تم دارک سایت آماده است
اگر برای حالت مطالعه در حالت دارک راحت تر هستید آن را فعال کنید.

برنامه کارآفرینی انتاریو (تورنتو) برای مهاجرت به کانادا


برنامه کارآفرینی انتاریو کانادا و خرید بیزینس

برنامه مهاجرت کارآفرینی انتاریو به کارآفرین ها و صاحبان مشاغل موفق خارج از کانادا جهت شروع یا خرید یک بیزینس جدید در استان انتاریو ویزا ارائه می دهد.
این برنامه به متقاضی و شرکای تجاری(یک نفر) این اجازه را می دهد که بعد از انتخاب توسط استان انتاریو بتوانند برای اقامت دائم کانادا اقدام نمایند. بیزینسی که قصد راه اندازی در استان انتاریو(تورنتو یا خارج از آن) را دارید باید برای اقتصاد استان یا منطقه محل شروع بیزینس مفید باشد.
بعد از انجام تعهدات استانی ، دولت فدرال کانادا به متقاضی و خانواده اقامت دائم اعطا می نماید.

مراحل انجام برنامه کارآفرینی انتاریو:

مرحله اول
A. ارائه درخواست برای اداره مهاجرت استان انتاریو
B. انجام مصاحبه حضوری در مورد کاری که قصد انجام در انتاریو را دارد
C. انجام تعهدات مربوط به قرارداد کارآفرینی با استان انتاریو

مرحله دوم
A. دریافت ویزای ورک پرمیت(کاری) دوساله 
B. انجام تعهدات به مدت 20 ماه و ارائه گزارش از موفقیت بیزینس خریداری شده یا تاسیس شده
C. درصورت انجام تعهدات،دریافت برگه قبولی استانی

مرحله سوم
A. ارائه تقاضا برای دولت فدرال برای دریافت اقامت دائم کانادا
B. انجام مدیکال و سوءپیشینه
C. ورود به کانادا

شرایط  انجام برنامه کارآفرینی انتاریو:

1- شرایط متقاضی کارآفرینی انتاریو در تورنتو یا خارج از تورنتو

– دارا بودن حداقل 24 ماه سابقه مدیریت یک بیزینس طی 60 ماه گذشته
– دارا بودن مالکیت بیزینس در یک سوم دوره
– مدیریت مسائل مالی، نیروی انسانی و … 

2- دارایی ثابت متقاضی اصلی مهاجرت به انتاریو

– اگر بیزینس مورد نظر در محدوده تورنتو(تورنتو، دورهام، هالتون، یورک، پیل) باشد، متقاضی باید 800 هزار دلار کانادا دارایی ثابت در کشور خود طبق مشخصات مصوب نشان دهد.
– اگر بیزینس مورد نظر در خارج از تورنتو باشد، متقاضی باید حداقل 400 هزار دلار کانادا دارایی ثابت در کشور خود طبق مشخصات مصوب نشان دهد.
– اگر بیزینس مورد نظر در زمینه کامپیوتر، ارتباط دیجیتال و مشابه باشد، بدون در نظر گرفتن محل بیزینس(خارج یا داخل تورنتو) ، متقاضی باید حداقل 400 هزار دلار کانادا دارایی ثابت در کشور خود طبق مشخصات مصوب نشان دهد. 

3- میزان سرمایه گذاری فرد در بیزینس انتاریو

– اگر بیزینس مورد نظر در داخل محدوده تورنتو باشد متقاضی باید 600 هزار دلار کانادا برای خرید بیزینس هزینه کند و حداقل یک سوم آن را مدیریت نماید.
– اگر بیزینس مورد نظر در خارج از محدوده تورنتو باشد متقاضی باید 200 هزار دلار کانادا برای خرید بیزینس هزینه کند و حداقل یک سوم آن را مدیریت نماید.
– اگر بیزینس مورد نظر در زمینه کامپیوتر، ارتباط دیجیتال و مشابه باشد، بدون در نظر گرفتن محل بیزینس(خارج یا داخل تورنتو) ، متقاضی باید 200هزار دلار کانادا برای خرید بیزینس هزینه کند و حداقل یک سوم آن را مدیریت نماید.
اداره مهاجرت بخش برنامه استانی انتاریو Ontario Immigrant Nominee Program (OINP) از تمام کارآفرینان در سراسر جهان برای سرمایه گذاری و ایجاد کار استقبال می کند. 

4- شرایط بیزینس پلن مهاجرت

– متقاضی باید در مدیریت بیزینس جدید به صورت مستمر حضور داشته باشد
– متقاضی باید توانایی دفاع از بیزینس پلن ارائه شده را داشته باشد 

5-شرایط بیزینس در کارآفرینی انتاریو

-بیزینسی که متقاضی قصد راه اندازی آن در تورنتو یا اطراف آن را دارد باید سود ده باشد
-بیزینسی که متقاضی قصد راه اندازی آن در تورنتو یا اطراف آن را دارد نباید در زمینه سپرده گذاری و دریافت سود باشد. 

