعوتنامه برای برخی از متقاضیان بالاتر رود.


توصیه مهم

با توجه به شرایط جدید در اکسپرس انتری، شاید هم اکنون زمان بسیار مناسبی برای اقدام از طریق این سیستم مهاجرتی باشد. توصیه مهم به همه متقاضیان مهاجرت این است که با دید باز اقدام به انتخاب NOC شغلی خود کنند. چرا که الان زمان آزمون و خطا نیست. انتخاب NOC غیر منطبق با شرایط کاری شما و NOCهای اعلامی سازمان مهاجرت، تنها باعث اتلاف وقت شما میشود و ارزشی برای شما ندارد.

مطالب مرتبط :

بازگشت بازگشت
خانه جستجو پشتیبانی