مشترک کشورها تحصیلات

بهترین وبسایت ها برای یافتن بورسیه های تحصیلی در کشورهای مختلف

لیست وبسایت هایی برای پیدا کردن بورسیه های تحصیلی

معرفی لیست کامل از وبسایت ها برای بورسیه های تحصیلی ( فاند ، اسکالرشیپ و فلوشیپ ) رشته های مختلف در مقاطع تحصیلی مختلف از سراسر دنیا برای دانشجویان ایرانی.

Finland

1- Aalto University

2- University of Eastern Finland

3- Oulu University

Switzerland

1- ETH

Norway

1- NTNU

2- USN

3- University of Oslo

4- University of Stavanger

5- NORD University

Denmark

1- DTU

2- Aalborg University

3- Aarhus University

4- University of Southern Denmark

Netherland

1- Delft

2- Eindhoven

3- Twente

Sweden

1- KTH

2- Lund

3- Chalmers

4- Lulea University

5- Uppsala University

6- Linkoping University

Germany

1- DAAD

2- Julich

3- Max Planck

4- KIT

5- Darmstadt


segoup

به اشتراک گذاشتن با

VVWALT © 2023