تم دارک سایت آماده است
اگر برای حالت مطالعه در حالت دارک راحت تر هستید آن را فعال کنید.

تحصیل در رشته های علوم پایه آلمان

وی والت اروپا آلمان تحصیلات تحصیل در رشته های علوم پایه آلمان

تحصیل در آلمان

تحصیل در رشته های علوم طبیعی

دانشگاه های آلمان رشته های زیادی را در گروه ریاضی و علوم طبیعی ارائه می دهند و موضوعات بین رشته ایی  مختلفی به رشته های دانشگاهی اضافه می شود، در علوم طبیعی توانایی همکاری در گروه بسیار مهم است. آینده این رشته ها بسیار خوب است زیرا کشور آلمان می خواهد جایگاه اقتصادی خودرا در دنیا حفظ کند.

برنامه در مقاطع مختلف
تعداد زیادی از برنامه های رشته های ریاضی و علوم طبیعی در دانشگاه تدریس می شوند.برنامه ی دوره ی کارشناسی برای رشته های ریاضی، علوم طبیعی و کامپیوتر را به طور معمول ‘mono-bachelors’ می گویند زیرا در این برنامه ها شما فقط در یک موضوع آموزش می بینید.
بعضی از دانشگاه ها این اجازه را به شما می دهند که در چند موضوع هم زمان مشغول به تحصیل شوید، به طورمثال شما می توانید علوم طبیعی را با علوم انسانی یا علوم اجتماعی ترکیب کنید. اگر میخواهید در یکی از رشته های بیولوژی، فیزیک، ریاضی، شیمی، علوم کامپیوتر یا جغرافیا معلم شوید، باید حداقل در دو موضوع به صورت همزمان تحصیل کنید.
بیش از 2،500 برنامه ی تحصیلی در رشته های علوم طبیعی و ریاضی هست که در مقطع کارشناسی ارشد 200 برنامه به زبان انگلیسی آموزش داده می شود.

مدارک
امروزه نیاز بازار کار آلمان به متخصصانی است که در بیش از یک حوزه تخصص دارند، متخصصان علوم طبیعی باید با متخصصانی از زمینه کاری های دیگر همکاری کنند. اگر میخواهید در برنامه های علمی شرکت کنید، باید ویژگی های زیر را داشته باشید:

  1. مهارت تحلیلی
  2. تفکر منطقی، کنجکاوی، قاطیعیت و توانایی مدیریت استرس
  3. درک ریاضی
  4. پیشینه ی قوی در ریاضیات
  5. توانایی کار در گروه

مطالب مرتبط :

بازگشت بازگشت
خانه جستجو پشتیبانی