تم دارک سایت آماده است
اگر برای حالت مطالعه در حالت دارک راحت تر هستید آن را فعال کنید.

الزامات دریافت شغل در استان نیوبرانزویک کانادا


به عنوان یک متقاضی کارگر ماهر با حمایت کارفرما برای استان نیوبرانزویک:

شرایط مورد نیاز جهت دریافت شغل در استان نیوبرانزویک کانادا

◾️شما باید بین ۲۲ تا ۵۵ سال باشید.
◾️دارای مهارت های کافی زبانی در انگلیسی و یا فرانسه برای انجام وظایف آن شغل باشید.
◾️دارای آموزش، مدارک و یا مجوز مورد نیاز برای اجرای وظایف شغلی خود هستید. شما باید مدارکی دال بر داشتن حداقل، دیپلم دبیرستان برای آموزش و پرورش بعد از مدرسه یا مدارک مربوط به در حال تحصیل بودن و یا فارغ التحصیلی از کالج، دانشگاه و دیگر آموزش های رسمی را ارائه دهید.
◾️در آینده نیوبرانزویک زندگی و کار کنید.
◾️پیشنهاد کاری کارفرمایتان اصلی و واقعی باشد. و آن شرکت حداقل یک سال باشد که مشغول فعالیت در این ایالت است و اثبات کنید که توسط این شرکت مصاحبه و استخدام شده اید.

باید به استخدام دائم و تمتم وقت آن شرکت در بیایید و کارتان نباید تاریخ پایان از پیش تعیین شده ای داشته باشد و کار شما در یکی طبقه بندی های مشاغل زیر باشد:

◾️سطح مهارت ۰، A یا B
◾️سطح مهارت C، نوع مهارت ۱، ۳، ۷، ۸، ۹
◾️سطح مهارت D، نوع مهارت ۱، ۳، ۷، ۸، ۹
◾️شغل شما جز حوزه ی کمبود مهارت باشد و کارفرما اثبات کند که نتوانسته از میان شهروندان و یا مقیمان دلئم کانادایی کسی را برای تصدی این شغل پیدا کند.
◾️کار شما باید حقوقی متناسب با نرخ آن صنعت داشته باشد. اقامت ارائه شده توسط کارفرما نمی تواند به عنوان بخشی از مزایای حقوقی شما در نظر گرفته شود.
◾️کار شما باید مطابق با استانداردهای اشتغال نیوبرانزویک باشد.
◾️باید تمام فرم های مورد نیاز و اسناد تائیدکننده ی آن ها را ارسال کنید. اگر اسناد ارائه شده در حمایت از عوامل انتخاب، گم شده، ناقص و یا قادر به تأیید شما برای آن عامل انتخاب نباشد، امتیاز صفر دریافت خواهید کرد. در ضمن افسران برنامه مهاجرت حق درخواست اطلاعات اضافی در هر زمان را نیز دارند.
◾️شما باید نمره ی حداقل ۵۰ امتیاز در عوامل انتخاب کسب کنید.


مطالب مرتبط :

بازگشت بازگشت
خانه جستجو پشتیبانی