dark
قالب تیره سایت آماده است
اگر برای حالت مطالعه در حالت تیره راحت تر هستید آن را فعال کنید.

نتایج دراو های مهاجرت بریتیش کلمبیا کانادا از اول تا کنون


دراو های مهاجرت بریتیش کلمبیا کانادا

بطور دوره ای ، بالاترین امتیاز ثبت نام کنندگان در هر دسته را دعوت می کنند، سپس متقاضیان موفقی را برای درخواست اقامت دائم برای مهاجرت و شهروندی کانادا (IRCC) معرفی می کنند.

دعوت نامه برای درخواست

این صفحه تعداد دعوت نامه های صادر شده را نشان می دهد. اطلاعات مربوط به دعوت نامه های ارسال شده و تاریخ صدور آنها منتشر می شود. لطفاً جدیدترین اطلاعات را بارها و بارها بررسی کنید. برای اطلاع از اینکه آیا دعوت نامه ای برای درخواست دریافت کرده اید ، لطفاً وارد  پروفایل آنلاین BCPNP شوید  .  

راهنما:

SI – نیرو متخصص
SI – فارغ التحصیل بین المللی
SI – سطح ورود و نیرو نیمه ماهر
EEBC – نیرو ماهر
EEBC – فارغ التحصیل بین المللی

اکسپرس اینتری بریتیش کلمبیا

توجه: امار نتایج اکسپرس اینتری بریتیش کلمبیا BC PNP که پس از هر قرعه کشی مهاجرت بریتیش کلمبیا کانادا در این پست بروز رسانی میشود.

