dark
قالب تیره سایت آماده است
اگر برای حالت مطالعه در حالت تیره راحت تر هستید آن را فعال کنید.

آدرس دفتر WES در کانادا


وس به متقاضیان پیشنهاد داده است برای ارسال مدارک از روش الکترونیکی استفاده کنند و همچنین از مقصد موردنظر بخواهند که گزارش های الکترونیکی وس را تا رسیدن نسخه کاغذی قبول کنند. گفته شده است که بسیاری از موسسات آموزشی گزارشات الکترونیکی را میپذیرند.

آدرس جدید دفتر وس WES در کانادا

همچنین اعلام شده است که آدرس جدید دفتر وس کانادا از این به بعد به شرح زیر خواهد بود:

102-2820 14th Avenue
Markham, ON L3R 0S9
Canada

مدارک افرادی که پیش از این بسته های خود را ارسال کرده اند، به آدرس جدید منتقل می شود اما متقاضیان جدید باید مدارک را به آدرس جدید ارسال کنند.

این دفتر مراجعه کننده حضوری نمی پذیرد، به اطلاعات گزارش ارزیابی دسترسی ندارد و فقط پروسه بررسی در آن صورت میگیرد.

منبع خبر: wes.org


مطالب مرتبط :

بازگشت بازگشت

پشتیبانی آنلاین

پاسخگویی به سوالات و یا ارائه پشتیبانی

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است