dark
تم دارک سایت آماده است
اگر برای حالت مطالعه در حالت دارک راحت تر هستید آن را فعال کنید.

آمار صدور ویزای مهاجرتی آمریکا به صورت ماهانه


آمار ویزای مهاجرتی آمریکا

قانون مهاجرت و ملیت ایالات متحده اجازه میدهد در هر سال 675،000 ویزای مهاجرت صادر شود

دفتر ویزا روش خود را برای محاسبه داده های ویزا با شروع سال مالی (FY) 2019 سالانه  دفتر ویزا تغییر داده است و ادامه با داده های FY 2020 ، برای منعکس کردن دسترسی بیشتر به داده های سطح برنامه به دست آمده در سال مالی 2019. روش قبلی ما مبتنی بر تعداد اقدامات بار کاری بود که توسط برنامه مرتبط نبودند. روش جدید با دقت بیشتری نتایج نهایی فرایند درخواست ویزا را در طی یک دوره گزارش مشخص مشخص می کند. 

روش جدید برنامه های ویزا را شامل می شود ، از جمله به روزرسانی در وضعیت آنها (یعنی صادر یا رد شده) ، که می تواند با پیشرفت سال مالی تغییر کند ، یا منجر به تغییرات جزئی در داده ها برای سالهای اولیه شود. بنابراین ، با شروع سال مالی FY 2020 ، گزارش های صدور ماهانه فردی نباید جمع شود ، زیرا این تعداد کل صدور دقیق برای سال مالی به روز را ارائه نمی دهد. در عوض ، به گزارش سالانه  دفتر ویزا مراجعه کنید برای آمار نهایی کامل سال مالی

در حالی که روش جدید دقیق تر است ، به این معنی نیست که روش قبلی ما ناقص بوده است. این دو به سادگی قابل مقایسه نیستند. با این حال ، بر اساس تجزیه و تحلیل ما ، اختلاف بین روشها جزئی است. به عنوان مثال ، تفاوت بین صدور گزارش شده NIV و IV در FY 2018 (روش میراث) و کسانی که در FY 2019 (روش جدید) در سراسر جهان کمتر از یک درصد است. 

لطفا توجه داشته باشید که روش جدید فقط در گزارش های ماهانه صدور IV در زیر اعمال می شود ، با شروع گزارش های دسامبر 2019.   

برای تعریف نمادهای طبقه بندی ویزای مهاجرت ، لطفا اینجا کلیک کنید.

این آمار به صورت ماهانه در این پست آپدیت میشود.


سال مالی 2022


سال مالی 2021


سال مالی 2020


سال مالی 2019


سال مالی 2018


سال مالی 2017


بیشتر بخوانید:

مطالب مرتبط :

بازگشت بازگشت