dark
تم دارک سایت آماده است
اگر برای حالت مطالعه در حالت دارک راحت تر هستید آن را فعال کنید.

کانادا به خانواده قربانیان پرواز اوکراین اقامت دائم میدهد

اخبار اخبار آمریکا اخبار کانادا اخبار سراسری کانادا کانادا به خانواده قربانیان پرواز اوکراین اقامت دائم میدهد

اقامت ‌دائم كانادا به خانواده قربانیان پرواز اوکراین

مارکو مندچینو وزیر مهاجرت و شهروندی دولت کانادا در مصاحبه با خبرگزاری the stars گفته است؛ کانادا به اعضاء درجه یک خانواده قربانیان پرواز اوکراین اقامت دایم میدهد. وزیر مهاجرت و شهروندی میگوید کانادا سیاستی را در پیش میگیرد تا با تسهیلاتی ویژه اعضاء درجه یک این خانواده ها بتوانند اقامت دایم کانادا را دریافت کنند. این تسهیلات فقط برای خانواده قربانیانی در نظر گرفته میشود که شهروند کانادا بوده یا اقامت دایم کانادا داشته اند.

این افراد چه در حال زندگی در کانادا باشند و چه در ایران اقامت دایم را دریافت میکنند تا امنیت جانی آنها تأمین شده و همچنین بتوانند با سایر خانواده ها در کانادا بدون دغدغه ها و فشارهای احتمالی پیوند خوبی داشته باشند.

این تسهیلات همچنین برای خانواده قربانیان پرواز ۳۰۲ اتیوپی نیز در نظر گرفته شده است.

در ادامه گفته شده که هنوز جزئیات مربوط به شرایط لازم در دست بررسی است و انتظار می‌رود طی ماه‌های آینده برنامه‌ریزی بیشتری از سوی دولت فدرال انجام شود.


مطالب مرتبط :

بازگشت بازگشت