dark
قالب تیره سایت آماده است
اگر برای حالت مطالعه در حالت تیره راحت تر هستید آن را فعال کنید.

نتایج دراو های مهاجرت مانیتوبا کانادا از اول تا کنون


برنامه مهاجرت به مانیتوبا کانادا

در این پست تمام قرعه کشی ( دراو ) مانیتوبا و دعوتنامه های ارسالی برای مهاجرت به کانادا آورده شده است و پرسش پاسخ به سوالات مهم درمورد این برنامه نیز قرار داده شده است
** توجه داشته باشید که این پست پس از هر قرعه کشی بروز رسانی خواهد شد **

بررسی اجمالی

EOI در مهاجرت مانیتوبا کانادا چیست؟ا

ابراز علاقه ( EOI ) اولین قدم برای داوطلبان علاقمند به اقامت دائم در مانیتوبا ، کانادا از طریق MPNP است. … کسانی که EOI ارائه می دهند در جمع کاندیداها قرار می گیرند.

MPNP-B مانیتوبا چیست؟

توجه:  MPNP-B به طور دوره ای ارسالها را از استخر EOI ترسیم می کند. نامه مشاوره برای درخواست (LAA) به بالاترین امتیاز ثبت شده موجود در استخر در زمان قرعه کشی صادر می شود. با توجه به تعداد محدودی از نقاط موجود ، در صورت داشتن امتیاز گره خورده ، صدور LAA براساس تاریخ آخرین به روزرسانی در اولویت قرار می گیرد.

استخر EOI فعال و پویا است. ترکیب آن با هر ارسال اضافی تغییر می کند. ارسال ها هر ماه چندین بار کشیده می شوند و دامنه امتیازها برای هر قرعه کشی متفاوت است. دامنه امتیازات بستگی به ارسال های EOI موجود در استخر در زمان قرعه کشی دارد.

نمره مانیتوبا PNP چگونه محاسبه می شود؟

داوطلبانی که حداقل از 100 از آنها 60 نمره کسب کرده اند واجد شرایط دریافت تقاضا در دسته کارگر ماهر منیتوبا PNP هستند پس از آن شما باید یک ابراز علاقه (EOI) ارسال کنید و مجدداً در یک سیستم رتبه بندی از 1000 امتیاز کلی نمره می گیرید.

دعوتنامه مهاجرت به کانادا

دراو های 2021

دراو های مهاجرت مانیتوبا – آخرین دراو 2 سپتامبر 2021

قرعه کشی شماره 125 – 2 سپتامبر

جریانزیر جریانتعداد دعوتنامهحداقل امتیاز
1) نیرو ماهر در مانیتوبا463454
2) دانشجویان بین المللی55فاقد شرط حداقل امتیاز
3) افراد ماهر در خارج از کشورطرح استخدام استراتژیک84698

از 602 دعوتنامه صادر شده ، 101 دعوت نامه برای داوطلبانی که پروفایل اکسپرس انتری معتبر و کد اعتبار سنجی شغلی را اعلام کرده اند صادر شده است.

قرعه کشی شماره 124 – 12 آگوست

جریانزیر جریانتعداد دعوتنامهحداقل امتیاز
1) نیرو ماهر در مانیتوبا238454
2) دانشجویان بین المللی31فاقد شرط حداقل امتیاز
3) افراد ماهر در خارج از کشورطرح استخدام استراتژیک6719

از 275 دعوتنامه صادر شده ، 36 دعوت نامه برای داوطلبانی که پروفایل اکسپرس انتری معتبر و کد اعتبار سنجی شغلی را اعلام کرده اند صادر شده است.

قرعه کشی شماره 123 – 29 جولای

جریانزیر جریانتعداد دعوتنامهحداقل امتیاز
1) نیرو ماهر در مانیتوبا285400
2) دانشجویان بین المللی43فاقد شرط حداقل امتیاز
3) افراد ماهر در خارج از کشورطرح استخدام استراتژیک47708

از 375 دعوتنامه صادر شده ، 42 دعوت نامه برای داوطلبانی که پروفایل اکسپرس انتری معتبر و کد اعتبار سنجی شغلی را اعلام کرده اند صادر شده است.

قرعه کشی شماره 122 – 27 جولای

جریانزیر جریانتعداد دعوتنامهحداقل امتیاز
1) نیرو ماهر در مانیتوبا
2) دانشجویان بین المللی
3) افراد ماهر در خارج از کشور1,140557

از 1,140 دعوتنامه صادر شده ، 1,140 دعوت نامه برای داوطلبانی که پروفایل اکسپرس انتری معتبر و کد اعتبار سنجی شغلی را اعلام کرده اند صادر شده است.

قرعه کشی شماره 121 – 19 جولای

جریانزیر جریانتعداد دعوتنامهحداقل امتیاز
1) نیرو ماهر در مانیتوبا201445
2) دانشجویان بین المللی23فاقد شرط حداقل امتیاز
3) افراد ماهر در خارج از کشورطرح استخدام استراتژیک53703

از 277 دعوتنامه صادر شده ، 48 دعوت نامه برای داوطلبانی که پروفایل اکسپرس انتری معتبر و کد اعتبار سنجی شغلی را اعلام کرده اند صادر شده است.

قرعه کشی شماره 120 – 28 ژوئن

جریانزیر جریانتعداد دعوتنامهحداقل امتیاز
1) نیرو ماهر در مانیتوبا
2) دانشجویان بین المللی
3) افراد ماهر در خارج از کشور1,017565

از 1,017 دعوتنامه صادر شده ، 1,017 دعوت نامه برای داوطلبانی که پروفایل اکسپرس انتری معتبر و کد اعتبار سنجی شغلی را اعلام کرده اند صادر شده است.

