کانادا اخبار سراسری کانادا

برنامه سرمایه گذاری IIVC فدرال کانادا به طور دائم حذف شد

حذف دائمی برنامه سرمایه گذاری فدرال کانادا

برنامه سرمایه گذاری فدرال ملقب به IIVC که در پایان سال 2015 متوقف شده بود اکنون به طور دائمی از لیست برنامه های دولت کانادا برای اعطای اقامت دائم حذف شد. در واقع این برنامه از سال 2015 به بعد دیگر پرونده جدیدی را نپذیرفته بود و اکنون آخرین پرونده های دریافتی نیز جمع بندی شدند و دیگر برای همیشه بسته شد.

راه های مهاجرت به کانادا از طریق سرمایه گذاری

گزینه های بیزینسی که اکنون در دسترس هستند:

  1. استارت آپ ویزا (تنها برنامه اقامت دائم فدرال)
  2. سرمایه گذاری کبک
  3. کارآفرینی استانی فدرال (ورک پرمیت و سپس اقامت)
  4. خرید بزینس یا افتتاح شعبه (ورک پرمیت)

segoup

به اشتراک گذاشتن با

VVWALT © 2023