ویزا و راه های مهاجرت کانادا راه های مهاجرت کانادا

برنامه مهاجرت EMPP کانادا

برنامه پایلوت مسیرهای تحرک اقتصادی EMPP کانادا

این برنامه آزماشی مسیرهای تحرک اقتصادی (EMPP) اسکان مجدد ملتجیان و مهاجرت اقتصادی را ترکیب می کند. این مسیری است که به افراد ملتجی ماهر کمک می کند تا از طریق برنامه های اقتصادی موجود به کانادا مهاجرت کنند. و همچنین به کارفرمایان امکان دسترسی به مجموعه جدیدی از نامزدهای واجد شرایط برای پر کردن فرصت های شغلی را می دهد.

شرایط :

  • شما خارج از کانادا و کشور مورد آزار و شکنجه خود هستید
  • ملتجی هستید
  • شما هیچ راه حل پایداری در کشور ثالث ندارید

شما باید واجد شرایط یکی از برنامه های زیر باشید:

درخواست شما ممکن است به تعویق بیفتد اگر:

  • اطلاعات تماس شما گم شده یا قدیمی است
  • درخواست شما ناقص است
  • مدارکی که ارسال می کنیدنامشخص هستند یا با مشخصات مطابقت ندارند
  • ترجمه معتبر انگلیسی یا فرانسوی ندارید
  • هر گونه مشکل جنایی یا امنیتی وجود دارد، یا باید بررسی های پیشینه بیشتری انجام دهند
  • وضعیت خانواده شما مشخص نیست یا تغییر کرده است و اطلاع نداده اید (این ممکن است شامل طلاق، فرزندخواندگی کامل نشده یا مسائل مربوط به حضانت فرزند باشد که حل نشده است)

جهت کسب اطلاعات تکمیلی و اقدام لطفا به این لینک مراجعه کنید.

segoup

به اشتراک گذاشتن با

VVWALT © 2023