کانادا اخبار کبک

بروزرسانی شرایط دستمزد کبک کانادا برای نیروی کار موقت خارجی

کبک شرایط دستمزد نیروی کار موقت خارجی را به روزرسانی می‌کند

به گفته ی وزیر MIFI، کارفرمایان کبک که به دنبال استخدام نیروی کار موقت خارجی هستند، باید از یک راهنمای دستمزد جدید استفاده کنند.

این تغییر از تاریخ ۱ دسامبر لازم الاجرا خواهد بود. کارفرمایان کبک باید به جای نسخه ۲۰۱۸ که در حال حاضر موجود است ، به نسخه راهنمای دستمزد ۲۰۲۰ مراجعه کنند.

علاوه بر این، دولت کبک اعلام کرده است که “اگر حقوق پیشنهادی برای شغل براساس نسخه ۲۰۱۸ راهنمای دستمزد باشد، ممکن است پیشنهادات استخدام موقت دریافت شده در آن تاریخ یا پس از آن رد شود.” این بدان معناست که این تغییرات می تواند در مورد درخواست های مجوز کار که قبل از اول دسامبر سال ۲۰۲۰ ارسال شده و بعد از آن در حال پردازش بوده اند، اعمال شود.

وقتی وزارت مهاجرت درخواستی برای «ارزیابی تأثیر بازار کار» (LMIA) دریافت می کند، بررسی می کند که حقوق پیشنهادی به نیروی کار موقت خارجی معادل حقوق نیروی کار کبک در همان رده شغلی و با همان سطح تجربه باشد.

اگر شغل پیشنهادی کارفرما تحت پوشش قرارداد یا مصوبه جمعی باشد، دستمزد باید مطابق با مفاد آن قرارداد یا مصوبه باشد.

اگر شغل پیشنهادی تحت پوشش مصوبه ای جمعی نباشد، اداره مهاجرت با مراجعه به راهنمای Emploi-Québec در مورد دستمزد مشاغلی که در فواصل چهارماهه در کبک ارائه شده است، دستمزد را تعیین می‎کند. دستمزد ساعتی برای یک شغل خاص از طریق سه شاخه، و با توجه به تعداد سال سابقه کار مورد نیاز کارفرما تعیین می شود.

اگر اطلاعات مربوط به حقوق و دستمزد در راهنما موجود نباشد، اداره مهاجرت به اطلاعات دستمزد فدرال موجود در «بانک مشاغل کانادا» مراجعه خواهد کرد.

هنگام درخواست مجوز کار، حقوق پیشنهادی باید فقط بر اساس دستمزد تضمین شده باشد؛ به این معنی که پرداخت اضافه کار، غرامت، تقسیم سود، پاداش، کمیسیون، و هر نوع دیگر از حقوق در محاسبه لحاظ نمی شود. مشاغل نیروی کار موقت خارجی براساس «طبقه بندی مشاغل ملی یا مشاغل مورد نیاز کانادا» (NOC) سال ۲۰۱۶ برای همه شاخه های موجود در «برنامه نیروی کار موقت خارجی» (TFWP) تعیین می شود. NOC یک سیستم طبقه بندی است که در سراسر کانادا برای مشاغل تشکیل دهنده بازار کار کانادایی استفاده می شود.

سطح مهارت و نوع مهارت دو معیار اصلی برای طبقه بندی مشاغل در NOC است.

بسیاری از شرکت ها و سازمان های کبک نیروی کار خارجی را به طور موقت استخدام می کنند. این اقدام به دلیل کمبود نیروی کار در بخش های خاص است.

تعیین حقوق فعلی برای روند مهاجرت که با اخذ اجازه کار موقت در کبک دنبال می شود، بسیار مهم است.

لازم به یادآوری است که روند استخدام نیروی کار موقت در کبک نیز شامل چندین مرحله است و نیاز به چندین مجوز مانند یک LMIA مطلوب و گواهی پذیرش کبک (CAQ) دارد.


segoup

به اشتراک گذاشتن با

VVWALT © 2023