تم دارک سایت آماده است
اگر برای حالت مطالعه در حالت دارک راحت تر هستید آن را فعال کنید.

اطلاعیه کنسولگری آمریکا در دبی برای کارت سربازی

وی والت اخبار اخبار آمریکا اخبار ایالات متحده اطلاعیه کنسولگری آمریکا در دبی برای کارت سربازی

اطلاعیه جدید کنسولگری آمریکا در دبی برای ایرانیان

یادآوری برای آقایان متقاضی ایرانی: شما باید کارت معتبرتکمیل خدمت سربازی یا کارت معافیت ازخدمت سربازی ، و یا هرمدرک دیگری که نشان می دهد خدمت سربازی به تعویق افتاده یا تکمیل شده است را به همراه داشته باشید. شما همچنین باید ترجمه رسمی انگلیسی کارت و یا مدرک مربوطه را ارائه دهید. اگر شما از خدمت سربازی معاف شده، یا دارای دو ملیت هستید، و یا گذرنامه کشور دیگری را با سرمایه گذاری درآن کشوردریافت کرده اید، و یا حتی قبلاً درخواست ویزای ایالات متحده آمریکا را داده و ویزا دریافت کرده اید، شما نمی توانید بدون ارائه اسناد صادر شده مربوط به خدمت سربازی و ترجمه انگلیسی آن ویزا دریافت کنید.

A reminder for all adult male Iranian applicants: You must present a valid military service completion card, exemption card, or other records demonstrating military service was deferred or completed. You must also present an English translation of these records. These records are required even if you were exempt from military service, are a dual-national, are applying with an investor passport from another country, or have previously applied for or received a US visa. You cannot receive a visa without presenting both your government-issued military documentation and its English translation.

منبع: USConsulateDubaiVisa

مطالب مرتبط :

بازگشت بازگشت
خانه جستجو پشتیبانی