اخبار اخبار اروپا

انگلیس شانس بالایی برای جذب و استخدام مهاجرین قائل شده است

انگلیس طبق سیستم جدید مهاجرتی خود شانس بالایی را برای جذب و استخدام قایل شده است

دولت بریتانیا جهت پسابرکسیت و طبق سیستم جدید مهاجرتی خود بدون در نظر گرفتن ملیت اروپایی و با توجه به گستره جهانی افراد متخصص شانس بالایی را برای جذب و استخدام قایل شده است.

از حوزه بهداشت و درمان ، تخصصها و مشاغل مرتبط با اورژانس و پرستاران و داروسازان و فیزیوتراپها با گذراندن دوره سه ساله در بریتانیا میتوانند بعنوان کادر درمان رجیستر شده و در سیستم درمانی دولتی بریتانیا NHS جذب و استخدام شوند

دولت امیدوار است که از آزادی های آورده شده توسط Brexit برای کارمندان NHS استفاده کند. آخرین آمار نشان می دهد NHS با کمبود 11،500 پزشک مواجه است ، تقریباً از هر 10 پست یک نفر خالی است.

پزشک شدن معمولاً شش سال طول می کشد اما فقدان قانون اتحادیه اروپا می تواند سرعت آن را افزایش دهد. تحت برنامه های جدی برای مقابله با بحران کارکنان NHS ، بهیاران ، پرستاران و داروسازان مجاز خواهند بود که طی سه سال به عنوان پزشک آموزش ببینند.

دولت امیدوار است با بهره گیری از آزادی های آورده شده توسط Brexit ، برخی از پرسنل پزشکی را قادر به دستیابی سریع به مدارک پزشکی کند.

اقدامات بنیادی ، که قرار است هفته آینده اعلام شود ، به عنوان راه حلی برای کمبود پزشک NHS ارائه می شود ، که به دلیل بن بست مستمری بگیران بدتر می شود. آخرین آمار رسمی نشان می دهد که NHS از 11،500 پزشک کم است – معادل تقریباً از هر ده پست خالی مانده.

اما این اعداد مقیاس بحران را زیر سوال می برند ، زیرا بسیاری از پزشکان در پست برای جلوگیری از مالیات بازنشستگی ، که توسط قوانین جدید خزانه داری در سال 2016 وضع شده است ، ساعت خود را کاهش می دهند.


segoup

به اشتراک گذاشتن با

VVWALT © 2023