اطلاعات کاربردی گرین کارت آمریکا

بررسی صلاحیت درخواست شهروندی آمریکا

دارندگان گرین کارت میتوانید آنلاین بررسی کنند آیا صلاحیت درخواست شهروندی دارند یا خیر

افرادی که با دارا بودن گرین کارت مایل به درخواست شهروندی آمریکا هستند قبل از شروع فرم N-400 برای اطلاع از اینکه واجد شرایط درخواست شهروندی هستند یا خیر می توانند از سامانه ای که اداره شهروندی و خدمات مهاجرتی ایالات متحده uscis.gov به همین منظور راه اندازی کرده است استفاده کنند و با پاسخ به چند سوال دریابند که واجد شرایط ارائه درخواست هستند یا خیر.

segoup

به اشتراک گذاشتن با

VVWALT © 2023