استرالیا جابجایی

ارزشیابی مدارک تحصیلی برای کار در استرالیا

ارزشیابی مدارک تحصیلی برای استرالیا

 متقاضیان ویزاهای مهارت استرالیا با مدرک فوق دیپلم ۱۰ امتیاز ، کارشناسی و کارشناسی ارشد ۱۵ امتیاز و دکترا ۲۰ امتیاز برای مدرک تحصیلی خود کسب خواهند کرد. توجه داشته باشید که داشتن تحصیلات مرتبط با شغل متقاضی، برای اقدام برای مهاجرت استرالیا ضروری است و امکان اقدام برای ویزای مهارت استرالیا بدون داشتن تحصیلات مرتبط وجود ندارد. البته تنها استثنا برای این موضوع، رشته کامپیوتر است که تحت شرایطی، امکان جایگزینی سابقه کار با مدرک تحصیلی برای آن وجود دارد.

توجه کنید که:
نحوه ارزشیابی مدارک متقاضیان ایرانی بر مبنای توصیه وزارت آموزش استرالیا است و این وزارتخانه، دانشگاهها و موسسات آموزشی ایران را به دو دسته درجه ۱ (Section 1) و درجه ۲ (Section 2) تقسیم کرده است:

در صورت درجه ۱ بودن دانشگاه، ارزش مدرک مطابق با مدارک اخذ شده از دانشگاههای استرالیا است . به طور مثال، چنانچه متقاضی فارغ التحصیل دانشگاه آزاد تهران باشد، از آنجا که این دانشگاه درجه ۱ حساب میشود، امتیاز کامل مدرک کارشناسی را دریافت میکند.

 حال اینکه مدارک دانشگاهی که از دانشگاههای درجه ۲ ایران اخذ شده اند، با ارزشی پایینتر از ارزش اسمی آنها ارزشیابی خواهند شد و به طور مثال، ارزش مدرک کارشناسی اخذ شده از یک دانشگاه آزاد قزوین، معادل فوق دیپلم در نظر گرفته میشود.


segoup

به اشتراک گذاشتن با

VVWALT © 2023