کانادا اخبار سراسری کانادا

اولویت کانادایی ها برای مهاجران در 2020

کانادایی ها به طور کلی موافقند که برای بهبود و پشرفت اقتصادی درازمدت کانادا به مهاجران نیاز دارد، اما می خواهند پیوستن اعضای خانواده را به یکدیگر در اولویت مهاجرت ببینند.

ویروس کرونا تعداد مهاجرت ها را کاهش داده است ، به ویژه در اسپانسرشپی کلاس خانواده و اسکان مجدد، برنامه اسپانسری خانواده در سه ماهه دوم سال 2020 نسبت سال گذشته 78 درصد کاهش یافته است،اسکان مجدد و موارد بشر دوستانه 85 درصد کاهش داشته ، و برای مهاجرت کلاس اقتصادی که کمتر از همه گزارش شده 52 درصد بوده است.

حدود 36 درصد از پاسخ دهندگان در یک نظرسنجی اخیر (این نظر سنجی توسط انجمن مطالعات کانادایی انجام شده) گفته اند: اعضای خانواده افرادی که قبلاً در کانادا بوده اند باید سال 2020 در اولویت قرار بگیرند. در سال 2016 ، این رقم تنها 30 درصد بود.

حمایت از اولویت بندی مهاجرت در کلاس های اقتصادی بین سالهای 2016 و 2020 در 27 درصد ثابت مانده است.

در مقایسه با سایر مناطق ، آلبرتا بیشترین حمایت را از اتحاد خانواده با 44 درصد اعلام کرد همپنین این استان اعلام کرده که مهاجرت از طریق اسپانسرشیپی در کلاس خانوادگی باید اولویت اول باشد. با این حال آلبرتا فاصله زیادی با آتلانتیک کانادا (42 درصد) و انتاریو (36 درصد) نداشت. منیتوبا و ساسکاچوان 28 بودند ، اگرچه این همچنان بالاترین درصد در مقایسه با سایر برنامه های مهاجرتی بود.

این نتایج از 1531 کانادایی بالای 18 سال بین 31 ژوئیه تا 2 آگوست جمع آوری شده است. با استفاده از داده های سرشماری 2016 ،این آمار ها بر اساس جنسیت، سن، زبان مادری، منطقه، سطح تحصیلات و حضور فرزندان در خانوار جمع آوری شده اند تا از هر طیف نماینده ای وجود داشته باشد.

منتقدان می گویند: دولت کانادا برای اتحاد خانواده در طول بیماری کرونا اقدامات کافی را انجام نمی دهد ، زیرا که بسیاری از اعضای خانواده ها به خاطر تاخیر در رسیدگی ها از خانواده شان جدا مانده اند. در دادخواستی ، با سرپرستی یکی از نمایندگان پارلمان (جنی كوان) ، بیش از 6000 امضا به دست آمد كه خواستار ایجاد ویزای اقامت موقت ویژه برای اجازه دادن به همسران و فرزندان آنها برای دیدار مجدد با شریكان كانادایی خود بود. با اینکه حامیان این فراخوان زیاد بوده اند اما تا وقتی که مجلس عوام آن را در 23 سپتامبر تایید نکند به پارلمان نخواهد رفت.

هنگامی که برنامه مهاجرت 2020-2022 در ماه مارس اعلام شد ،( قبل از شیوع ویروس کرونا) ، مهاجرت کلاس خانواده با 91000 مهاجر جدید در سال محصور شد. طبق برنامه ریزی که انجام شده بود قرار بر این بود که آمار مهاجرت در طبقات اقتصادی و موارد بشر دوستانه سال به سال افزایش یابد.

دیدگاه کانادا نسبت به مهاجرپذیری مثبت است

بیشتر مردم کانادا نسبت به مهاجرت احساس خوبی دارند ، احساسی که در تمام گروه های سنی وجود دارد اما بیشتر در بین نسل های جوان شیوع دارد.

بیشتر کانادایی ها می گویند که مهاجرت به بهبود اقتصادی درازمدت کانادا کمک می کند. در حدود 61 درصد گفته اند که مهاجرت به کانادا کمک خواهد کرد ، 22 درصد اظهار داشتند که به بهبود اقتصادی آسیب می رساند و 18 درصد اظهار داشتند که نمی دانند یا نظری ندارند. 

پاسخ دهندگان از منطقه آتلانتیک کانادا بیشترین تعداد موافق را داشتند که مهاجران به اقتصاد کمک می کنند (67 درصد). استان های Prairie کمترین دیدگاه مثبت نبست به اینکه مهاجران در دراز مدت به اقتصاد کانادا کمک میکنند را داشته اند ، اما سهم افرادی که پاسخ مثبت دادند (52 درصد) بیشتر از کسانی بود که مخالف گفتند (26 درصد) و کسانی که جواب دادند نمی دانم یا نطری ندارم را داند 22 درصد بوده است.

دولت کانادا همچنین برای بهبود اقتصادی بعد از ویروس کرونا به دنبال استقبال از مهاجران برای مهاجرت به کانادا است. همچنین اخیراً ، وزیران امور مهاجرت کانادا طی دیداری با هم به بررسی آینده مهاجرت پس از بحران کرونا ویروس پرداخته اند و در مورد اهمیت دانشجویان بین المللی و جذب مهاجر به مناطق روستایی کانادا نیز گفتگو کردند.  


segoup

به اشتراک گذاشتن با

VVWALT © 2023