قرعه کشی شماره 119– 18 ژوئن

جریانزیر جریانتعداد دعوتنامهحداقل امتیاز
1) نیرو ماهر در مانیتوبا95430
2) دانشجویان بین المللی22فاقد شرط حداقل امتیاز
3) افراد ماهر در خارج از کشورطرح استخدام استراتژیک24703

از 141 دعوتنامه صادر شده ، 10 دعوت نامه برای داوطلبانی که پروفایل اکسپرس انتری معتبر و کد اعتبار سنجی شغلی را اعلام کرده اند صادر شده است.

قرعه کشی شماره 118– 7 ژوئن

جریانزیر جریانتعداد دعوتنامهحداقل امتیاز
1) نیرو ماهر در مانیتوبا95375
2) دانشجویان بین المللی22فاقد شرط حداقل امتیاز
3) افراد ماهر در خارج از کشورطرح استخدام استراتژیک25708

از 142 دعوتنامه صادر شده ، 13 دعوت نامه برای داوطلبانی که پروفایل اکسپرس انتری معتبر و کد اعتبار سنجی شغلی را اعلام کرده اند صادر شده است.

قرعه کشی شماره 117– 1 ژوئن

جریانزیر جریانتعداد دعوتنامهحداقل امتیاز
1) نیرو ماهر در مانیتوبا
2) دانشجویان بین المللی
3) افراد ماهر در خارج از کشورطرح استخدام استراتژیک404601

از 404 دعوتنامه صادر شده ، 404 دعوت نامه برای داوطلبانی که پروفایل اکسپرس انتری معتبر و کد اعتبار سنجی شغلی را اعلام کرده اند صادر شده است.

قرعه کشی شماره 116– 25 مه

جریانزیر جریانتعداد دعوتنامهحداقل امتیاز
1) نیرو ماهر در مانیتوبا166415
2) دانشجویان بین المللی20فاقد شرط حداقل امتیاز
3) افراد ماهر در خارج از کشورطرح استخدام استراتژیک46703

از 232 دعوتنامه صادر شده ، 20  دعوت نامه برای داوطلبانی که پروفایل اکسپرس انتری معتبر و کد اعتبار سنجی شغلی را اعلام کرده اند صادر شده است.

قرعه کشی شماره 115– 6 می

جریانزیر جریانتعداد دعوتنامهحداقل امتیاز
1) نیرو ماهر در مانیتوبا108400
2) دانشجویان بین المللی13فاقد شرط حداقل امتیاز
3) افراد ماهر در خارج از کشورطرح استخدام استراتژیک29703

از 150 دعوتنامه صادر شده ، 14 دعوت نامه برای داوطلبانی که پروفایل اکسپرس انتری معتبر و کد اعتبار سنجی شغلی را اعلام کرده اند صادر شده است.

قرعه کشی شماره 114– 26 آپریل

جریانزیر جریانتعداد دعوتنامهحداقل امتیاز
1) نیرو ماهر در مانیتوبا301440
2) دانشجویان بین المللی55فاقد شرط حداقل امتیاز
3) افراد ماهر در خارج از کشورطرح استخدام استراتژیک11721

از 367 دعوتنامه صادر شده ، 34 دعوت نامه برای داوطلبانی که پروفایل اکسپرس انتری معتبر و کد اعتبار سنجی شغلی را اعلام کرده اند صادر شده است.

قرعه کشی شماره 113– 19 اپریل

جریانزیر جریانتعداد دعوتنامهحداقل امتیاز
1) نیرو ماهر در مانیتوبا
2) دانشجویان بین المللیفاقد شرط حداقل امتیاز
3) افراد ماهر در خارج از کشورطرح استخدام استراتژیک
اکسپرس اینتری
30
369 
703
612

از 399 دعوتنامه صادر شده ، 373 دعوت نامه برای داوطلبانی که پروفایل اکسپرس انتری معتبر و کد اعتبار سنجی شغلی را اعلام کرده اند صادر شده است.

قرعه کشی شماره 112 – 8 آپریل

جریانزیر جریانتعداد دعوتنامهحداقل امتیاز
1) نیرو ماهر در مانیتوبا208456
2) دانشجویان بین المللی21فاقد شرط حداقل امتیاز
3) افراد ماهر در خارج از کشورطرح استخدام استراتژیک14708

از 243 دعوتنامه صادر شده ، 15 دعوت نامه برای داوطلبانی که پروفایل اکسپرس انتری معتبر و کد اعتبار سنجی شغلی را اعلام کرده اند صادر شده است.

قرعه کشی شماره 111 – 25 مارس

جریانزیر جریانتعداد دعوتنامهحداقل امتیاز
1) نیرو ماهر در مانیتوبا285423
2) دانشجویان بین المللی41فاقد شرط حداقل امتیاز
3) افراد ماهر در خارج از کشورطرح استخدام استراتژیک9711

از 335 دعوتنامه صادر شده ، 49 دعوت نامه برای داوطلبانی که پروفایل اکسپرس انتری معتبر و کد اعتبار سنجی شغلی را اعلام کرده اند صادر شده است.

قرعه کشی شماره 110 – 11 مارس

جریانزیر جریانتعداد دعوتنامهحداقل امتیاز
1) نیرو ماهر در مانیتوبا261459
2) دانشجویان بین المللی35فاقد شرط حداقل امتیاز
3) افراد ماهر در خارج از کشورطرح استخدام استراتژیک3728

از 299 دعوتنامه صادر شده ، 35 دعوت نامه برای داوطلبانی که پروفایل اکسپرس انتری معتبر و کد اعتبار سنجی شغلی را اعلام کرده اند صادر شده است.

