dark
تم دارک سایت آماده است
اگر برای حالت مطالعه در حالت دارک راحت تر هستید آن را فعال کنید.

استفاده از افعال do و make در زبان انگلیسی

مشترک کشورها اطلاعات کاربردی آزمون و یادگیری زبان استفاده از افعال do و make در زبان انگلیسی

افعال do و make در انگلیس

دو فعل do و make در زبان انگلیسی برای انجام کارها بکار برده می شود. اما برای بسیاری از زبان آموزان چگونگی استفاده از آن با توجه به معنای مشابه آنها کمی مشکل است. بخاطر داشته باشید فعل do برای کامل کردن کاری که پیش از این وجود داشته است، بکار می رود و فعل make برای کاری که پیش از این وجود نداشته و ما آن را ایجاد می کنیم، استفاده می شود. البته استثنائاتی هم وجود دارد که نمونه های آن را در ویدئو مشاهده خواهید کرد.

⬇️
Make tea: چای درست کردن
Make an offer: پیشنهاد دادن
Make a mistake: اشتباه کردن
Make a complaint: شکایت کردن
Make noise: سروصدا کردن
Make profit: سود کردن
Make investment: سرمایه گذاری کردن

✳️✳️✳️✳️✳️✳️

Do homework: تکلیف انجام دادن
Do a test: امتحان دادن
Do an interview: مصاحبه کردن
Do shopping: خرید کردن
Do the best: بهترین حالت انجام دادن
Do the dishes: ظرف شستن

🔸🔸🔸🔸

Exeptions: do business / make my bed/ do make up

مطالب مرتبط :

بازگشت بازگشت
خانه جستجو پشتیبانی برگشت