نتایج BC PNP اکسپرس اینتری بریتیش کلمبیا 2021

تاریختعداد 
دعوت ها
کتگوریحداقل
امتیاز
ملاحظات دیگر
7 سپتامبر34SI – کارگر ماهر
SI – فارغ التحصیل بین المللی
EEBC – کارگر ماهر
EEBC – فارغ التحصیل بین المللی
80دراو تکنولوژی
31 آگوست467SI – کارگر ماهر
SI – فارغ التحصیل بین المللی
SI – سطح ورود و نیمه ماهر
EEBC – کارگر ماهر
EEBC – فارغ التحصیل بین المللی
90
77
69
86
75
قرعه کشی ناک های 0621 و 0631
به طور جداگانه انجام شد.
31 آگوست21SI – کارگر ماهر
SI – فارغ التحصیل بین المللی
EEBC – کارگر ماهر
EEBC – فارغ التحصیل بین المللی
106تنها برای ناک های 0621، 0631
دعوتنامه صادر شده است.
24 آگوست74SI – کارگر ماهر
SI – فارغ التحصیل بین المللی
EEBC – کارگر ماهر
EEBC – فارغ التحصیل بین المللی
80دراو تکنولوژی
17 آگوست363SI – کارگر ماهر
SI – فارغ التحصیل بین المللی
SI – سطح ورود و نیمه ماهر
EEBC – کارگر ماهر
EEBC – فارغ التحصیل بین المللی
91
78
73
88
76
قرعه کشی ناک های 0621 و 0631
به طور جداگانه انجام شد.
17 آگوست64SI – کارگر ماهر
SI – فارغ التحصیل بین المللی
EEBC – کارگر ماهر
EEBC – فارغ التحصیل بین المللی
106تنها برای ناک های 0621، 0631
دعوتنامه صادر شده است.
10 آگوست51SI – کارگر ماهر
SI – فارغ التحصیل بین المللی
EEBC – کارگر ماهر
EEBC – فارغ التحصیل بین المللی
80دراو تکنولوژی
3 آگوست361SI – کارگر ماهر
SI – فارغ التحصیل بین المللی
SI – سطح ورود و نیمه ماهر
EEBC – کارگر ماهر
EEBC – فارغ التحصیل بین المللی
91
79
74
89
77
قرعه کشی ناک های 0621 و 0631
به طور جداگانه انجام شد.
3 آگوست13SI – کارگر ماهر
SI – فارغ التحصیل بین المللی
EEBC – کارگر ماهر
EEBC – فارغ التحصیل بین المللی
107تنها برای ناک های 0621، 0631
دعوتنامه صادر شده است.
27 جولای59SI – کارگر ماهر
SI – فارغ التحصیل بین المللی
SI – سطح ورود و نیمه ماهر
EEBC – کارگر ماهر
EEBC – فارغ التحصیل بین المللی
80دراو تکنولوژی
20 جولای323SI – کارگر ماهر
SI – فارغ التحصیل بین المللی
SI – سطح ورود و نیمه ماهر
EEBC – کارگر ماهر
EEBC – فارغ التحصیل بین المللی
91
82
75
90
81
قرعه کشی ناک های 0621 و 0631
به طور جداگانه انجام شد.
20 جولای60SI – کارگر ماهر
SI – فارغ التحصیل بین المللی
EEBC – کارگر ماهر
EEBC – فارغ التحصیل بین المللی
107تنها برای ناک های 0621، 0631
دعوتنامه صادر شده است.
13 جولای56SI – کارگر ماهر
SI – فارغ التحصیل بین المللی
EEBC – کارگر ماهر
EEBC – فارغ التحصیل بین المللی
80دراو تکنولوژی
6 جولای342SI – کارگر ماهر
SI – فارغ التحصیل بین المللی
SI – سطح ورود و نیمه ماهر
EEBC – کارگر ماهر
EEBC – فارغ التحصیل بین المللی
92
83
75
91
82
قرعه کشی ناک های 0621 و 0631
به طور جداگانه انجام شد.
6 جولای45SI – کارگر ماهر
SI – فارغ التحصیل بین المللی
EEBC – کارگر ماهر
EEBC – فارغ التحصیل بین المللی
108تنها برای ناک های 0621، 0631
دعوتنامه صادر شده است.
29 ژوئن52SI – کارگر ماهر
SI – فارغ التحصیل بین المللی
EEBC – کارگر ماهر
EEBC – فارغ التحصیل بین المللی
80دراو تکنولوژی
22 ژوئن341SI – نیرو کار ماهر
SI – فارغ التحصیل بین المللی
SI – سطح ورود و نیمه ماهر
93
85
75
قرعه کشی ناک های 0621 و 0631
به طور جداگانه انجام شد.
22 ژوئن54EEBC – کارگر ماهر
EEBC – فارغ التحصیل بین المللی
SI – فارغ التحصیل بین المللی
SI – سطح ورود و نیمه ماهر
EEBC – کارگر ماهر
EEBC – فارغ التحصیل بین المللی
92