قرعه کشی شماره 109 – 26 فوریه

جریانزیر جریانتعداد دعوتنامهحداقل امتیاز
1) نیرو ماهر در مانیتوبا158457
2) دانشجویان بین المللی28فاقد شرط حداقل امتیاز
3) افراد ماهر در خارج از کشورطرح استخدام استراتژیک21698

از 207 دعوتنامه صادر شده ، 5 دعوت نامه برای داوطلبانی که پروفایل اکسپرس انتری معتبر و کد اعتبار سنجی شغلی را اعلام کرده اند صادر شده است.

قرعه کشی شماره 108 – 21 فوریه

جریانزیر جریانتعداد دعوتنامهحداقل امتیاز
1) نیرو ماهر در مانیتوبا240514
2) دانشجویان بین المللی33فاقد شرط حداقل امتیاز
3) افراد ماهر در خارج از کشورطرح استخدام استراتژیک23676

از 296 دعوتنامه صادر شده ، 20 دعوت نامه برای داوطلبانی که پروفایل اکسپرس انتری معتبر و کد اعتبار سنجی شغلی را اعلام کرده اند صادر شده است.

قرعه کشی شماره 107 – 28 ژانویه

جریانزیر جریانتعداد دعوتنامهحداقل امتیاز
1) نیرو ماهر در مانیتوبا178518
2) دانشجویان بین المللی23فاقد شرط حداقل امتیاز
3) افراد ماهر در خارج از کشورطرح استخدام استراتژیک17681

از 218 دعوتنامه صادر شده ، 17 دعوت نامه برای داوطلبانی که پروفایل اکسپرس انتری معتبر و کد اعتبار سنجی شغلی را اعلام کرده اند صادر شده است.

قرعه کشی شماره 106 – 14 ژانویه

جریانزیر جریانتعداد دعوتنامهحداقل امتیاز
1) نیرو ماهر در مانیتوبا236461
2) دانشجویان بین المللی29فاقد شرط حداقل امتیاز
3) افراد ماهر در خارج از کشورطرح استخدام استراتژیک7722

از 272 دعوتنامه صادر شده ، 18 دعوت نامه برای داوطلبانی که پروفایل اکسپرس انتری معتبر و کد اعتبار سنجی شغلی را اعلام کرده اند صادر شده است.


قرعه کشی شماره 105 – 30 دسامبر 2020

جریانزیر جریانتعداد دعوتنامهحداقل امتیاز
1) نیرو ماهر در مانیتوبا157461
2) دانشجویان بین المللی18فاقد شرط حداقل امتیاز
3) افراد ماهر در خارج از کشورطرح استخدام استراتژیک13718

از 188 دعوتنامه صادر شده ، 13 دعوت نامه برای داوطلبانی که پروفایل اکسپرس انتری معتبر و کد اعتبار سنجی شغلی را اعلام کرده اند صادر شده است.

قرعه کشی شماره 104 – 17 دسامبر 2020

جریانزیر جریانتعداد دعوتنامهحداقل امتیاز
1) نیرو ماهر در مانیتوبا329379
2) دانشجویان بین المللی70فاقد شرط حداقل امتیاز
3) افراد ماهر در خارج از کشورطرح استخدام استراتژیک50706

از 409 دعوتنامه صادر شده ، 37 دعوت نامه برای داوطلبانی که پروفایل اکسپرس انتری معتبر و کد اعتبار سنجی شغلی را اعلام کرده اند صادر شده است.

قرعه کشی شماره 103 – 19 نوامبر 2020

جریانزیر جریانتعداد دعوتنامهحداقل امتیاز
1) نیرو ماهر در مانیتوبا144526
2) دانشجویان بین المللی30فاقد شرط حداقل امتیاز
3) افراد ماهر در خارج از کشورطرح استخدام استراتژیک22769

از 196 دعوتنامه صادر شده ، 22 دعوت نامه برای داوطلبانی که پروفایل اکسپرس انتری معتبر و کد اعتبار سنجی شغلی را اعلام کرده اند صادر شده است.

قرعه کشی شماره 102 – 5 نوامبر 2020

جریانزیر جریانتعداد دعوتنامهحداقل امتیاز
1) نیرو ماهر در مانیتوبا166461
2) دانشجویان بین المللی23فاقد شرط حداقل امتیاز
3) افراد ماهر در خارج از کشورطرح استخدام استراتژیک16708

از 205 دعوتنامه صادر شده ، 7 دعوت نامه برای داوطلبانی که پروفایل اکسپرس انتری معتبر و کد اعتبار سنجی شغلی را اعلام کرده اند صادر شده است.

قرعه کشی شماره 101 – 22 اکتبر 2020

جریانزیر جریانتعداد دعوتنامهحداقل امتیاز
1) نیرو ماهر در مانیتوبا161375
2) دانشجویان بین المللی30فاقد شرط حداقل امتیاز
3) افراد ماهر در خارج از کشورطرح استخدام استراتژیک15771

از 206 دعوتنامه صادر شده ، 22 دعوت نامه برای داوطلبانی که پروفایل اکسپرس انتری معتبر و کد اعتبار سنجی شغلی را اعلام کرده اند صادر شده است.

قرعه کشی شماره 100 – 8 اکتبر 2020

جریانزیر جریانتعداد دعوتنامهحداقل امتیاز
1) افراد ماهر در مانیتوبا152528
2) دانشجویان بین المللی25فاقد شرط حداقل امتیاز
3) افراد ماهر در خارج از کشورطرح استخدام استراتژیک14611

از 191 دعوتنامه صادر شده ، 20 دعوت نامه برای داوطلبانی که پروفایل اکسپرس انتری معتبر و کد اعتبار سنجی شغلی را اعلام کرده اند صادر شده است.

