تم دارک سایت آماده است
اگر برای حالت مطالعه در حالت دارک راحت تر هستید آن را فعال کنید.

راهنمای ادغام و ویرایش پروفایل نویسنده در بانک اطلاعاتی اسکوپوس

وی والت مشترک کشورها تحصیلات راهنمای ادغام و ویرایش پروفایل نویسنده در بانک اطلاعاتی اسکوپوس

بانک اطلاعاتی اسکوپوس

1.مقدمه اسکوپوس یکی از نمایه های استنادی معتبر بین المللی که در آدرس www.scopus.com و از طریق اشتراک در دسترس می باشد. این بانک اطلاعاتیف حیطه های علوم شامل علوم زیستی، فناوری، پزشکی، علوم اجتماعی وهنر را در بر میگیرد. در حال حاضر اسکوپوس اطلاعات کتاب شناختی بیش از 67 میلیون سند علمی را از سراسر جهان را در خود جای داده است. اسکوپوس اطلاعات 22 هزارو هفصد و چهار مجله علمی پژوهشی را در خود نمایه کرده است که از این میان به 3643 مجله دسترسی کامل وجود دارد.

2. پایگاه اسکوپوس و پروفایل پژوهشگران اسکوپوس برای هر نویسنده، یک پروفایل را هم ارائه می دهد که اطلاعات مهمی را در بر دارد مانند Affiliantion (وابستگی به دانشگاه یا موسسات دیگر)، تعداد آثار چاپ شده و اطلاعات کتابشناسی آنها، مراجع و تعداد یاد کردهایی که هر یک از مقالات دریافت کرده است.همچنین اسکوپوس شناسه اچ را برای نویسنده حساب میکند.پروفایل پژوهشگران در اسکوپوس دارای اشکالاتی چون ادغام شدن مقالات دو فرد با اسامی مشابه،پروفایل های متعدد برای یک فرد به دلیل شیوه نگارشی مختلف اسامی، جا افتادن تعدادی از مقالات فرد، اشکال در وابستگی سازمانی و …است که منجر به گزارش شاخص های علمی غلط برای پژوهشگر می شود.

به منظور رفع این اشکالات تمهیداتی در این پایگاه وجود دارد که پژوهشگران از آن طریق می توانند یک پروفایل واحد با اطلاعات صحیح داشته باشند. در ادامه علاوه بر شرح مراحل ادغام و ویرایش اطلاعات پروفایل نویسنده در بانک اطلاعاتی اسکوپوس، به شیوه یافتن آدرسهای غلط مقالات واحد های دانشگاهی و نحوه ی آدرس دهی صحیح مقالات پرداخته خواهد شد.

3. جستجوی پروفایل/پروفایل های پژوهشگر در پایگاه پس از ورود به پایگاه اطلاعاتی اسکوپوس به آدرس www.scopus.com از بین گزینه های جستجو، Author Search انتخاب می شود.
در کادر اول نام خانوادگی Author Last Name)) و در کادر دوم، حرف اول یا شکل کامل نام Author Initials of First Name   درج شود. در کادر سوم نیز وابستگی سازمانی پژوهشگر Affiliantion نوشته شود. در این کادر به منظور جامعیت جستجو تنها نام شهر یا کشور نیز امکان پذیر است.

با توجه به اینکه معمولا اسامی نویسندگان در مقالات دارای دو یا چند نوع نگارش به زبان انگلیسی هستند، به منظور در نظر گرفتن انواع اشکال نوشتاری، استفاده از عملکرد های جستجو می تواند مفید باشد. به طوری که به جای حرف یا حروفی که به چند شیوه نگارش می شوند در پایگاه اسکوپوس میتوان از کاراکتر ستاره (*) استفاده کرد. علت این انتخاب روش های مختلفی است که نام و نام خانوادگی ممکن است در منابع گوناگون ذکر شده باشد. با درج نام پژوهشگر به شکل زیر، کل اشکال فوق در بازیابی ذکرخواهد شد.

