کانادا اخبار اکسپرس اینتری کانادا

تغییرات در اکسپرس اینتری با اعلام دادگاه فدرال کانادا

حکم دادگاه فدرال کانادا برای اکسپرس اینتری

دادگاه فدرال کانادا اعلام کرد متقاضیان تحت اکسپرس اینتری برای عواملی که برای آنها امتیاز دریافت نمی کنند، به مدارک پشتیبان نیاز ندارند.

متقاضیان تجربه کانادایی

دادگاه فدرال کانادا با بررسی درخواست متقاضیان تجربه کانادایی (CEC)، این موضو ع را رد کرد که متقاضیانی که قصد دارند بر اساس سطح تحصیلات امتیاز بگیرند،‌ملزم به ارائه یک ارزیابی مدرک تحصیلی (ECA) هستند، در حالی که کسانی که فاقد این مدرک هستند، می توانند مدارک را نادیده گرفته و ارائه نکنند.

واجدین شرایط

طبق این حکم اگر امتیاز متقاضی بالاتر از حداقل تعداد امتیاز باشد،‌ و او شرایط لازم و بودن را داشته باشد، رد درخواست توسط افسر مهاجرت غیرمنطقی است!

منبع: decisions.fct-cf.gc.ca

segoup

به اشتراک گذاشتن با

VVWALT © 2023