قرعه کشی شماره 99 – 24 سپتامبر 2020

جریانزیر جریانتعداد دعوتنامهحداقل امتیاز
1) افراد ماهر در مانیتوبا160468
2) دانشجویان بین المللی25فاقد شرط حداقل امتیاز
3) افراد ماهر در خارج از کشورطرح استخدام استراتژیک4847

از 189 دعوتنامه صادر شده ، 18 دعوت نامه برای داوطلبانی که پروفایل Express Entry معتبر و کد اعتبار سنجی شغلی را اعلام کرده اند صادر شده است.

قرعه کشی شماره 98 – 10 سپتامبر 2020

جریانزیر جریانتعداد دعوتنامهحداقل امتیاز
1) افراد ماهر در مانیتوبا168475
2) دانشجویان بین المللی35فاقد شرط حداقل امتیاز
3) افراد ماهر در خارج از کشورطرح استخدام استراتژیک9824

از 212 دعوتنامه صادر شده ، 22 مورد برای داوطلبانی که پروفایل Express Entry معتبر و کد اعتبار سنجی شغلی را اعلام کرده اند صادر شده است.

قرعه کشی شماره 97 – 27 آگوست 2020

جریانزیر جریانتعداد دعوتنامهحداقل امتیاز
1) کارگران ماهر در مانیتوبا171745
2) جریان بین المللی آموزش34فاقد شرط حداقل امتیاز
3) کارگران ماهر در خارج از کشورطرح استخدام استراتژیک8824

از 213 دعوتنامه صادر شده ، 23 مورد برای داوطلبانی که پروفایل Express Entry معتبر و کد اعتبار سنجی کار را اعلام کرده اند صادر شده است.

قرعه کشی شماره 96 – 30 ژوئیه 2020

جریانزیر جریانتعداد دعوتنامهحداقل امتیاز
1) کارگران ماهر در مانیتوبا197485
2) جریان بین المللی آموزش23فاقد شرط حداقل امتیاز
3) کارگران ماهر در خارج از کشورطرح استخدام استراتژیک33672

از 253 دعوتنامه صادر شده ، 23 دعوتنامه به کاندیداهای دارای پروفایل در سیستم Express Entry ارسال شد.

قرعه کشی شماره 95 – 30 ژوئیه 2020

جریانزیر جریانتعداد دعوتنامهحداقل امتیاز
1) کارگران ماهر در مانیتوبا157475
2) جریان بین المللی آموزش21فاقد شرط حداقل امتیاز
3) کارگران ماهر در خارج از کشورطرح استخدام استراتژیک21764

از میان 199 LAAs صادر شده در این قرعه کشی ، 15 دعوتنامه به کاندیداهای دارای پروفایل در سیستم Express Entry ارسال شد.

جریانزیر جریانتعداد دعوتنامهحداقل امتیاز
1) کارگران ماهر در مانیتوبا134430
2) جریان بین المللی آموزش29فاقد شرط حداقل امتیاز
3) کارگران ماهر در خارج از کشورطرح استخدام استراتژیک11811

قرعه کشی شماره 93 – 2 ژوئیه 2020

جریانزیر جریانتعداد دعوتنامهحداقل امتیاز
1) کارگران ماهر در مانیتوبا101475
2) جریان بین المللی آموزش18فاقد شرط حداقل امتیاز
3) کارگران ماهر در خارج از کشورطرح استخدام استراتژیک6816

قرعه کشی شماره 92 – 19 ژوئن 2020

جریانزیر جریانتعداد دعوتنامهحداقل امتیاز
1) کارگران ماهر در مانیتوبا111504
2) جریان بین المللی آموزش12فاقد شرط حداقل امتیاز
3) کارگران ماهر در خارج از کشورطرح استخدام استراتژیک58686

قرعه کشی شماره 91 – 4 ژوئن 2020

جریانزیر جریانتعداد دعوتنامهحداقل امتیاز
1) کارگران ماهر در مانیتوبا84523
2) جریان بین المللی آموزش19فاقد شرط حداقل امتیاز
3) کارگران ماهر در خارج از کشورطرح استخدام استراتژیک21703

قرعه کشی شماره 90 – 21 مه 2020

جریانزیر جریانتعداد دعوتنامهحداقل امتیاز
1) کارگران ماهر در مانیتوبا72485
2) جریان بین المللی آموزش12فاقد شرط حداقل امتیاز
3) کارگران ماهر در خارج از کشورطرح استخدام استراتژیک15613

از 99 دعوتنامه صادر شده ،  9 مورد کاندیدای اکسپرس اینتری بودند.

قرعه کشی شماره 89 – 8 مه 2020

جریانزیر جریانتعداد دعوتنامهحداقل امتیاز
1) کارگران ماهر در مانیتوبا94475
2) جریان بین المللی آموزش15فاقد شرط حداقل امتیاز
3) کارگران ماهر در خارج از کشورطرح استخدام استراتژیک14802

قرعه کشی شماره 88 – 23 آوریل 2020

جریانزیر جریانتعداد دعوتنامهحداقل امتیاز
1) کارگران ماهر در مانیتوبا93489
2) جریان بین المللی آموزش14فاقد شرط حداقل امتیاز
3) کارگران ماهر در خارج از کشورطرح استخدام استراتژیک25714