در مقالات دکتر محمد جعفر استاد محمد قرایی انواع شیوه های نگارش زیر وجود دارد:

Ostad Ahmad Ghorabi, M.J.
Ostad-Ahmad-Ghorabi, M.J.
Ostad-Ahmad-Ghorabi, Mohamad Jafar 

چنان که اشاره شد، اسامی پژوهشگرانی که با خط جستجوی فوق مطابقت داشته باشند به همراه تعداد مقالات، حوزه فعالیت و وابستگی سازمانی در نتایج جستجو ارائه میشود. از بین پروفایل های بازیابی شده پس از بررسی دقیق، تیک یا مواردی که با اسم پژوهشگر مورد نظر مطابقت دارد فعال و در انتها گزینه  Requset to merge authors از قسمت بالای جدول نتایج انتخاب گردد.

5. تلفیق و ویرایش پروفایل های پژوهشگربا انتخاب Requset to merge authors

ادغام و ویرایش پروفایل نویسنده در بانک اطلاعاتی اسکوپوس

◀️ گام اول Start
در گام اول پروفایل هایی که در قسمت قبل انتخاب شدند به منظور بررسی مجدد به همرا کد نویسی  Author ID و وابستگی سازمانی ارائه می شود. پس از حصول اطمینان از صحت این اطلاعات گزینه Start  جهت ورود به گام بعدی انتخاب شود.

◀️ گام دوم Select Poreferred Name
در گام دوم مطابق با نام نویسنده در پروفایل های انتخاب شده فهرستی از اسامی پیشنهادی به صورت یک منوی کشویی ، جهت تعیین نام منتخب وصحیح پژوهشگر که در پروفایل اصلی قرار خواهد گرفت، ارائه می شود. بعد از انتخاب نام مورد نظر و کلیک روی دکمه Next ، گام سوم که مهمترین مرحله از این فرایند است نمایان خواهد شد.

◀️ گام سوم Review Profile
در این قسمت مقالات موجود در پروفایل/پروفایل های مختلف پژوهشگر که در مرحله اولیه انتخاب شده بود، جهت برسی تایید یا حذف مواردی که به علت تشابه اسمی به پروفایل پژوهشگر وارد شده یا اضافه نمودن مقالات پژوهشگر که در پایگاه اسکوپوس قرار دارد ولی این لیست دیده نمی شود، نشان داده خواهد شد. بنابر این پس از بررسی در صورت نیاز به انجام اصلاحات فوق گزینه  Edit documents انتخاب شود.

با انتخاب این گزینه یک گام با نام  Review documents  به عنوان گام سوم اضافه می گردد و Review Profile  بررسی نهایی پروفایل به گام چهارم منتقل می شود، در غیر این صورت با انتخاب Next  کاربر به گام آخر را میابد.

◀️ گام چهارم Review documents  
در این قسمت امکان حذف یا اضافه نمودن مقالات در لیست فراهم می گردد. این لیست همچنین امکان تغییر ترتیب مقالات براساس مواردی چون الفبایی عنوان مقاله، نویسنده اول، تاریخ انتشار و عنوان مجله را دارد.

حذف یا اضافه نمودن مقاله جدید
به منظور حذف موارد نامربوط بر روی ضربدر کلیک شود که این عمل منججر به غیر فعال(کمرنگ) شدن اطلاعات مربوط به مقاله در لیست می گردد.
به منظور افزودن مقاله جدید به انتهای جدول مقالات، گزینه  Search for missing documents  جهت جستجو و اضافه نمودن مقالات پژوهشگرکه در لیست حاضر وجود ندارد، قرار گرفته است. بهتر است برای اضافه نمودن این دسته از مقالات ابتدا مقاله مورد نظر از قسمت Document Search  در پایگاه اسکو پوس جستجو وعنوان آن کپی گردد.

پس از انتخاب گزینه Search for missing documents  در مرحله چهارم ، پنجره ای باز خواهد شد که در این قسمت بایستی عنوان کپی شده مقاله در کادر Article title  اضافه شود علاوه بر این امکان تایپ عنوان یا قسمتی از آن در این کادر وجود دارد. در نهایت با انتخاب کلید Search ، جستجو مقالات در پایگاه اسکوپوس انجام و مقاله/مقالاتی که مطابق با عناوین وارد شده است، بازیابی و در همین پنجره نشان داده خواهد شد که لازم است تیک مربوط به مقاله مورد نظر فعال و کلید Add selected article انتخاب شود.

