تم دارک سایت آماده است
اگر برای حالت مطالعه در حالت دارک راحت تر هستید آن را فعال کنید.

برنامه مهاجرت EMPP کانادا


برنامه پایلوت مسیرهای تحرک اقتصادی EMPP کانادا

این برنامه آزماشی مسیرهای تحرک اقتصادی (EMPP) اسکان مجدد ملتجیان و مهاجرت اقتصادی را ترکیب می کند. این مسیری است که به افراد ملتجی ماهر کمک می کند تا از طریق برنامه های اقتصادی موجود به کانادا مهاجرت کنند. و همچنین به کارفرمایان امکان دسترسی به مجموعه جدیدی از نامزدهای واجد شرایط برای پر کردن فرصت های شغلی را می دهد.

شرایط :

  • شما خارج از کانادا و کشور مورد آزار و شکنجه خود هستید
  • ملتجی هستید
  • شما هیچ راه حل پایداری در کشور ثالث ندارید

شما باید واجد شرایط یکی از برنامه های زیر باشید:

درخواست شما ممکن است به تعویق بیفتد اگر:

  • اطلاعات تماس شما گم شده یا قدیمی است
  • درخواست شما ناقص است
  • مدارکی که ارسال می کنیدنامشخص هستند یا با مشخصات مطابقت ندارند
  • ترجمه معتبر انگلیسی یا فرانسوی ندارید
  • هر گونه مشکل جنایی یا امنیتی وجود دارد، یا باید بررسی های پیشینه بیشتری انجام دهند
  • وضعیت خانواده شما مشخص نیست یا تغییر کرده است و اطلاع نداده اید (این ممکن است شامل طلاق، فرزندخواندگی کامل نشده یا مسائل مربوط به حضانت فرزند باشد که حل نشده است)

جهت کسب اطلاعات تکمیلی و اقدام لطفا به این لینک مراجعه کنید.

مطالب مرتبط :

بازگشت بازگشت
خانه جستجو پشتیبانی