قرعه کشی شماره 87 – 9 آوریل 2020

جریانزیر جریانتعداد دعوتنامهحداقل امتیاز
1) کارگران ماهر در مانیتوبا123500
2) جریان بین المللی آموزش14فاقد شرط حداقل امتیاز
3) کارگران ماهر در خارج از کشورطرح استخدام استراتژیک16742

قرعه کشی شماره 86 – 26 مارس 2020

جریانزیر جریانتعداد دعوتنامهحداقل امتیاز
1) کارگران ماهر در مانیتوبا168496
2) جریان بین المللی آموزش20فاقد شرط حداقل امتیاز
3) کارگران ماهر در خارج از کشورطرح استخدام استراتژیک38714

قرعه کشی شماره 85 – 12 مارس 2020

جریانزیر جریانتعداد دعوتنامهحداقل امتیاز
1) کارگران ماهر در مانیتوبا191496
2) جریان بین المللی آموزش18فاقد شرط حداقل امتیاز
3) کارگران ماهر در خارج از کشورطرح استخدام استراتژیک13672

قرعه کشی شماره 84 – 27 فوریه 2020

جریانزیر جریانتعداد دعوتنامهحداقل امتیاز
1) کارگران ماهر در مانیتوبا161499
2) جریان بین المللی آموزش32فاقد شرط حداقل امتیاز
3) کارگران ماهر در خارج از کشورطرح استخدام استراتژیک24707

قرعه کشی شماره 83 – 13 فوریه 2020

جریانزیر جریانتعداد دعوتنامهحداقل امتیاز
1) کارگران ماهر در مانیتوبا182525
2) جریان بین المللی آموزش33فاقد شرط حداقل امتیاز
3) کارگران ماهر در خارج از کشورطرح استخدام استراتژیک27611

قرعه کشی شماره 82 – 30 ژانویه 2020

جریانزیر جریانتعداد دعوتنامهحداقل امتیاز
1) کارگران ماهر در مانیتوبا124548
2) جریان بین المللی آموزش18فاقد شرط حداقل امتیاز
3) کارگران ماهر در خارج از کشورطرح استخدام استراتژیک39679

قرعه کشی شماره 81 – 17 ژانویه 2020

جریانزیر جریانتعداد دعوتنامهحداقل امتیاز
1) کارگران ماهر در مانیتوبا192545
2) جریان بین المللی آموزش23فاقد شرط حداقل امتیاز
3) کارگران ماهر در خارج از کشورطرح استخدام استراتژیک34708

قرعه کشی شماره 80 – 2 ژانویه 2020

جریانزیر جریانتعداد دعوتنامهحداقل امتیاز
1) کارگران ماهر در Manitoba122534
2) جریان بین المللی آموزش22فاقد شرط حداقل امتیاز
3) کارگران ماهر در خارج از کشورطرح استخدام استراتژیک42708

قرعه کشی شماره 79 – 19 دسامبر 2019

جریانزیر جریاننامه های مشاوره برای درخواستامتیاز کمترین کاندیدای رتبه بندی شده
1) کارگران ماهر در Manitoba149542
2) جریان بین المللی آموزش17
3) کارگران ماهر در خارج از کشورطرح استخدام استراتژیک17559

قرعه کشی شماره 78 – 6 دسامبر 2019

جریانزیر جریاننامه های مشاوره برای درخواستامتیاز کمترین کاندیدای رتبه بندی شده
1) کارگران ماهر در Manitoba165522
2) جریان بین المللی آموزش33
3) کارگران ماهر در خارج از کشورطرح استخدام استراتژیک23718

قرعه کشی شماره 77 – 21 نوامبر 2019

جریانزیر جریاننامه های مشاوره برای درخواستامتیاز کمترین کاندیدای رتبه بندی شده
1) کارگران ماهر در Manitoba185504
2) جریان بین المللی آموزش29
3) کارگران ماهر در خارج از کشورطرح استخدام استراتژیک16739

نتایج دراو های مهاجرت مانیتوبا کانادا از اول تا کنون

قرعه کشی شماره 76 – 7 نوامبر 2019

جریانزیر جریاننامه های مشاوره برای درخواستامتیاز کمترین کاندیدای رتبه بندی شده
1) کارگران ماهر در Manitoba133560
2) جریان بین المللی آموزش23
3) کارگران ماهر در خارج از کشورطرح استخدام استراتژیک24719

قرعه کشی شماره 75 – 24 اکتبر 2019

جریانزیر جریاننامه های مشاوره برای درخواستامتیاز کمترین کاندیدای رتبه بندی شده
1) کارگران ماهر در Manitoba117567
2) جریان بین المللی آموزش16
3) کارگران ماهر در خارج از کشورطرح استخدام استراتژیک24685

قرعه کشی شماره 74 – 10 اکتبر 2019

جریانزیر جریاننامه های مشاوره برای درخواستامتیاز کمترین کاندیدای رتبه بندی شده
1) کارگران ماهر در Manitoba147567
2) جریان بین المللی آموزش24
3) کارگران ماهر در خارج از کشورطرح استخدام استراتژیک22718

قرعه کشی شماره 73 – 25 سپتامبر 2019

جریانزیر جریاننامه های مشاوره برای درخواستامتیاز کمترین کاندیدای رتبه بندی شده
1) کارگران ماهر در Manitoba140537
2) جریان بین المللی آموزش25
3) کارگران ماهر در خارج از کشورطرح استخدام استراتژیک59703

قرعه کشی شماره 72 – 12 سپتامبر 2019

جریانزیر جریاننامه های مشاوره برای درخواستامتیاز کمترین کاندیدای رتبه بندی شده
1) کارگران ماهر در Manitoba254545
2) جریان بین المللی آموزش40
3) کارگران ماهر در خارج از کشورطرح استخدام استراتژیک53706