85
109
109
109
109
تنها برای ناک های 0621، 0631
دعوتنامه صادر شده است.
15 ژوئن72SI – کارگر ماهر
SI – فارغ التحصیل بین المللی
EEBC – کارگر ماهر
EEBC – فارغ التحصیل بین المللی
80دراو تکنولوژی
8 ژوئن323SI – کارگر ماهر
SI – فارغ التحصیل بین المللی
SI – سطح ورود و نیمه ماهر
EEBC – کارگر ماهر
EEBC – فارغ التحصیل بین المللی
93
88
76
93
88
قرعه کشی ناک های 0621 و 0631
به طور جداگانه انجام شد.
8 ژوئن50SI – کارگر ماهر
SI – فارغ التحصیل بین المللی
EEBC – کارگر ماهر
EEBC – فارغ التحصیل بین المللی
110تنها برای ناک های 0621، 0631
دعوتنامه صادر شده است.
1 ژوئن68SI – کارگر ماهر
SI – فارغ التحصیل بین المللی
EEBC – کارگر ماهر
EEBC – فارغ التحصیل بین المللی
80دراو تکنولوژی
25 مه323SI – کارگر ماهر
SI – فارغ التحصیل بین المللی
SI – سطح ورود و نیمه ماهر
EEBC – کارگر ماهر
EEBC – فارغ التحصیل بین المللی
94
90
76
94
90
قرعه کشی ناک های 0621 و 0631
به طور جداگانه انجام شد.
25 مه47SI – کارگر ماهر
SI – فارغ التحصیل بین المللی
EEBC – کارگر ماهر
EEBC – فارغ التحصیل بین المللی
111تنها برای ناک های 0621، 0631
دعوتنامه صادر شده است.
18 مه82SI – کارگر ماهر
SI – فارغ التحصیل بین المللی
EEBC – کارگر ماهر
EEBC – فارغ التحصیل بین المللی
80پایلوت فنی
11 مه331SI – کارگر ماهر
SI – فارغ التحصیل بین المللی
SI – سطح ورود و نیمه ماهر
EEBC – کارگر ماهر
EEBC – فارغ التحصیل بین المللی
94
92
77
94
92
قرعه کشی ناک های 0621 و 0631
به طور جداگانه انجام شد.
11 مه48SI – کارگر ماهر
SI – فارغ التحصیل بین المللی
EEBC – کارگر ماهر
EEBC – فارغ التحصیل بین المللی
112تنها برای ناک های 0621، 0631
دعوتنامه صادر شده است.
4 می84SI – کارگر ماهر
SI – فارغ التحصیل بین المللی
EEBC – کارگر ماهر
EEBC – فارغ التحصیل بین المللی
80پایلوت فنی
27 آپریل348SI – کارگر ماهر
SI – فارغ التحصیل بین المللی
SI – سطح ورود و نیمه ماهر
EEBC – کارگر ماهر
EEBC – فارغ التحصیل بین المللی
94
95
78
94
95
قرعه کشی ناک های 0621 و 0631
به طور جداگانه انجام شد.
27 آپریل14SI – کارگر ماهر
SI – فارغ التحصیل بین المللی
EEBC – کارگر ماهر
EEBC – فارغ التحصیل بین المللی
113
113
113
114
تنها برای ناک های 0621، 0631
دعوتنامه صادر شده است.
20 آپریل90SI – کارگر ماهر
SI – فارغ التحصیل بین المللی
EEBC – کارگر ماهر
EEBC – فارغ التحصیل بین المللی
80پایلوت فنی
13 آپریل420SI – کارگر ماهر
SI – فارغ التحصیل بین المللی
SI – سطح ورود و نیمه ماهر
EEBC – کارگر ماهر
EEBC – فارغ التحصیل بین المللی
95
95
79
95
95
قرعه کشی ناک های 0621 و 0631
به طور جداگانه انجام شد.
13 آپریل21SI – کارگر ماهر
SI – فارغ التحصیل بین المللی
EEBC – کارگر ماهر
EEBC – فارغ التحصیل بین المللی
113تنها برای ناک های 0621، 0631
دعوتنامه صادر شده است.
6 آپریل80SI – کارگر ماهر
SI – فارغ التحصیل بین المللی
EEBC – کارگر ماهر
EEBC – فارغ التحصیل بین المللی
80پایلوت فنی
30 مارچ330SI – کارگر ماهر
SI – فارغ التحصیل بین المللی
SI – سطح ورود و نیمه ماهر
EEBC – کارگر ماهر
EEBC – فارغ التحصیل بین المللی
96
94
81
96
94
قرعه کشی ناک های 0621 و 0631
به طور جداگانه انجام شد.
30 مارچ44SI – کارگر ماهر
SI – فارغ التحصیل بین المللی
EEBC – کارگر ماهر
EEBC – فارغ التحصیل بین المللی
113تنها برای ناک های 0621، 0631
دعوتنامه صادر شده است.
23 مارچ95SI – کارگر ماهر
