کانادا اخبار سراسری کانادا

کانادا اکنون ویزاهای کار و تحصیل را از طریق پست ارسال می کند

ویزای کار و تحصیل کانادا

اتباع خارجی که در کانادا هستند و برای کار یا تحصیل تأیید شده اند اکنون استادی پرمیت و ویزای کار آنها از طریق پست برایشان ارسال می شود.

مهاجرت و شهروندی کانادا (IRCC) اکنون در حال باز کردن وب فرم خود برای گرفتن درخواست از افرادی است که دارای معرفی نامه (LOI) هستند اما راهی برای سفر به مرز کانادا برای درخواست مجوز خود ندارند.

این اقدام جدید همچنین شامل افرادی می شود که تحت برنامه تجربه بین المللی (IEC) و ، Letter of Introductions یا LOI دریافت کرده اند .

محدودیت های سفر کرونا ویروس بسیاری از این دارندگان LOI را در هاله ای از ابهام قرار داده است. اگرچه آنها برای کار یا تحصیل تأیید شده اند ، اما باید به مرز بروند ، یعنی نمی توانند مجوز/ویزای خود را بگیرند. حال آنها نمی توانند به مرز کانادا بروند زیرا این مورد ضروری محسوب نمی شود (در این شرایط برای موارد ضروروی متقاضیان باید به مرز مراجعه کنند). بنابراین ، آنها نمی توانند مجوز کار یا تحصیل خود را بگیرند ، به این معنی که حتی اگر قبلاً تأیید شده باشند ، نمی توانند به طور قانونی کار یا تحصیل را شروع کنند.

روند جدید به این افراد این امکان را می دهد تا اجازه تحصیل یا کار خود را بصورت آنلاین درخواست کنند و درخواست های خود را برای آنها ارسال کنند. IRCC می گوید ، این گزینه برای متقاضیان تا 31 مارس 2021 در دسترس است.

روش جدید برای گرفتن ویزای کار یا تحصیل در کانادا

برای دارندگان LOI بسته به اینکه برای کار یا تحصیل اقدام میکنند روند کمی متفاوت خواهند داشت.

هنگام پر کردن فرم وب IRCC ، متقاضیان اجازه تحصیل باید بنویسند:

A11EXAM :  من خواهان امتحان و صدور مجوز تحصیل از داخل کانادا هستم. شماره برنامه من [ S ##########] است. من معرفی نامه خود را دریافت کرده ام ، که تا [ DATE ]معتبر است.

اطلاعات تماس صحیح من در کانادا عبارتند از:

تلفن:
آدرس پستی:
آدرس مسکونی:

من همچنان در [DLI Name] پذیرفته می شوم و در برنامه [Name] ثبت می شوم.


 I am requesting an examination and the issuance of my study permit from within Canada. My application number is [S#########]. I have received my letter of introduction, which is valid until [DATE]

:My correct contact information in Canada is

:Telephone

:Mailing Address

:Residential Address

I continue to be accepted at [DLI Name] and will be/am registered in the [Name] Program

سپس مقامات درخواست مجوز تحصیل را بررسی می کنند تا تأیید کنند نام موسسه آموزشی تعیین شده در درخواست با نامه پذیرش مطابقت دارد. آنها همچنین بررسی می کنند که آیا مدرسه متقاضی هنوز دانشجو خارجی می پذیرد یا خیر و آیا برنامه آنها لغو نشده است. سرانجام ، آنها باید راضی باشند که هنوز بودجه ای برای شهریه ، هزینه های زندگی و بازگشت به کشور (کشور متقاضی) در نظر گرفته شده است.

متقاضیان اجازه کار باید از پیام زیر استفاده کنند:

A11EXAM :  من درخواست بررسی و صدور اجازه کار خود را از داخل کانادا دارم. شماره برنامه من [ W ##########] است. من معرفی نامه خود را دریافت کرده ام ، که تا [ DATE ]معتبر است.

اطلاعات تماس صحیح من در کانادا عبارتند از:

تلفن:
آدرس پستی:
آدرس مسکونی:

I am requesting an examination and the issuance of my work permit from within Canada. My application number is [W#########]. I have received my letter of introduction, which is valid until [DATE]

:My correct contact information in Canada is

:Telephone

:Mailing Address

:Residential Address

متقاضیان نیز بسته به درخواست اجازه کار مخصوص کارفرما یا اپن ورک پرمیت ، باید یکی از بندهای زیر را درج کنند.

اجازه کار مخصوص کارفرما: با  کارفرمای من ، [نام] ، واقع در [آدرس] ، ممکن است در [تماس با تلفن یا ایمیل] برای تأیید پیشنهاد کار من تماس بگیرید. من قصد دارم به محض دریافت اجازه کار برای این کارفرما کار خود را شروع کنم.

My employer, [name], located at [address], may be contacted at [contact telephone or email] to confirm my continued employment offer. I intend to begin work for this employer as soon as my work permit is received.

اپن ورک پرمیت:  من گواهی می دهم که شرایط من به همان شکل باقی مانده است و هنوز هم شرایط برنامه اجازه کار آزاد را که برای آن تأیید شده ام را برآورده می کنم.

I attest that my circumstances remain the same and I still meet the requirements of the open work permit program I was approved for.

اداره مهاجرت بررسی خواهد کرد که آیا نام کارفرما در ارزیابی تأثیر بازار کار (LMIA) یا معافیت LMIA با آنچه متقاضی در درخواست خود ارائه داده مطابقت دارد. آنها همچنین به دنبال هر گونه نگرانی یا یادداشت موردی هستند که پس از صدور تأیید وارد شده است.

ممکن است افسران برای تأیید پیشنهاد کار با کارفرما تماس بگیرند. همچنین اگر فکر کنند که لازم است برای مصاحبه با متقاضی تماس بگیرند.

اگرچه آنها ممکن است برای تأیید کارفرما اطلاعات منبع باز را بررسی کنند ، اما هر اطلاعاتی که آنها کشف کنند و منجر به رد مجوز شود باید توسط روند عدالت رویه ای پیگیری شود.

اگر مجوز کار یا تحصیل رد شود ، افسران باید یادداشت های موردی را اضافه کنند که نشان می دهد چرا آنها بر اساس درخواست تصمیم منفی گرفته اند. آنها همچنین باید به متقاضی توصیه کنند که وقتی وضعیت آنها منقضی شد باید کانادا را ترک کنند یا در صورت خارج بودن از وضعیت تبعه خارجی ، مراحل بعدی را به آنها ارائه کنند.

متقاضیانی که مجوزهایشان تأیید شود ، مدارک خود را از طریق پست دریافت می کنند و در نهایت می توانند در کانادا کار کنند یا تحصیل کنند.


segoup

به اشتراک گذاشتن با

VVWALT © 2023