dark
تم دارک سایت آماده است
اگر برای حالت مطالعه در حالت دارک راحت تر هستید آن را فعال کنید.

انواع روش های مهاجرت کاری به استرالیا

اخبار اقیانوسیه انواع روش های مهاجرت کاری به استرالیا

مهاجرت کاری به استرالیا

برای کار در استرالیا، می‌توانید طبق یکی از روش‌های زیر عمل کنید:

مهاجرت منطقه‌ای به استرالیا

با شیوع بیماری کرونا، دولت استرالیا برای تقویت اقتصاد و مناطق آسیب‌دیده ناشی از کرونا این روش را در نظر گرفته است. از مشاغل مهمی که می‌توانند با این روش در استرالیا کار کنند می‌توان به کشاورزی اشاره کرد. ویزای موقت منطقه‌ای به افراد ماهر تعلق می‌گیرد، که می‌تواند مسیر اقامت دائم آنان را فراهم کند. ویزای اقامت دائم منطقه‌ای از نوامبر ۲۰۲۲ به افراد ماهر تعلق می‌گیرد.

ویزای نوآوری استرالیا

استرالیا در تلاش است استعدادهای درخشان، کارآفرینان و افراد با ایده را از سراسر جهان جذب کند. این برنامه به پیشرفت اقتصادی استرالیا کمک می‌کند. کارفرمایان نیز برای توسعه اکوسیستم استارتاپی از افراد با استعداد حمایت می‌کنند.

ویزای کاری با اقامت کوتاه‌مدت استرالیا

این ویزا به پنج زیرکلاس تقسیم می‌شود:

ویزازیرکلاس
working holiday maker– کار و تعطیلات (زیرکلاس ۴۶۲)
– ویزای کاری تعطیلات (زیرکلاس ۴۱۷)
ویزای کار فصلی– ویزای کار موقت (زیرکلاس ۴۰۳)
ویزای تخصصی– ویزای موقت فعالیت (زیرکلاس ۴۰۸)
– ویزای کار موقت (زیرکلاس ۴۰۰)
ویزای کار اقامت کوتاه‌مدت استرالیا

ویزای کار موقت استرالیا

این ویزا می‌تواند مسیر اقامت دائمی شما در استرالیا را فراهم کند. ویزای جدید منطقه‌ای نیز در این دسته قرار می‌گیرد.

ویزازیرکلاس
ویزای کار موقت– ویزای موقت کمبود مهارت (زیرکلاس ۴۸۲)
– ویزای موقت فارغ‌التحصیلان (زیرکلاس ۴۸۵)
– ویزای تحصیلات تکمیلی ماهر (زیرکلاس ۴۷۶)
– ویزای ماهر منطقه‌ای (زیرکلاس ۴۸۹)
– ویزای نوآوری و سرمایه‌گذاری تجاری (زیرکلاس ۱۸۸)
ویزای جدید منطقه‌ای– ویزای منطقه‌ای کار ماهر (زیرکلاس ۴۹۱)
– ویزای منطقه‌ای با حمایت کارفرما (زیرکلاس ۴۹۴)
ویزای کار موقت

ویزای کار دائمی استرالیا

در ادامه به لیستی از ویزاهای کار دائمی استرالیا اشاره می‌کنیم:

ویزازیرکلاس
ویزاهای منطقه‌ای– طرح نامزدی کارفرما (زیرکلاس ۱۸۶)
– ویزای اقامت دائم (زیرکلاس ۱۹۱)
ویزای مهاجرتی ماهر– ویزای طرح نامزدی کارفرما (زیرکلاس ۱۸۶)
– ویزای مستقل ماهر (زیرکلاس ۱۸۹)
– ویزای نامزد ماهر (زیرکلاس ۱۹۰)
– ویزای منطقه‌ای ماهر (زیرکلاس ۸۸۷)
ویزای سرمایه‌گذاری تجاری– ویزای نوآوری و سرمایه‌گذاری تجاری (زیرکلاس ۸۸۸)
– ویزای استعدادهای تجاری (زیرکلاس ۱۳۲)
ویزای استعدادهای جهانی– ویزای استعدادهای جهانی (زیرکلاس ۸۵۸)
انواع ویزای کار دائمی استرالیا
مطالب مرتبط :

بازگشت بازگشت
خانه جستجو پشتیبانی برگشت