قرعه کشی شماره 71 – 15 آگوست 2019

جریانزیر جریاننامه های مشاوره برای درخواستامتیاز کمترین کاندیدای رتبه بندی شده
1) کارگران ماهر در Manitoba241542
2) جریان بین المللی آموزش36
3) کارگران ماهر در خارج از کشورطرح استخدام استراتژیک83685

قرعه کشی شماره 70 – 18 ژوئیه 2019

جریانزیر جریاننامه های مشاوره برای درخواستامتیاز کمترین کاندیدای رتبه بندی شده
1) کارگران ماهر در Manitoba110539
2) جریان بین المللی آموزش23
3) کارگران ماهر در خارج از کشورطرح استخدام استراتژیک40718

قرعه کشی شماره 69 – 5 ژوئیه 2019

جریانزیر جریاننامه های مشاوره برای درخواستامتیاز کمترین کاندیدای رتبه بندی شده
1) کارگران ماهر در Manitoba85565
2) جریان بین المللی آموزش21
3) کارگران ماهر در خارج از کشورطرح استخدام استراتژیک45619
مسیر سرمایه انسانی203594

قرعه کشی شماره 68 – 20 ژوئن 2019

جریانزیر جریاننامه های مشاوره برای درخواستامتیاز کمترین کاندیدای رتبه بندی شده
1) کارگران ماهر در Manitoba101475
2) جریان بین المللی آموزش26
3) کارگران ماهر در خارج از کشورطرح استخدام استراتژیک35704
مسیر سرمایه انسانی288519

قرعه کشی شماره 67 – 7 ژوئن 2019

جریانزیر جریاننامه های مشاوره برای درخواستامتیاز کمترین کاندیدای رتبه بندی شده
1) کارگران ماهر در Manitoba121542
2) جریان بین المللی آموزش28
3) کارگران ماهر در خارج از کشورطرح استخدام استراتژیک60701

قرعه کشی شماره 66 – 23 مه 2019

جریانزیر جریاننامه های مشاوره برای درخواستامتیاز کمترین کاندیدای رتبه بندی شده
1) کارگران ماهر در Manitoba119548
2) جریان بین المللی آموزش17
3) کارگران ماهر در خارج از کشورطرح استخدام استراتژیک60506

قرعه کشی شماره 65 – 9 مه 2019

جریانزیر جریاننامه های مشاوره برای درخواستامتیاز کمترین کاندیدای رتبه بندی شده
1) کارگران ماهر در Manitoba101569
2) جریان بین المللی آموزش17
3) کارگران ماهر در خارج از کشورطرح استخدام استراتژیک52616

قرعه کشی شماره 64 – 25 آوریل 2019

جریانزیر جریاننامه های مشاوره برای درخواستامتیاز کمترین کاندیدای رتبه بندی شده
1) کارگران ماهر در Manitoba208510
2) جریان بین المللی آموزش25
3) کارگران ماهر در خارج از کشورطرح استخدام استراتژیک66632

قرعه کشی شماره 63 – 11 آوریل 2019

جریانزیر جریاننامه های مشاوره برای درخواستامتیاز کمترین کاندیدای رتبه بندی شده
کارگران ماهر در خارج از کشورطرح استخدام استراتژیک51695
مسیر سرمایه انسانی352561

قرعه کشی شماره 62 – 28 مارس 2019

جریانزیر جریاننامه های مشاوره برای درخواستامتیاز کمترین کاندیدای رتبه بندی شده
1) کارگران ماهر در Manitoba262433
2) جریان بین المللی آموزش44
3) کارگران ماهر در خارج از کشورطرح استخدام استراتژیک29719
مسیر سرمایه انسانی260563

نتایج دراو های مهاجرت مانیتوبا کانادا از اول تا کنون

قرعه کشی شماره 61 – 14 مارس 2019

جریانزیر جریاننامه های مشاوره برای درخواستامتیاز کمترین کاندیدای رتبه بندی شده
کارگران ماهر در خارج از کشورطرح استخدام استراتژیک63695
مسیر سرمایه انسانی274564

قرعه کشی شماره 60 – 1 مارس 2019

جریانزیر جریاننامه های مشاوره برای درخواستامتیاز کمترین کاندیدای رتبه بندی شده
1) کارگران ماهر در Manitoba126566
2) جریان بین المللی آموزش20
3) کارگران ماهر در خارج از کشورطرح استخدام استراتژیک41621
مسیر سرمایه انسانی216565

قرعه کشی شماره 59 – 21 فوریه 2019

جریانزیر جریاننامه های مشاوره برای درخواستامتیاز کمترین کاندیدای رتبه بندی شده
کارگران ماهر در خارج از کشورمسیر سرمایه انسانی338566

قرعه کشی شماره 58 – 15 فوریه 2019

جریانزیر جریاننامه های مشاوره برای درخواستامتیاز کمترین کاندیدای رتبه بندی شده
1) کارگران ماهر در Manitoba120574
2) جریان بین المللی آموزش34
3) کارگران ماهر در خارج از کشورطرح استخدام استراتژیک22726
مسیر سرمایه انسانی268570

قرعه کشی شماره 57 – 31 ژانویه 2019

جریانزیر جریاندعوت به درخواستامتیاز کمترین کاندیدای رتبه بندی شده
1) کارگران ماهر در Manitoba124575
2) جریان بین المللی آموزش17
3) کارگران ماهر در خارج از کشورطرح استخدام استراتژیک16705
مسیر سرمایه انسانی299572