SI – فارغ التحصیل بین المللی
EEBC – کارگر ماهر
EEBC – فارغ التحصیل بین المللی
80پایلوت فنی
16 مارچ428SI – کارگر ماهر
SI – فارغ التحصیل بین المللی
SI – سطح ورود و نیمه ماهر
EEBC – کارگر ماهر
EEBC – فارغ التحصیل بین المللی
96
94
81
96
94
قرعه کشی ناک های 0621 و 0631
به طور جداگانه انجام شد.
16 مارچ78SI – کارگر ماهر
SI – فارغ التحصیل بین المللی
EEBC – کارگر ماهر
EEBC – فارغ التحصیل بین المللی
114تنها برای ناک های 0621، 0631
دعوتنامه صادر شده است.
9 مارچ95SI – کارگر ماهر
SI – فارغ التحصیل بین المللی
EEBC – کارگر ماهر
EEBC – فارغ التحصیل بین المللی
80پایلوت فنی
2 مارچ26SI – کارگر ماهر
SI – فارغ التحصیل بین المللی
EEBC – کارگر ماهر
EEBC – فارغ التحصیل بین المللی
118ITAs صادر شده تنها برای ناک های
0621، 0631 انجام شده است
2 مارچ418SI – کارگر ماهر
SI – فارغ التحصیل بین المللی
SI – سطح ورود و نیمه ماهر
EEBC – کارگر ماهر
EEBC – فارغ التحصیل بین المللی
97
94
83
97
94
قرعه کشی دیگری برای ناک های
0621 و 0631 به طور جداگانه انجام شد
23 فوریه87SI – کارگر ماهر
SI – فارغ التحصیل بین المللی
EEBC – کارگر ماهر
EEBC – فارغ التحصیل بین المللی
75پایلوت فنی
16 فوریه459SI – کارگر ماهر
SI – فارغ التحصیل بین المللی
SI – سطح ورود و نیمه ماهر
EEBC – کارگر ماهر
EEBC – فارغ التحصیل بین المللی
98
94
85
104
94
قرعه کشی دیگری برای ناک های
0621 و 0631 به طور جداگانه انجام شد.
16 فوریه35SI – کارگر ماهر
SI – فارغ التحصیل بین المللی
EEBC – کارگر ماهر
EEBC – فارغ التحصیل بین المللی
120ITAs صادر شده تنها برای ناک های
0621، 0631 بوده است.
9 فوریه74SI – کارگر ماهر
SI – فارغ التحصیل بین المللی
EEBC – کارگر ماهر
EEBC – فارغ التحصیل بین المللی
80پایلوت فنی
2 فوریه208SI – کارگر ماهر
SI – فارغ التحصیل بین المللی
SI – سطح ورود و نیمه ماهر
EEBC – کارگر ماهر
EEBC – فارغ التحصیل بین المللی
98
98
79
104
100
تأثیر بیماری همه گیر COVID-19
برمشاغل NOC های زیر حذف شدند:
0621, 0631, 0632, 0651,
3236, 6211, 6311, 6313,
6321, 6322, 6341, 6421,
6511, 6512, 6513, 6521,
6522, 6523, 6524, 6525,
6531, 6532, 6533, 6562,
6564, 6611, 6621, 6711,
6721, 6722, 6731
26 ژانویه81SI – کارگر ماهر
SI – فارغ التحصیل بین المللی
EEBC – کارگر ماهر
EEBC – فارغ التحصیل بین المللی
80پایلوت فنی
19 ژانویه195SI – کارگر ماهر
SI – فارغ التحصیل بین المللی
SI – سطح ورود و نیمه ماهر
EEBC – کارگر ماهر
EEBC – فارغ التحصیل بین المللی
96
96
80
106
103
تأثیر بیماری همه گیر COVID-19
برمشاغل NOC های زیر حذف شدند:
0621, 0631, 0632, 0651,
3236, 6211, 6311, 6313,
6321, 6322, 6341, 6421,
6511, 6512, 6513, 6521,
6522, 6523, 6524, 6525,
6531, 6532, 6533, 6562,
6564, 6611, 6621, 6711,
6721, 6722, 6731
12 ژانویه80SI – کارگر ماهر
SI – فارغ التحصیل بین المللی
EEBC – کارگر ماهر
EEBC – فارغ التحصیل بین المللی
80پایلوت فنی
5 ژانویه168SI – کارگر ماهر
SI – فارغ التحصیل بین المللی
SI – سطح ورود و نیمه ماهر
EEBC – کارگر ماهر
EEBC – فارغ التحصیل بین المللی
95
95
77
99
99
تأثیر بیماری همه گیر COVID-19
برمشاغل NOC های زیر حذف شدند:
0621, 0631, 0632, 0651,
3236, 6211, 6311, 6313,
6321, 6322, 6341, 6421,
6511, 6512, 6513, 6521,
6522, 6523, 6524, 6525,
6531, 6532, 6533, 6562,
6564, 6611, 6621, 6711,
6721, 6722, 6731

