تم دارک سایت آماده است
اگر برای حالت مطالعه در حالت دارک راحت تر هستید آن را فعال کنید.

آمار و ارقام ویزای لاتاری گرین کارت آمریکا


آمار ویزا لاتاری گرین کارت آمریکا


تعداد ورودی های آنلاین دریافت شده در طول هر دوره ثبت نام لاتاری آمریکا


تعداد شرکت کنندگان منتخب برای برنامه های DV اخیر


تعداد صدور ویزا و وضعیت در رده مهاجر ویزای DV

مطالب مرتبط :

بازگشت بازگشت
خانه جستجو پشتیبانی