dark
تم دارک سایت آماده است
اگر برای حالت مطالعه در حالت دارک راحت تر هستید آن را فعال کنید.

بیزینس ویزیتور ویزا کانادا – کار بدون داشتن ویزای کار


بیزینس ویزیتور ویزا کانادا – کار بدون داشتن ویزای کار
در بسیاری از موارد بازدیدکنندگان تجاری کانادا نیازی به داشتن ویزای کار کانادا ندارند. یک بازدیدکننده ی تجاری (Business Visitors)، کسی است که به هدف مشارکت در فعالیت های تجاری بین المللی و بدون ورود مستقیم به بازار کار کانادا، به این کشور سفر می کند.

کانادا دارای یکی از بزرگترین اقتصادهای جهان است که سالانه هزاران نفر بازدیدکننده ی تجاری کوتاه مدت را به خود جذب می کند.

این کشور با اقتصادی در راستای بازار بین المللی و به عنوان عضوی از سازمان OECD
و گروه 7 (G7) و همچنین صاحب حق امضای توافقنامه ی تجارت آزاد آمریکای شمالی،
تلاش می کند؛ اطمینان حاصل نماید که بازدیدکنندگان تجاری می توانند برای سفرهای تجاری خود
به کانادا سفر کنند. با توجه به ماهیت کار و همچنین ملیت فرد، برخی از بازدیدکنندگان تجاری برای
انجام فعالیت های تجاری خود می توانند بدون نیاز به مجوز کار وارد کشور شوند.
مواردی که در این قسمت در بر گرفته می شوند، شامل:

 • طرح کلی
 • خدمات پس از فروش یا اجاره
 • گارانتی یا تفاهم نامه سطح خدمات
 • افرادی که به عنوان بازدیدکننده تجاری در نظر گرفته نمی شوند.

بیزینس ویزیتور ویزا – کار بدون داشتن ویزای کار:
بازدیدکنندگان تجاری باید موارد زیر را به نمایش بگذارند:

 • برنامه ی اقامت کمتر از 6 ماه
 • اینکه قصد ندارند وارد بازار کار کانادا شوند.
 • محل اصلی کسب و کار، منبع درآمد و سود در خارج از کانادا باشد.
 • مستندات تکمیلی که از درخواست آنها پشتیبانی نماید.
 • الزامات اصلی ورود به کانادا را برآورده نمایند:
  – اسناد معتبر سفر همانند پاسپورت را داشته باشند.
  – بودجه ی مالی کافی برای اقامت و بازگشت به خانه را داشته باشند.
  – قصد داشته باشند در پایان بازدید از کانادا خارج شوند.
  – فرد سوابق جنایی، امنیتی یا ریسک های بهداشت و سلامت برای مردم کانادا نداشته باشد.

اینکه چرا افراد ممکن است به عنوان یک بازدیدکننده تجاری به کانادا سفر کنند،
باید جزو یکی از دلایل زیر باشد:

 • حضور در جلسات، کنفرانس ها، همایش ها و امور تجاری
 • خرید کالا یا خدمات کانادایی به نفع یک موجودیت خارجی
 • اخذ سفارش کالا و خدمات
 • ارائه خدمات پس از فروش همانند کارهای عملی در حوزه ی ساخت و ساز
 • آموزش دیدن در یکی از شرکت های کانادایی مادر برای کار در شرکت خارج از کانادا
 • آموزش دادن به کارمندان شرکت های تابعه ی کانادایی توسط یک شرکت خارجی

بیزینس ویزیتور ویزا کانادا – کار بدون داشتن ویزای کار

خدمات پس از فروش یا اجاره:

افرادی که در کارهای تعمیراتی و نگهداری، نصب و نظارت بر نصب و راه اندازی و
تست تجهیزات صنعتی و تجاری (از جمله نرم افزارهای کامپیوتری) فعالیت می کنند، می توانند
به عنوان بازدیدکننده تجاری در نظر گرفته شوند و بنابراین نیاز به مجوز کار کانادا ندارند. راه اندازی،
نصب دستی که عموما توسط صنایع ساخت و ساز و ساختمان سازی همانند برق و
اتصالات لوله ای انجام می شود، را در بر نمی گیرد.