قرعه کشی شماره 56 – 17 ژانویه 2019

جریانزیر جریاندعوت به درخواستامتیاز کمترین کاندیدای رتبه بندی شده
1) کارگران ماهر در Manitoba200650
2) جریان بین المللی آموزش32
3) کارگران ماهر در خارج از کشورطرح استخدام استراتژیک27729
مسیر سرمایه انسانی367575

قرعه کشی شماره 55 – 20 دسامبر 2018

جریانزیر جریاندعوت به درخواستامتیاز کمترین کاندیدای رتبه بندی شده
1) کارگران ماهر در Manitoba106502
2) جریان بین المللی آموزش35
3) کارگران ماهر در خارج از کشورطرح استخدام استراتژیک44718
مسیر سرمایه انسانی307576

قرعه کشی شماره 54 – 5 دسامبر 2018

جریانزیر جریاندعوت به درخواستامتیاز کمترین کاندیدای رتبه بندی شده
1) کارگران ماهر در Manitoba213375
2) کارگران ماهر در خارج از کشورطرح استخدام استراتژیک62711
مسیر سرمایه انسانی255596

قرعه کشی شماره 53 – 8 نوامبر 2018

جریانزیر جریاندعوت به درخواستامتیاز کاندیدای کم رتبه
1) کارگران ماهر در Manitoba300602
2) کارگران ماهر در خارج از کشورطرح استخدام استراتژیک69705
مسیر سرمایه انسانی100610

قرعه کشی شماره 52 – 12 اکتبر 2018

جریانزیر جریاندعوت به درخواستامتیاز کاندیدای کم رتبه
1) کارگران ماهر در Manitoba318500
2) کارگران ماهر در خارج از کشورطرح استخدام استراتژیک36617

قرعه کشی شماره 51 – 28 سپتامبر 2018

جریانزیر جریاندعوت به درخواستامتیاز کاندیدای کم رتبه
1) کارگران ماهر در Manitoba201679
2) کارگران ماهر در خارج از کشورطرح استخدام استراتژیک31713
مسیر سرمایه انسانی160592

نتایج دراو های مهاجرت مانیتوبا کانادا از اول تا کنون

قرعه کشی شماره 50 – 14 سپتامبر 2018

جریانزیر جریاندعوت به درخواستامتیاز کاندیدای کم رتبه
1) کارگران ماهر در Manitoba200721
2) کارگران ماهر در خارج از کشورطرح استخدام استراتژیک82709
مسیر سرمایه انسانی150604

قرعه کشی شماره 49 – 17 آگوست 2018

جریانزیر جریاندعوت به درخواستامتیاز کاندیدای کم رتبه
1) کارگران ماهر در Manitoba410500
2) کارگران ماهر در خارج از کشورطرح استخدام استراتژیک105642

قرعه کشی شماره 48 – 9 ژوئیه 2018

جریانزیر جریاندعوت به درخواستامتیاز کاندیدای کم رتبه
کارگران ماهر در خارج از کشورمسیر ورودی اکسپرس132519

قرعه کشی شماره 47 – 6 ژوئیه 2018

جریانزیر جریاندعوت به درخواستامتیاز کاندیدای کم رتبه
1) کارگران ماهر در Manitoba104564
2) کارگران ماهر در خارج از کشورالف) طرح استخدام استراتژیک32639
ب) مسیر سرمایه انسانی217572
ج) مسیر ورودی اکسپرس202519

قرعه کشی شماره 46 – 21 ژوئن 2018

جریانزیر جریاندعوت به درخواستامتیاز کاندیدای کم رتبه
1) کارگران ماهر در Manitoba213522
2) کارگران ماهر در خارج از کشورالف) طرح استخدام استراتژیک115703
ب) مسیر سرمایه انسانی150579
ج) مسیر ورودی اکسپرس114562

قرعه کشی شماره 45 – 31 مه 2018

جریانزیر جریاندعوت به درخواستامتیاز کاندیدای کم رتبه
1) کارگران ماهر در Manitoba187485
2) کارگران ماهر در خارج از کشورالف) طرح استخدام استراتژیک55698
ب) مسیر سرمایه انسانی262584

قرعه کشی شماره 44 – 11 مه 2018

جریانزیر جریاندعوت به درخواستامتیاز کاندیدای کم رتبه
1) کارگران ماهر در Manitoba267500
2) کارگران ماهر در خارج از کشورالف) طرح استخدام استراتژیک99706
ب) مسیر سرمایه انسانی109602
ج) مسیر ورودی اکسپرس151562

قرعه کشی شماره 43 – 13 آوریل 2018

جریانزیر جریاندعوت به درخواستامتیاز کاندیدای کم رتبه
1) کارگران ماهر در Manitoba316534
2) کارگران ماهر در خارج از کشورالف) طرح استخدام استراتژیک84703

قرعه کشی شماره 42 – 13 مارس 2018

جریانزیر جریاندعوت به درخواستامتیاز کاندیدای کم رتبه
1) کارگران ماهر در Manitoba184545
2) کارگران ماهر در خارج از کشورالف) طرح استخدام استراتژیک57703
ب) مسیر سرمایه انسانی144590
ج) مسیر ورودی اکسپرس253545

EOI قرعه کشی شماره 41
نوشته شده در 26 فوریه 2018
MPNP تحت سیستم

جریانزیر جریاندعوت به درخواستامتیاز کاندیدای کم رتبه
1) کارگران ماهر در Manitoba283489
2) کارگران ماهر در خارج از کشورالف) طرح استخدام استراتژیک36695
ب) مسیر سرمایه انسانی154599

