بررسی اجمالی سوالات متداول

اعتبار ترجمه مدارک چقدر هست؟

اعتبار ترجمه مدارک

اعتبار ترجمه مدارک به عواملی بستگی دارد:


نوع مدرک:
برخی از مدارک مثل گواهی عدم سو پیشینه فقط به مدت یکماه اعتبار دارد. اگر محتویات شناسنامه تغییر کند و یا بیش از 6 ماه از تاریخ ترجمه گذشته باشد بهتر است آن را مجدد ترجمه کنید. اسناد ملکی و خودرو که قابل انتقال به دیگران هستند نیز از این قاعده مستثنی نیستند.


نظر سفارت یا اداره مربوطه:
برخی سفارتها یا نهادها روی تاریخ ترجمه حساسیت دارند و مثلا اگر از یکسال گذشته باشد آن را نمی پذیرند.


تغییر مهر دادگستری و وزارت خارجه:
به دلایل امنیتی و جلوگیری از جعل، شکل و مشخصات مهر این دو نهاد هر از گاهی تغییر داده می شود.
لطفا مارا به دوستان خود معرفی کنید

segoup

به اشتراک گذاشتن با

VVWALT © 2023