کانادا اخبار کبک

درخواست‌ های PEQ کبک را آنلاین ارسال کنید

ارسال درخواست PEQ کبک

درخواست های مربوط به «برنامه تجربه کبکی» از روز 12 ژانویه، از طریق پورتال Arrima به صورت آنلاین قابل ارسال می باشند.

از سیستم «Arrima» می توان برای ارائه کلیه مدارک مربوط به پرونده (از جمله فرم درخواست) و پرداخت هزینه های مورد نیاز استفاده کرد.

کبک پیش تر اعلام کرده بود که از تاریخ 26 ژانویه 2021، همه پرونده های ارائه شده (از جمله درخواست های زیرشاخه «برنامه دانشجویان خارجی») باید به صورت الکترونیکی در «Arrima» ارسال شوند، و از این تاریخ به بعد، درخواست های کاغذی پذیرفته نخواهند شد.

در هفته های آینده، انتظار می رود این استان سه برنامه پایلوت مهاجرت دائمی جدید را برای نیروی کار بخش های بهداشت، کامپیوتر، و فراوری مواد غذایی معرفی کند.


ظرفیت پذیرش مهاجر در کبک

کبک قصد دارد در سال 2021، از 47،500 تازه وارد استقبال کند. اهداف جدید استان کمی بیشتر از اهداف سال 2020 است (زمانی که کبک انتظار داشت از بیش از 44،500 تازه وارد استقبال کند).

این استان قصد دارد کمبود بین 13000 تا 18000 مهاجر را که در سال 2020، به دلیل همه گیری کرونا داشت، جبران کند.

بیشتر مهاجرانی که کبک به دنبال پذیرش آنها در سال 2021 است، از طریق برنامه های مهاجرت اقتصادی استان وارد می شوند.

segoup

به اشتراک گذاشتن با

VVWALT © 2023