نتایج دراو های BC PNP اکسپرس اینتری بریتیش کلمبیا

تاریختعداد 
دعوت ها
دسته بندیحداقل
امتیاز
ملاحظات دیگر
29 دسامبر58SI – کارگر ماهر
SI – فارغ التحصیل بین المللی
EEBC – کارگر ماهر
EEBC – فارغ التحصیل بین المللی
80پایلوت فناوری
22 دسامبر230SI – کارگر ماهر
SI – فارغ التحصیل بین المللی
SI – اکسپرس لول و نیمه ماهر
EEBC – کارگر ماهر
EEBC – فارغ التحصیل بین المللی
95
95
77
99
99
تأثیر بیماری همه گیر
COVID-19 برمشاغل 
BC -NOC های زیر حذف شدند:
0621، 0631، 0632، 0651،
3236، 6211، 6311، 6313،
6321، 6322، 6341، 6421،
6511، 6512، 6513، 6521،
6522، 6523، 6524، 6525،
6531، 6532، 6533 ، 6562 ،
6564 ، 6611 ، 6621 ، 6711 ،
6721 ، 6722 ، 6731
15 دسامبر92SI – کارگر ماهر
SI – فارغ التحصیل بین المللی
SI – اکسپرس لول و نیمه ماهر
EEBC – کارگر ماهر
EEBC – فارغ التحصیل بین المللی
80پایلوت فناوری
8 دسامبر256SI – کارگر ماهر
SI – فارغ التحصیل بین المللی
SI – اکسپرس لول و نیمه ماهر
EEBC – کارگر ماهر
EEBC – فارغ التحصیل بین المللی

