تم دارک سایت آماده است
اگر برای حالت مطالعه در حالت دارک راحت تر هستید آن را فعال کنید.

بورسیه هنرهای لیبرال دانشگاه یورک کانادا

وی والت اخبار اخبار آمریکا اخبار کانادا اخبار بورسیه کانادا بورسیه هنرهای لیبرال دانشگاه یورک کانادا

بورسیه هنرهای لیبرال دانشگاه یورک کانادا
دانشگاه یورک کانادا از اعطای تعدادی بورس تحصیلی در مقاطع مختلف
برای علاقمندان به تحصیل در دانشکده هنر های لیبرال دانشگاه یورک خبر داده است که به شرح ذیل می باشد.

دانشگاه یورک در کانادا

رتبه بندی شده است؟

شهرت دانشگاه یورک در تعدادی از رتبه های بعد از متوسطه رتبه بندی شده است. در رتبه بندی آکادمیک دانشگاه های جهانی رتبه بندی جهانی 2019 ، این دانشگاه رتبه 501-600 در جهان و 19-20 در کانادا را کسب کرده است. رتبه بندی دانشگاه های جهانی QS در سال 2020 رتبه 511-520 دانشگاه در جهان و هجدهمین در کانادا را به خود اختصاص داده است.

💠نام بورسیه : بورسیه هنر های لیبرال

💠کشور ارایه دهنده بورسیه : کانادا

💠دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه یورک

💠مقطع تحصیلی ارایه شده :
کارشناسی
کارشناسی ارشد
دکترا

بورسیه دانشگاه کانادا

💠کشورهای واجد شرایط : دانشجویان تمامی کشورها

💠رشته های تحصیلی ارایه شده : تمامی رشته های ارائه شده توسط دانشکده هنرهای لیبرال

💠امتیازات بورسیه : پرداخت هزینه تحصیل 2000 تا 3000 دلار

💠شرایط ثبت نام :

تسلط به زبان انگلیسی
داشتن معدا 90% یا بالاتر (معدل 18 یا بالاتر)
داشتن حداقل مدرک پیش دانشگاهی برای داوطلبان ایران
داشتن حداقل مدرک صنف 12 برای داوطلبان افغانستان

💠How to Apply
How to Apply: For applying, aspirants are recommended to take admission at the university. After being registered, many of the awards simply require that you fill out the Student Financial Profile (SFP)for the current session.
Supporting Documents: As part of the application, you need to submit all previous transcripts at the university.
Admission Requirements: For taking admission, claimants are needed to meet the entry requirements of the university.
Language Requirements: Applicants must be able to demonstrate a good command of the English language for the opportunity .

💠مدارک مورد نیاز :
آخرین مدرک تحصیلی با ریز نمرات
سی وی CV
انگیزه نامه
توصیه نامه
پاسپورت
عکس

بورسیه هنرهای لیبرال دانشگاه یورک کانادا

لینک ثبتنام


مطالب مرتبط :

بازگشت بازگشت
خانه جستجو پشتیبانی