مشترک کشورها ویزا و مهاجرت

هنگام تحویل مدارک به دارالترجمه برای مهاجرت به چند نکته مهم توجه کنید

تنها مهر مترجم رسمی برای مدارک کفایت می کند و نیازی به مهر وزارت امور خارجه و دادگستری نیست.

فهرست مترجمان رسمی را از سایت قوه قضاییه www.ekfam.ir بدست آورید.

متقاضیان آقا برای دریافت مدرک اصلی دیپلم و پیش دانشگاهی می بایست نامه اشتغال به تحصیل دانشگاه یا کارت پایان خدمت سربازی( یا کارت معافیت) داشته باشند تا مدرسه مدرک اصلی آنها را تحویل دهد. در غیر این صورت مدرسه به شما مدرک موقت دیپلم و پیش دانشگاهی را می دهد که باید به تایید اداره آموزش پرورش ناحیه و کل استان محل تحصیل شما دربیایند. مدارک اصلی نیاز به مهرهای آموزش و پرورش ندارند و تنها مدرک دیپلم نیاز به تاییدیه دفاتر پیشخوان دولت دارد.

برای تاییدیه مدارک موقت دقت داشته باشید که بر روی مدارک تحصیلی موقت دبیرستان و ریز نمرات می بایست ابتدا مهر آموزش پرورش ناحیه ای که در آن تحصیل کرده اید و سپس مهر آموزش پرورش کل استان زده شود. هنگام مراجعه به اداره آموزش پرورش کل حتما به اطلاع مسئول مربوطه برسانید که مدارک را جهت ارسال به دارالترجمه می خواهید تایید کنید.

مدرک دیپلم سال سوم دبیرستان (نظام قدیم) نیاز به تاییدیه توسط دفاتر پیشخوان دولت دارد در نتیجه مدرک مورد نظر را ابتدا به اداره آموزش و پرورش ناحیه برده و سپس به یکی از دفاتر پیشخوان دولت جهت دریافت تاییدیه مراجعه کنید و درنهایت مدرک دیپلم را جهت ضرب مهر،‌به اداره کل آموزش و پرورش استان محل تحصیل خود ببرید.

مدارک دانشگاهی (ریز نمرات و مدرک تحصیلی و …) نیازی به تایید آموزش و پرورش ندارند و تنها مهر و تاییدیه دانشگاه کفایت می
کند.

مدارک ترجمه شده تا زمانی که محتوای مدارک اصلی تغییر نکند، اعتبار دارند.

برای کسب اطلاعات بیش تر درباره مدارکی که پیش از ارائه به مترجم رسمی، باید به تایید سازمان نظام پزشکی کشور برسد، به نشانی اینترنتی به آدرس http://irimc.org مراجعه کنید. در این پرتال، اطلاعات مربوطه در اختیار مخاطبان قرار گرفته است. کار تایید مدارک در این سازمان، معمولا ظرف چند ساعت انجام می شود.


segoup

به اشتراک گذاشتن با

VVWALT © 2023