6-ایجاد کار در تورنتو و خارج از تورنتو

– اگر بیزینس مورد نظر در داخل محدوده تورنتو باشد متقاضی باید 2 شغل دائمی برای سیتی زن یا مقیم کانادا فراهم آورد.
– اگر بیزینس مورد نظر در خارج از محدوده تورنتو باشد متقاضی باید 1 شغل دائمی برای سیتی زن یا مقیم کانادا فراهم آورد.
– اگر بیزینس مورد نظر در زمینه کامپیوتر، ارتباط دیجیتال و مشابه باشد متقاضی باید 1 شغل دائمی برای سیتی زن یا مقیم کانادا فراهم آورد.
– شغل مورد نظر باید برای 20 ماه اول تاسیس یا شروع کار  و حداقل برای 10 ماه متداول با حداقل دستمزد مصوب در انتاریو باشد. 

7-شرایط خاص مهاجرت با روش کارآفرینی انتاریو

اگر متقاضی برای خرید یک بیزینس موجود و فعال در انتاریو اقدام کند باید:
– متقاضی باید طی 12 ماه قبل از ارسال پرونده از استان بازدید داشته باشد
– بیزینس مورد نظر باید طی 60 ماه گذشته فعال و توسط یک کارفرما مدیریت شده باشد.
– مالکیت بیزینس باید کاملا به فرد متقاضی انتقال داده شود.
– متقاضی باید 10% از سرمایه خود را برای توسعه بیزینس هزینه نماید.
– تمام کارمندان استخدام شده توسط کارفرمای قبلی را متقاضی باید در استخدام خود نگه دارد. 

8- شرایط کلی کارآفرینی تورنتو

علاوه بر 7مورد بالا، متقاضی باید شرایط زیر را نیز داشته باشد.
– هدف بیزینس: ساختار بیزینس طبق بیزینس پلن یا بیزینس خریداری شده باید براساس فروش کالا یا ارائه خدمات باشد.
– قوانین انتاریو: تمام مشخصات بیزینس نباید با قوانین فدرال یا استان یا شهری کانادا مغایرت داشته باشد و مجوز های لازم را داشته باشد.
– نوع بیزینس: بیزینس باید دائمی باشد و فصلی یا دوره ای نباشد.
– محل بیزنس: بیزینس بایددارای محل مشخص در استان انتاریو باشد. 

9- بیزینس های غیر قابل قبول در تورنتو

مشاغل زیر در تورنتو و اطراف آن غیرقابل قبول می باشد:
– کارواش های اتوماتیک خودرو
– شرکت های هلدینگ
– مغازه لباسشویی
– کارگزار وام
– بازیافت فلزات
– بازیافت پلاستیک
– مشاغلی که قبلا برای کارآفرینی استفاده شده
مشاغل زیر در تورنتو غیرقابل قبول می باشد:
– فرنچایزها(فرنچایز های جدید که در انتاریو مجوز گرفته اند مشکلی ندارد)
– پمپ بنزین
– هتل و متل

امتیاز قبولی این برنامه حداکثر 200 امتیاز است که 126 امتیاز از اطلاعات فردی و 74 امتیاز از بیزینس قابل اکتساب است. حداقل برای قبولی باید متقاضی 50درصد امتیاز را کسب نماید.

سابقه کارمدت سابقه کارامتیاز کسب شده
مالک کسب و کار شخصیکمتر از 24 ماهواجد شرایط نمی باشید
24-47 ماه13
48-59 ماه19
5 سال (بیش از 60 ماه)25
 
مدیر رده بالاکمتر از 24 ماهواجد شرایط نمی باشید
24-47 ماه13
48-59 م19
5 سال (بیش از 60 ماه)25
دارایی ثابت متقاضی  
در محدوده تورنتوکمتر از 800هزار دلارواجد شرایط نمی باشد
800 تا 2.5 میلیون دلار5
2.5 میلیون دلار به بالا10
در اطراف تورنتوکمتر از 400 هزار دلارواجد شرایط نمی باشد
400 هزار تا 1میلیون دلار5
1 میلیون دلار به بالا10
امتیاز قابل کسب15
میزان سرمایه گذاری متقاضی  
در محدوده تورنتوکمتر از 600 هزار دلارواجد شرایط نمی باشد
600 هزار تا 1.5 میلیون دلار10
1.5 تا 2.5 میلیون دلار15
بیش از 3 میلیون دلار20
در اطراف تورنتوکمتر از 200 هزار دلارواجد شرایط نمی باشد
200 هزار تا 500 هزار دلار15
500 هزار تا 800 هزار دلار20
بیش از 800 هزار دلار25
امتیاز قابل کسب25
متقاضی بازدید از انتاریو داشتهامتیاز
خیر0
بله6
فاکتورهای بیزینسامتیاز
نوع بیزینس، تحقیقات میدانی، مفید بودن برای اقتصاد کانادا، جزئیات سرمایه گذاری50
محل بیزینس10
شغل های ناک 0,A,B14
نوع بیزینسامتیاز
بیزینس پلن نامشخص و نامفهوم0
بیزینس پلن خوب7
بیزینس پلن عالی15
کل امتیاز قابل کسب15
محل بیزینسامتیاز
شهرهای با 175000 نفر و بالاتر0
شهر های با 100هزار تا 175هزار نفر5
شهرهای با کمتر از 100هزار نفر10
حداکثر امتیاز10
شغل ایجاد شدهامتیاز
1تا 2 شغل3
3تا4 شغل5
5 شغل و بالاتر7
حداکثر امتیاز قابل کسب7
سطح زبان متقاضیامتیاز کسب شده
CLB 3 و کمتر3
CLB 45
CLB 5  به بالا10
مطالب مرتبط :

بازگشت بازگشت
خانه جستجو پشتیبانی