dark
تم دارک سایت آماده است
اگر برای حالت مطالعه در حالت دارک راحت تر هستید آن را فعال کنید.

تبعات اقامت بیش از زمان ویزا در آمریکا


تبعات اقامت بیش از زمان ویزا در آمریکا شامل چه مواردی میشود ؟؟

به طور کلی تبعات اقامت بیش از زمان ویزا در آمریکا شامل موارد زیر می شود:

۱- محرومیت از ورود مجدد به آمریکا برای سه یا ده سال:

عدم ترک آمریکا تا ۱۸۰ روز متوالی پس از پایان مهلت مجاز، محرومیتی در رابطه با بازگشت به آمریکا ایجاد نمی کند به شرطی که فرد در Removal proceeding قرار نگرفته باشد. البته حتی در حالت اقامت اضافی زیر ۱۸۰ روز هم هر ویزای دیگری که برای فرد صادر شده باشد به طور اتوماتیک باطل می شود و فرد برای دریافت ویزای مجدد هم کار دشوارتری را در پیش خواهد داشت.

  • اقامت اضافی بین ۱۸۰ روز تا ۳۶۵ روز باعث محرومیت سه ساله از بازگشت به آمریکا می شود.
  • اقامت غیرمجاز بیش از یک سال باعث محرومیت ۱۰ ساله از بازگشت به آمریکا می شود
  • اگر فرد به هر دلیلی از طریق Removal proceeding از آمریکا اخراج شده باشد و بار دیگر از طریق غیرقانونی وارد آمریکا شده باشد برای همیشه از دریافت هر نوع ویزا محروم می شود.

۲- لغو سایر ویزاهای دیگری که صادر شده اند:

برای نمونه اگر شما با ویزای توریستی وارد آمریکا شده اید و همزمان درخواست ویزای دانشجویی هم داشته اید و ویزای دانشجویی شما آماده صدور در سفارتخانه است اقامت اضافی با ویزای توریستی باعث لغو ویزای دانشجویی می شود.

۳- عدم امکان تبدیل وضعیت به اقامت دائم:

به جز در موارد استثنائی (مانند درخواست گرین کارت از طریق ازدواج با شهروند آمریکا)، اقامت اضافی باعث می شود فرد نتواند در داخل آمریکا وضعیت مهاجرتی خود را تبدیل کند. برای مثال اگر فردی با ویزای توریستی به آمریکا آمده و پس از انقضا مدت اقامت مجاز خود بتواند پیشنهاد کاری از یک کارفرمای آمریکایی دریافت کند نمی تواند بدون خروج از آمریکا برای دریافت وضعیت اقامتی جدید از طریق پیشنهاد کار اقدام کند.

👈 محرومیت از بازگشت به آمریکا برای ۳ یا ۱۰ سال در برخی موارد قابل بخشش است و فرد می تواند با درخواست Waiver تلاش نماید تا از این محرومیت ها نجات یابد. با این حال طی این پروسه مستلزم صرف وقت و هزینه زیادی بوده و تضمینی هم برای موفقیت در آن وجود ندارد.

مطالب مرتبط :

بازگشت بازگشت
خانه جستجو پشتیبانی برگشت