95
95
77
97
97
تأثیر بیماری همه گیر
COVID-19 برمشاغل 
BC -NOC های زیر حذف شدند:
0621، 0631، 0632، 0651،
3236، 6211، 6311، 6313،
6321، 6322، 6341، 6421،
6511، 6512، 6513، 6521،
6522، 6523، 6524، 6525،
6531، 6532، 6533 ، 6562 ،
6564 ، 6611 ، 6621 ، 6711 ،
6721 ، 6722 ، 6731
1 دسامبر68SI – کارگر ماهر
SI – فارغ التحصیل بین المللی
SI – اکسپرس لول و نیمه ماهر
EEBC – کارگر ماهر
EEBC – فارغ التحصیل بین المللی
80پایلوت فناوری
24 نوامبر360SI – کارگر ماهر
SI – فارغ التحصیل بین المللی
SI – اکسپرس لول و نیمه ماهر
EEBC – کارگر ماهر
EEBC – فارغ التحصیل بین المللی
93
94
75
92
93
تأثیر بیماری همه گیر
COVID-19 برمشاغل 
BC -NOC های زیر حذف شدند:
0621، 0631، 0632، 0651،
3236، 6211، 6311، 6313،
6321، 6322، 6341، 6421،
6511، 6512، 6513، 6521،
6522، 6523، 6524، 6525،
6531،6532، 6533 ، 6562،
6564، 6611، 6621، 6711،
6721، 6722، 6731
17 نوامبر76SI – کارگر ماهر
SI – فارغ التحصیل بین المللی
SI – اکسپرس لول و نیمه ماهر
EEBC – کارگر ماهر
EEBC – فارغ التحصیل بین المللی
80پایلوت فناوری
10 نوامبر358SI – کارگر ماهر
SI – فارغ التحصیل بین المللی
SI – اکسپرس لول و نیمه ماهر
EEBC – کارگر ماهر
EEBC – فارغ التحصیل بین المللی
93
94
75
92
93
تأثیر بیماری همه گیر
COVID-19 برمشاغل 
BC -NOC های زیر حذف شدند:
0621, 0631, 0632, 0651,
3236, 6211, 6311,6313,
6321, 6322, 6341,6421,
6511, 6512,6513, 6521,
6522, 6523, 6524, 6525,
6531,6532, 6533, 6562,
6564, 6611, 6621, 6711,
6721, 6722, 6731.
3 نوامبر76SI – کارگر ماهر
SI – فارغ التحصیل بین المللی
SI – اکسپرس لول و نیمه ماهر
EEBC – کارگر ماهر
EEBC – فارغ التحصیل بین المللی
80پایلوت فناوری
27 اکتبر354SI – کارگر ماهر
SI – فارغ التحصیل بین المللی
SI – اکسپرس لول و نیمه ماهر
EEBC – کارگر ماهر
EEBC – فارغ التحصیل بین المللی
93
94
75
92
93
تأثیر بیماری همه گیر
COVID-19 برمشاغل 
BC -NOC های زیر حذف شدند:
0621، 0631، 0632، 0651،
3236، 6211، 6311، 6313،
6321، 6322، 6341، 6421،
6511، 6512، 6513، 6521،
6522، 6523، 6524، 6525،
6531، 6532، 6533 ، 6562 ،
6564 ، 6611 ، 6621 ، 6711 ، 
6721 ، 6722 ، 6731.
20 اکتبر80SI – کارگر ماهر
SI – فارغ التحصیل بین المللی
SI – اکسپرس لول و نیمه ماهر
EEBC – کارگر ماهر
EEBC – فارغ التحصیل بین المللی
80پایلوت فناوری
13 اکتبر417SI – کارگر ماهر
SI – فارغ التحصیل بین المللی
SI – اکسپرس لول و نیمه ماهر
EEBC – کارگر ماهر
EEBC – فارغ التحصیل بین المللی
93
94
75
92
93
تأثیر بیماری همه گیر
COVID-19 برمشاغل 
BC -NOC های زیر حذف شدند:
0621, 0631, 0632, 0651,
3236, 6211, 6311, 6313,
6321, 6322, 6341, 6421,
6511, 6512, 6513, 6521,
6522, 6523, 6524, 6525,
6531, 6532, 6533, 6562,
6564, 6611, 6621, 6711, 
6721, 6722, 6731.
6 اکتبر72SI – کارگر ماهر
SI – فارغ التحصیل بین المللی
SI – اکسپرس لول و نیمه ماهر
EEBC – کارگر ماهر
EEBC – فارغ التحصیل بین المللی
80پایلوت فناوری
29 سپتامبر450SI – کارگر ماهر
SI – فارغ التحصیل بین المللی
SI – اکسپرس لول و نیمه ماهر
EEBC – کارگر ماهر
EEBC – فارغ التحصیل بین المللی
93
94
75
93
94
تأثیر بیماری همه گیر
COVID-19 برمشاغل 
BC -NOC های زیر حذف شدند:
0621، 0631، 0632، 0651،
3236، 6211، 6311، 6313،
6321، 6322، 6341، 6421،
6511، 6512، 6513، 6521،
6522، 6523، 6524، 6525،
6531، 6532، 6533 ، 6562 ،
6564 ، 6611 ، 6621 ، 6711 ، 
6721 ، 6722 ، 6731.
22 سپتامبرSI – کارگر ماهر
SI – فارغ التحصیل بین المللی
SI – اکسپرس لول و نیمه ماهر
EEBC – کارگر ماهر
EEBC – فارغ التحصیل بین المللی
80پایلوت فناوری
15 سپتامبرSI – کارگر ماهر
SI – فارغ التحصیل بین المللی
SI – اکسپرس لول و نیمه ماهر
EEBC – کارگر ماهر
EEBC – فارغ التحصیل بین المللی