نتایج دراو های مهاجرت مانیتوبا کانادا از اول تا کنون

EOI قرعه کشی شماره 40
نوشته شده در  31 ژانویه 2018
MPNP تحت سیستم

جریانزیر جریاندعوت به درخواستامتیاز کاندیدای کم رتبه
1) کارگران ماهر در Manitoba191524
2) کارگران ماهر در خارج از کشورالف) طرح استخدام استراتژیک64647
ب) مسیر سرمایه انسانی143605
ج: مسیر ورودی اکسپرس148560

قرعه کشی شماره 39- 12 ژانویه 2018

قرعه کشی #حداقل امتیاز CRS لازم استتاریخ قرعه کشی# ITA صادر شده است
39520 کارگر ماهر داخل
815 کارگر ماهر خارج
12 ژانویه 2018 119
17 MPNP

قرعه کشی اکسپرس اینتری مانیتوبا در سال 2017

قرعه کشی #حداقل امتیاز CRS لازم استتاریخ قرعه کشی# ITA صادر شده است
38 545 کارگر ماهر داخل
711 کارگر ماهر خارج
29 دسامبر 2017 113
45 MPNP
37375 کارگر ماهر داخل
675 کارگر ماهر خارج
13 دسامبر 2017209
45 MPNP
36567 کارگر ماهر داخل
664 کارگر ماهر خارج
23 نوامبر 2017250
22 MPNP
35730 کارگر ماهر داخل
577 کارگر ماهر خارج
31 اکتبر 2017351
44 MPNP
34602 کارگر ماهر داخل
721 کارگر ماهر خارج
26 سپتامبر 2017300
49 MPNP
33585 کارگر ماهر داخل
719 کارگر ماهر خارج
15 آگوست 2017401
42 MPNP
32612 کارگر ماهر داخل
712 کارگر ماهر خارج
11 ژوئیه 2017458
36 MPNP
31705 کارگر ماهر داخل
689 کارگر ماهر خارج
16 ژوئن 2017180
24 MPNP
30735 کارگر ماهر داخل
706 کارگر ماهر خارج
30 مه 2017258
143 MPNP
29657 کارگر ماهر داخل
698 کارگر ماهر خارج
30 مارس 2017201
24 MPNP
28684 کارگر ماهر داخل
703 کارگر ماهر خارج
16 مارس 2017250
63 MPNP
27719 کارگر ماهر داخل
575 کارگر ماهر خارج
27 فوریه 2017200
124 MPNP
26734 کارگر ماهر داخل
707 کارگر ماهر خارج
27 ژانویه 2017150
39 MPNP

قرعه کشی اکسپرس اینتری مانیتوبا در سال 2016

قرعه کشی #حداقل امتیاز CRS لازم استتاریخ قرعه کشی# ITA صادر شده است
25702 کارگر ماهر داخل
787 کارگر ماهر خارج
30 دسامبر 2016181
20 MPNP
240 کارگر ماهر داخل
605 کارگر ماهر خارج
21 دسامبر 20160
115 MPNP
23713 کارگر ماهر داخل
716 کارگر ماهر خارج
29 نوامبر 2016150
29 MPNP
22712 کارگر ماهر داخل
654 کارگر ماهر خارج
28 اکتبر 2016150
27 MPNP
21435 کارگر ماهر داخل
620 کارگر ماهر خارج
29 سپتامبر 2016258
40 MPNP
20592 کارگر ماهر داخل
543 کارگر ماهر خارج
24 آگوست 2016176
538
19593 کارگر ماهر داخل
545 کارگر ماهر خارج
29 ژوئیه 2016155
454
18547 کارگر ماهر داخل
593 کارگر ماهر خارج
29 ژوئن 2016173
378
17665 کارگر ماهر داخل
550 کارگر ماهر خارج
8 ژوئن 2016200
411
16722 کارگر ماهر داخل
569 کارگر ماهر خارج
16 مه 2016150
206
15467 کارگر ماهر داخل
543 کارگر ماهر خارج
6 آوریل 2016299
472
14657 کارگر ماهر داخل
545 کارگر ماهر خارج
9 مارس 2016175
452
13673 کارگر ماهر داخل
547 کارگر ماهر خارج
10 فوریه 2016175
499
12692 کارگر ماهر داخل
548 کارگر ماهر خارج
13 ژانویه 2016150
390

قرعه کشی اکسپرس اینتری مانیتوبا در سال 2015

قرعه کشی #حداقل امتیاز CRS لازم استتاریخ قرعه کشی# ITA صادر شده است
11694 کارگر ماهر داخل
549 کارگر ماهر خارج
17 دسامبر 2015126
598
10698 کارگر ماهر داخل
553 کارگر ماهر خارج
27 نوامبر 2015125
477
9499 کارگر ماهر داخل
556 کارگر ماهر خارج
3 نوامبر 2015100
356
8506 کارگر ماهر داخل
558 کارگر ماهر خارج
13 اکتبر 2015100
272
7545 کارگر ماهر داخل
560 کارگر ماهر خارج
25 سپتامبر 2015100
242
6550 کارگر ماهر داخل
562 کارگر ماهر خارج
9 سپتامبر 2015125
361
5575 کارگر ماهر داخل
570 کارگر ماهر خارج
13 آگوست 2015174
292
4670 کارگر ماهر داخل
578 کارگر ماهر خارج
17 ژوئیه  2015111
105
3 673 کارگر ماهر داخل
581 کارگر ماهر خارج
25 ژوئن 2015100
152
2 675 کارگر ماهر داخل
588 کارگر ماهر خارج
5 ژوئن 2015 126
202
1 700 کارگر ماهر داخل
607 کارگر ماهر خارج
20 مه 201575
77

بیشتر بخوانید:

مطالب مرتبط :

بازگشت بازگشت