dark
تم دارک سایت آماده است
اگر برای حالت مطالعه در حالت دارک راحت تر هستید آن را فعال کنید.

استقبال کانادا از 15 هزار مهاجر جدید در اکتبر 2020

اخبار اخبار آمریکا اخبار کانادا اخبار سراسری کانادا استقبال کانادا از 15 هزار مهاجر جدید در اکتبر 2020

کانادا در اکتبر امسال از بیش از ۱۵ هزار مهاجر جدید استقبال کرد که تقریبا برابر با آمار مهاجران در ماه سپتامبر است.

داده‌های اداره مهاجرت و شهروندی کانادا نشان می‌دهد که ماه اکتبر از نظر تعداد پذیرش مهاجران جدید، دومین ماه پرقدرت از ابتدای پاندمی کرونا بوده است. ولی در مجموع به خاطر پاندمی کرونا آمار مهاجرت کانادا کاهش پیدا کرده است.

قبل از پاندمی، کانادا ماهانه از ۲۵ هزار تا ۳۵ هزار مهاجر جدید استقبال می‌کرد.

در اکتبر سال ۲۰۱۹، کانادا از ۳۱ هزار مهاجر جدید استقبال کرده بود. قوی‌ترین ماه مهاجرتی کانادا در طول پاندمی، ماه جون با پذیرش ۱۹٫۱۰۰ ساکن دائمی جدید بود.

مهاجرت به کانادا

کانادا در برنامه جدید مهاجرتی خود برای سال‌های ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۳ بیش از ۴۰۰ هزار مهاجر جدید را در سال، هدف قرار می‌دهد که بالاترین اهداف مهاجرتی در تاریخ مهاجرت کانادا است.


مطالب مرتبط :

بازگشت بازگشت