dark
تم دارک سایت آماده است
اگر برای حالت مطالعه در حالت دارک راحت تر هستید آن را فعال کنید.

انتقال لوازم شخصی و منزل به آمریکا

آمریکا ایالات متحده آمریکا جابجایی انتقال لوازم شخصی و منزل به آمریکا

قوانین انتقال وسایل منزل پس از مهاجرت به آمریکا

افرادی که به آمریکا مهاجرت می کنند می توانند لوازم شخصی و وسایل منزل خود را تا ده سال از تاریخ اولین ورودشان به آمریکا بدون پرداخت هزینه های گمرکی به آمریکا وارد کنند‌.

آوردن لوازم شخصی و وسایل منزل به صورت مستقیم از ایران امکان‌پذیر است. بدین منظور می توان از هر کدام از شرکت های هواپیمایی که از ایران به صورت غیرمستقیم به آمریکا پرواز داشته و خدمات حمل بار (Cargo) ارائه می کنند و شرکت های حمل و نقلی که با آن‌ها کار می کنند استفاده کرد. پس از وصول محموله در فرودگاه های آمریکا فردی که بارنامه به نام او صادر شده باید با در دست داشتن کپی بارنامه و مدارک شناسایی به دفتر اداره گمرک و مرزبانی (CBP) در قسمت کارگو فرودگاه مراجعه و اظهارنامه گمرکی را تکمیل کنند. در این اظهارنامه باید شرح مختصری از هرکدام از وسایل و اشیائی که به نام فرد ارسال شده همراه با ارزش تقریبی آن ارائه شود.

اغلب محموله هایی که از ایران ارسال می شود مورد بازرسی فیزیکی ماموران اداره گمرک و مرزبانی آمریکا قرار می گیرد و دفتر شرکت هواپیمایی تا قبل از انجام این بررسی نمی تواند بار را تحویل دهد. در صورتی که ماموران اداره گمرک و مرزبانی همه وسایل وارد شده را دارای مصرف شخصی تشخیص دهند هیچ گونه عوارض گمرکی از فرد دریافت نخواهد شد.

مطالب مرتبط :

بازگشت بازگشت