تم دارک سایت آماده است
اگر برای حالت مطالعه در حالت دارک راحت تر هستید آن را فعال کنید.

برنامه اسپانسرشیپ فرزندان وابسته برای مهاجرت کانادا


والدین دارای شهروندی و یا اقامت دائم کشور کانادا، در صورت دارا بودن یکسری شرایط و ویژگی ها، امکان تشکیل پرونده و دریافت اقامت دائم این کشور را برای فرزندان وابسته به خانواده خواهند داشت.

شرایط اسپانسرشیپ فرزندان وابسته برای مهاجرت کانادا

بدین منظور فرد اسپانسر باید د ارای شرایط زیر باشد:

– دارا بودن حداقل 18 سال یا بیشتر.

– دارای اقامت دائم و یا شهروند کشور کانادا باشد.

– اسپانسر فرزندان (اعضای خانواده ) خود باشد.

– پذیرش و امضا نمودن پیمان نامه حمایت از فرزندان.

به بیان دیگر، فرد اسپانسر ملزم به امضا نمودن فرم تعهد حمایت مالی از فرزندان وابسته به خود می باشد.

لازم به ذکر است این حمایت در ارتباط با مسایل مرتبط با سیستم درمانی که تحت پوشش بیمه های عمومی کشور کانادا نیستند(مانند دندانپزشکی و معاینه چشم) را نیز شامل می شود.

طول مدت این پیمان نامه بسته به سن فرزندان و نسبت دیگر اعضا متغیر خواهد بود.

فرد اسپانسر علاوه بر واجد شرایط بودن می بایست شواهد کافی مبنی بر تصدیق رابطه والدین و فرزندی را نیز ارایه نماید.

فرزند دختر یا پسر در صورتی به خانواده وابسته شناخته می شود که:

– زیر سن 19 سال باشد و همسری نداشته باشد.

– بالای سن 19 سال بوده و به دلیل مسایل جسمی یا ذهنی، از لحاظ مالی به خانواده وابسته باشد.


مطالب مرتبط :

بازگشت بازگشت
خانه جستجو پشتیبانی