این بند همچنین مشمول افرادی می باشد که به دنبال ورود به حوزه ی تعمیر یا خدمات تخصصی
تجهیزات خریداری شده یا اجاره شده از خارج کانادا هستند که خدمات را به عنوان بخشی از
قرارداد اصلی یا قرارداد تمدید فروش، اجاره، و قراردادهای گارانتی یا خدماتی ذکر کرده اند.


خدمات پس از فروش و اجاره همچنین شرایطی را که قرارداد فروش یا اجاره و یا سفارش خرید برای
ارتقا نرم افزار برای استفاده از تجهیزاتی است که قبلا فروخته یا اجاره شده است، در بر می گیرد.
سرویس دهنده ای که برای نصب، پیکربندی یا آموزش نرم افزارهای ارتقا یافته به کانادا سفر می کند،
می تواند به عنوان بازیدکننده تجاری در نظر گرفته شود. یک توافق فروش یا اجاره یا سفارش خرید
برای نرم افزار ارتقایافته قرارداد جدیدی برای یک محصول جدید است. لطفا توجه کنید که کارهای
ساختمانی مشمول این بند نمی شوند.

گارانتی یا تفاهم نامه سطح خدمات:

به منظور اینکه بتوان فرد خارجی را بازدیدکننده تجاری در نظر گرفت، در قراردادها، گارانتی یا تفاهم نامه سطح خدمات، باید به عنوان بخشی از قرارداد فروش اصلی یا قرارداد اجاره و یا تمدیدی از قراداد اصلی در نظر گرفته شود
قراردادهای خدماتی که بعد از امضای قرارداد فروش یا اجاره با شخص ثالث مورد مذاکر قرار می گیرند، مشمول این قانون نمی شوند. در مواردی که کار انجام شده در کانادا تحت پوشش گارانتی نمی باشد، عموما مجوز کار و مجوز LIMA مورد نیاز است.

افرادی که بازدیدکننده تجاری در نظر گرفته نمی شوند.:

در شرایطی که کارفرمای کانادا به طور مستقیم برای دریافت سرویس هایی از یک شرکت غیرکانادایی ارتباط برقرار می کند، کارمند شرکت خارجی که این خدمات را برای شرکت کانادایی ارائه می کند، نیازمند یک مجوز کار کانادا است.


این مورد، جزو شرایطی است که در اکثر توافقنامه های تجارت آزاد آمریکای شمالی (NAFTA) به وقوع می پیوندد. سرویس دهندگان فقط به خاطر اینکه به طور مستقیم پرداختی از منابع کانادایی دریافت می کنند، نباید بازدید کننده تجاری محسوب شوند. از آنجایی که بین شرکت کانادایی و کارفرمای فرد استخدام شده، قراردادی بسته شده است، فرد وارد بازار کار کانادا می گردد و از آنجایی که کارفرمای خارجی برای خدماتی که ارائه می دهد، پول دریافت می کند، فرض بر این است که نیروی کار از یک منبع کانادایی حقوق دریافت کند. در نتیجه نیروی کار را نمی توان به عنوان یک بازدیدکننده تجاری به حساب آورد.


برای مثال یک پروژه‌ی زیرساختی در کانادا برای ارائه خدمات برنامه ریزی شهری در ایالت متحده، قرارداد می بندد و تیم کوچکی را برای کار در کانادا به آنجا می فرستد. اعضای تیم در کانادا کار می کنند و شرکت برای مشارکت در پروژه دستمزد دریافت می کند. بنابراین اعضای تیم فاقد معیارهای لازم یک بازدیدکننده ی تجاری از کانادا هستند.


افرادی که قصد ورود به بازار کار کانادا را دارند نیازمند یک مجوز کار موقت هستند. سایر افرادی که به صورت کوتاه مدت و تحت شرایط خاصی در کانادا کار می کنند می تواند بدون مجوز کار در کانادا کار کنند و به عنوان بازدیدکننده ی تجاری نیز در نظر گرفته نشوند.

مطالب مرتبط :

بازگشت بازگشت
خانه جستجو پشتیبانی برگشت