تم دارک سایت آماده است
اگر برای حالت مطالعه در حالت دارک راحت تر هستید آن را فعال کنید.

آخرین وضعیت مهاجرتی برای افرادی که در آمریکا هستند

وی والت اخبار اخبار آمریکا اخبار ایالات متحده آخرین وضعیت مهاجرتی برای افرادی که در آمریکا هستند

تغییر وضعیت مهاجرتی برای افرادی که در آمریکا به سر می برند

افرادی که با ویزاهای غیرمهاجرتی در داخل آمریکا بوده و به دنبال اخذ گرین کارت یا تمدید وضعیت خود هستند ممکن است بتوانند بدون خروج از آمریکا نسبت به تغییر وضعیت مهاجرتی خود اقدام کنند.  

 
امکان تغییر وضعیت مهاجرتی (change of status) برای افرادی که در آمریکا به سر می برند بدون ترک آمریکا: 

راهنما:
✅ = امکان پذیر 
❌ = غیرممکن
❗️ = دشوار اما امکان پذیر


• ویزای توریستی (B1/B2) به دانشجویی: ❗️

• ویزای توریستی به گرین کارت از طریق ازدواج با شهروند آمریکا: ✅


• ویزای توریستی به گرین کارت از طریق ازدواج با دارنده گرین کارت: فعلا ✅

⚠️ این امکان بستگی به موجود بودن ویزا برای این افراد طبق ویزابولتن دارد و هر ماه در معرض تغییر است. 


• ویزای دانشجویی به گرین کارت از طریق پیشنهاد کار: ✅

• ویزای توریستی یا دانشجویی به گرین کارت از طریق موارد بشر دوستانه:❗️

• ویزای توریستی به گرین کارت از طریق سرمایه گذاری: ❗️

• ویزای نامزدی به گرین کارت از طریق ازدواج با نامزد ظرف ۹۰ روز: ✅

• ویزای نامزدی به گرین کارت از طریق ازدواج با فردی غیر از نامزدی که برای فرد درخواست ویزا کرده: ❌

• ویزای کاری غیر مهاجرتی به گرین کارت از طریق پیشنهاد کار: ❗️

• ویزای دانشجویی به گرین کارت از طریق استعدادهای درخشان: ✅

• ویزای همراه دانشجو (F2) به دانشجویی(F1): ✅

• ویزای مهاجرتی از طریق ازدواج با شهروند آمریکا به گرین کارت در صورت طلاق ظرف کمتر از ۲ سال: ❗️


• ویزای پژوهشی(J) به گرین کارت در صورت عدم وجود شرط اقامت دوساله در کشور مبدا: ✅

⚠️ افرادی که در ویزای J آن ها شرط اقامت دوساله در کشور مبدا درج شده تنها پس از موافقت با برداشته شدن این شرط می توانند برای دریافت گرین کارت اقدام کنند که پروسه ای دشوار خواهد بود‌. 


• تمدید ویزای توریستی برای مدت ۶ ماه: ❗️

• تمدید ویزای توریستی پس از ارائه هرگونه درخواست برای مهاجرت: ❌


👈 فعلا صدور ویزاهای توریستی برای ایرانیان به دلیل عدم وجود وقت مصاحبه با محدودیت شدید مواجه است.


⚠️ تغییر وضعیت از غیرمهاجرتی به مهاجرتی، مانند تغییر وضعیت دانشجویی به گرین کارت از طریق ازدواج، باید با رعایت مقررات مربوط به جلوگیری از تقلب مهاجرتی از جمله قانون مشهور به 90 روز انجام شود. 

مطالب مرتبط :

بازگشت بازگشت
خانه جستجو پشتیبانی