اخبار آمریکا ایالات متحده

بایدن منع صدور ویزاهای مهاجرتی آمریکا را لغو کرد

منع صدور ویزاهای مهاجرتی آمریکا 10014 لغو شد

رئیس جمهور بایدن منع صدور ویزاهای مهاجرتی را لغو کرد. بدین ترتیب سفارتخانه ها دیگر با هیچ مانعی برای پردازش و صدور ویزاهای مهاجرتی مواجه نبوده و موظف به از سرگیری صدور ویزاهای مهاجرتی هستند. 

• دارندگان ویزاهای باطل شده میتوانند جهت تمدید به سفارتها مراجعه بکنند 

• دریافت کنندگان ایمیل با قانون ۲۱۲ f جهت پروسه   مجدد پرونده با سفارت یا کنسول محل مصاحبه مکاتبه کنند 

• ویزاهای لاتاری از اول ماه مارچ مصاحبه خواهند شد این امر شامل لاتاری ۲۰۲۰ نخواهد بود

توضیحاتی در رابطه با دستور رئیس جمهور بایدن مبنی بر لغو ممنوعیت صدور ویزاهای مهاجرتی آمریکا:

1- دستور بایدن صرفا منع صدور ویزا را لغو کرده اما محدودیت های مربوط به اقامت ۱۴ روزه در خارج از کشورهایی که در فهرست ممنوعه هستند همچنان پا برجا است. بنابراین افرادی که موفق به دریافت ویزا می شوند اگر مشمول یکی از استثنائات مندرج در فرمان اجرائی ۱۰۰۵۴ نباشند باید قبل از سفر به آمریکا ۱۴ روز در یکی از کشورهایی که در فهرست ممنوعه نیست اقامت داشته باشند. 

2- ویزاهای غیرمهاجرتی مشمول فرمان امشب بایدن نیستند. 

3- لغو ممنوعیت صدور ویزاهای مهاجرتی به معنی صدور فوری ویزا نیست. هم اکنون نزدیک به ۵۰۰ هزار پرونده آماده رسیدگی در مرکز ملی ویزا انباشته شده و ارسال این پرونده ها به سفارتخانه ها و پردازش آن‌ها به یکی از بزرگترین چالش های سیستم مهاجرتی آمریکا تبدیل شده است. 

4- افرادی که پرونده آن ها به سفارتخانه ها ارسال شده باید وضعیت فرم DS-260 خود را در سایت NVC مرور کنند‌. چنانچه امکان ارسال مجدد این فرم در سایت به این افراد داده شده باید فورا نسبت به ثبت هرگونه تغییرات احتمالی در اطلاعات فرم و ارسال مجدد آن اقدام شود. 

5- افرادی که پرونده آن ها به سفارت آمریکا در ابوظبی ارسال شده و قبلا در مصاحبه شرکت کرده اند باید با سفارت تماس گرفته و امکان انجام مجدد آزمایش پزشکی به منظور دریافت ویزا در یک کشور دیگر را بررسی کنند.

6- برندگان لاتاری ۲۰۲۰ که ویزای معتبر دارند می‌توانند به آمریکا سفر کنند

ویزایشان منقضی شده می‌توانند بر اساس پرونده گومز به آمریکا سفر کنند

هنوز مصاحبه نشده و قبل از سپتامبر ویزا نگرفتند مصاحبه نخواهند شد

البته یک شکایت دیگر همچنان در مورد این افراد در جریان است

7- دادن ویزا به نزدیک به ۵۰۰ هزار متقاضی ویزای مهاجرتی پس از نزدیک به یک سال توقف پردازش ویزاها، سال‌ها به طول خواهد انجامید

segoup

به اشتراک گذاشتن با

VVWALT © 2023