تم دارک سایت آماده است
اگر برای حالت مطالعه در حالت دارک راحت تر هستید آن را فعال کنید.

مقایسه اقامت دائم و شهروندی کانادا


مقایسه اقامت دائم (Permanent Residency) با شهروندی (Citizenship) در کانادا

اقامت دائم (PR) و شهروندی تنها دو وضعیت (status) قانونی در کانادا محسوب می شوند که دائم هستن و بر خلاف وضعیت های موقت مانند مجوز کاری (work permit)، مجوز تحصیلی (study permit) یا موارد ملتجی (Refugee) نیازی به ویزا و تمدید آن ندارند.

اگر جایی دید که اصطلاح ویزای اقامت دائم قید شده، منظور ویزایی (موقت) هست که موقع تایید شدن اقامت دائم در پاسپورت فرد مهاجر می زنند که به وی فرصت محدودی برای ورود به کانادا و مراجعه به دفتر IRCC (= لندیگ) می دهد تا وضعیت PR ش رو تایید نهایی کنند. فرد مهاجر تنها در صورت لندیگ در کانادا رسما مقیم دائم (PR) کانادا می شود و پس از آن ویزا دیگر ارزشی ندارد.

فرد PR دارای همه حقوق و تسهیلات اجتماعی (مانند خدمات درمانی مجانی، وام و حمایت تحت قوانین و منشور حقوق و آزادی کانادا) که یک شهروند (سیتیزن) کانادا از آنها برخوردار هست، می باشد به غیر از دو مورد زیر:

  • حق رای
  • استخدام در مشاغل امنیتی سطح بالا در دولت

آی دی یک سیتیزن پاسپورت کانادایی هست ولی آی دی یک مقیم دائم کارت PR کانادایی هست (نه ویزا!!).

هر دو آی دی دارای تاریخ انقضا هستن ولی منقضی شدن پاسپورت یا کارت PR یک فرد به معنای این نیست که اون فرد وضعیتش رو در کانادا از دست داده. همان طور که در ایران برای پاسپورت یا کارت ملی منقضی شده، امکان درخواست صدور آی دی جدید وجود دارد، در کانادا هم به همین روال هست.

مسافرت:‌ یک فرد PR کانادا نسبت به یک شهروند کانادا به تعداد کشورهای محدودی در دنیا بدون اقدام برای ویزا می تواند سفر کند. این محدودیت را دولت کشورهای مقصد (مانند آمریکا) برای افراد PR گذاشته اند نه دولت کانادا.

لیست کامل رسمی از کشورهایی که فرد PR می تونه بدون ویزا به اونها سفر کنه وجود نداره و بهتره برای هر کشور مقصد در وبسایت دولتشان بررسی شود.

گرفتن ویزا برای فرد PR کانادایی دارای پاسپورت ضعیف (مانند ایران) خیلی راحت تر از زمانی هست که آن فرد اقامت دائم ندارد.

*‌ برای فردی که خارج از کانادا به دنیا آمده و فرزند یک شهروند کانادایی نیست، PR داشتن یکی از شروط اصلی برای گرفتن شهروندی کانادا هست. در حالت معمول هیچ راه مستقیمی از وضعیت موقت یا بدون وضعیت به شهروندی کانادا وجود ندارد (حتی ازدواج با فرد کانادایی).

وضعیت PR با اینکه دائمی هست همانند Citizenship امکان لغو شدن دارد.

در صورتی که فرد PR به مدت حداقل ۷۳۰ (معادل دو سال نه لزوما متوالی) روز در ۵ سال اخیر در کانادا اقامت (ساکن) نداشته باشد، احتمال لغو شدن وضعیت PR وی وجود دارد. اگر این فرد در هنگام انقضای کارت PR درخارج از کانادا باشد، این احتمال قوی تر می شود. این مورد برای شهروند موضوعیت ندارد.

در صورت ارتکاب جنایت جدی (مثل تروریسم یا جعل مدارک اپلیکیشن های PR یا شهروندی) امکان لغو PR یا حتی Citizenship وجود دارد.

مطالب مرتبط :

بازگشت بازگشت
خانه جستجو پشتیبانی