◀️ گام پنجم Review Profile
چنان که پس از بررسی همچنان نیاز به ویرایش همچنان نیاز به ویرایش پروفایل مقالات وجود دارد، با انتخاب گزینه Edit document  و یا انتخاب گام مورد نظر از نوار بالای جدول و یا کلید برگشت، مجددا گام های قبل فعال و امکان ویرایش برقرار خواهد شد. در غیر این صورت با انتخاب گزینه Next ، پژوهشگر وارد گام آخر می شود.

◀️ گام ششم Submit changes
گام اخر جهت ورود اطلاعات پژوهشگر مورد نظر شامل نام خانوادگی، نام و آدرس پست الکترونیک دانشگاهی وی جهت مکاتبه و ارائه نتیجه نهایی مربوط به درخواست ویرایش پروفایل می باشد. گزینه Sabmit  جهت تایید کل اطلاعات وارد شده در این فرایند ضروری است.

با اتمام فرایند پیغامی همانند تصویر زیر مبنی بر ارسال تاییدیه اطلاعات به آدرس پست الکترونیک پژوهشگر، ظاهر میشود.

پژوهشکر بایستی جهت شروع فرایند بررسی تیم اسکوپوس، لینک ارسالی Verification Email  به پست الکترونیکی خود را تایید نماید. پس از تایید لینک ارسالی با باز شدن صفحه ی زیر فرایند برسی آغاز می گردد.
5.انجام ویرایش از طریق پروفایل پژوهشگردر صورتی که پژوهشگر دارای یک پروفایل واحد است و تنها نیاز به ویرایش این پروفایل وجود دارد، پس از جستجوی نام خود ( مطابق انچه در ابتدای فصل توضیح داده شد) و انتخاب پروفایل مربوطه و ورود به آن ، با انتخاب گزینه Request author detail corrections   در این صفحه مراحل انجام کار به شیوه ای مشابه با حالت اول ارائه خواهد شد.

در هر دو حالت پس از تکمیل مراحل و تایید نهایی از سوی پژوهشگر، درخواست تغییرات از سوی تیم مربوطه در اسکوپوس بررسی و نتیجه این برسی از طریق ادرس پست الکترونیکی به اطلاع پژوهشگر رسانده خواهد شد.
پس از تایید نهایی تیم اسکوپوس و اعمال تغییرات ، پژوهشگر تنها یک پروفایل کامل و واحد از تمامی مقالات نمایه شده خود را در این پایگاه دارا خواهد بود.
کد نویسی (Author ID) درج شده در این پروفایل به عنوان ID تایید شده و صحیح پژوهشگر قابل ارائه در ارزیابی های مختلف می باشد.
این پروفایل شامل اطلاعات علم سنجی پژوهشگر همچون تعداد مقالات، تعداد استنادات ، تعداد مقالات استناد کننده به مقالات ، اچ ایندکس، تعداد همکاران علمی، جدول ها و نمودار های مربوطه می باشد.
6.نحوه جستجو و استخراج آدرس های غلط/ صحیح مدارک علمی واحد های دانشگاهیبرای جستجوی ادرس های احتمالی مدارک علمی نمایه شده در اسکوپوس به نام واحد سمنان  میتوانیم جستجو را به شکل زیر انجام دهیم:

سپس مشابه شکل زیر تمام مدارک انتخاب شده و روی منوی Export کلیک کنید

در صفحه ی ظاهر شده مشابه شکل فوق ، در قسمت های تعیین شده کلیک نمایید و فایل خروجی اکسل را به صورت دقیق و با امکانات جستجوی موجود در نرم افزار میکروسافت اکسل مورد بررسی قرار دهید تا کلیه آدرس های مورد استفاده برای مدارک علمی چاپ شده بنام دانشگاه آزاد واحد سمنان شناسایی شود. لازم است آدرس های مورد استفاده به منظور تجمیع به مرکز گسترش علم و علم سنجی سازمان مرکزی ارسال گردد.

مطالب مرتبط :

بازگشت بازگشت
خانه جستجو پشتیبانی