94
95
75
94
95
تأثیر بیماری همه گیر
COVID-19 برمشاغل 
BC -NOC های زیر حذف شدند:
0621، 0631، 0632، 0651،
3236، 6211، 6311، 6313،
6321، 6322، 6341، 6421،
6511، 6512، 6513، 6521،
6522، 6523، 6524، 6525،
6531، 6532، 6533 ، 6562 ،
6564 ، 6611 ، 6621 ، 6711 ، 
6721 ، 6722 ، 6731.
8 سپتامبر67SI – کارگر ماهر
SI – فارغ التحصیل بین المللی
SI – اکسپرس لول و نیمه ماهر
EEBC – کارگر ماهر
EEBC – فارغ التحصیل بین المللی
80پایلوت فناوری
1 سپتامبر428SI – کارگر ماهر
SI – فارغ التحصیل بین المللی
SI – اکسپرس لول و نیمه ماهر
EEBC – کارگر ماهر
EEBC – فارغ التحصیل بین المللی
94
97
76
94
98
تأثیر بیماری همه گیر
COVID-19 برمشاغل 
BC -NOC های زیر حذف شدند:
0621، 0631، 0632، 0651،
3236، 6211، 6311، 6313،
6321، 6322، 6341، 6421،
6511، 6512، 6513، 6521،
6522، 6523، 6524، 6525،
6531، 6532، 6533 ، 6562 ،
6564 ، 6611 ، 6621 ، 6711 ، 
6721 ، 6722 ، 6731.
25 آگوست72SI – کارگر ماهر
SI – فارغ التحصیل بین المللی
SI – اکسپرس لول و نیمه ماهر
EEBC – کارگر ماهر
EEBC – فارغ التحصیل بین المللی
80پایلوت فناوری
18 آگوست302SI – کارگر ماهر
SI – فارغ التحصیل بین المللی
SI – اکسپرس لول و نیمه ماهر
EEBC – کارگر ماهر
EEBC – فارغ التحصیل بین المللی
96
98
76
96
98
تأثیر بیماری همه گیر
COVID-19 برمشاغل 
BC -NOC های زیر حذف شدند:
0621، 0631، 0632، 0651،
3236، 6211، 6311، 6313،
6321، 6322، 6341، 6421،
6511، 6512، 6513، 6521،
6522، 6523، 6524، 6525،
6531، 6532، 6533، 6562،
6564، 6611، 6621، 6711، 
6721، 6722، 6731.
11 آگوست52SI – کارگر ماهر
SI – فارغ التحصیل بین المللی
SI – اکسپرس لول و نیمه ماهر
EEBC – کارگر ماهر
EEBC – فارغ التحصیل بین المللی
80پایلوت فناوری
7 آگوست437SI – کارگر ماهر
SI – فارغ التحصیل بین المللی
SI – اکسپرس لول و نیمه ماهر
EEBC – کارگر ماهر
EEBC – فارغ التحصیل بین المللی
97
98
76
97
98
تأثیر بیماری همه گیر
COVID-19 برمشاغل 
BC -NOC های زیر حذف شدند:
0621، 0631، 0632، 0651،
3236، 6211، 6311، 6313،
6321، 6322، 6341، 6421،
6511، 6512، 6513، 6521،
6522، 6523، 6524، 6525،
6531، 6532، 6533، 6562،
6564، 6611، 6621، 6711، 
6721، 6722، 6731.
28 ژوئیه34SI – کارگر ماهر
SI – فارغ التحصیل بین المللی
SI – اکسپرس لول و نیمه ماهر
EEBC – کارگر ماهر
EEBC – فارغ التحصیل بین المللی
80پایلوت فنی
21 ژوئیه62SI – کارگر ماهر
SI – فارغ التحصیل بین المللی
SI – اکسپرس لول و نیمه ماهر
EEBC – کارگر ماهر
EEBC – فارغ التحصیل بین المللی
80پایلوت فنی
14 ژوئیه320SI – کارگر ماهر
SI – فارغ التحصیل بین المللی
SI – اکسپرس لول و نیمه ماهر
EEBC – کارگر ماهر
EEBC – فارغ التحصیل بین المللی
98
98
76
98
98
تأثیر بیماری همه گیر
COVID-19 برمشاغل BC 
.NOC های زیر حذف شدند:
0621، 0631، 0632، 0651،
3236، 6211، 6311، 6313،
6321، 6322، 6341، 6421،
6511، 6512، 6513، 6521،
6522، 6523، 6524، 6525،
6531، 6532، 6533، 6562،
6564، 6611، 6621، 6711، 
6721، 6722، 6731.
7 ژوئیه57SI – کارگر ماهر
SI – فارغ التحصیل بین المللی
SI – اکسپرس لول و نیمه ماهر
EEBC – کارگر ماهر
EEBC – فارغ التحصیل بین المللی
80متخصصین Tech
30 ژوئن314SI – کارگر ماهر
SI – فارغ التحصیل بین المللی
SI – اکسپرس لول و نیمه ماهر
EEBC – کارگر ماهر
EEBC – فارغ التحصیل بین المللی
98
100
79
98
100
تأثیر بیماری همه گیر
COVID-19 بر مشاغل BC.
 NOC های زیر  حذف شدند:
0621، 0631، 0632، 0651، 
3236،  6211، 6311، 6313،
6321،  6322، 6341، 6421،
6511،  6512، 6513، 6521،
6522،  6523، 6524، 6525،
6531،  6532، 6533، 6562،
6564،  6611، 6621، 6711،
6721، 6722، 6731.
23 ژوئن87SI – کارگر ماهر
SI – فارغ التحصیل بین المللی
EEBC – کارگر ماهر
EEBC – فارغ التحصیل بین المللی
80متخصصین Tech
16 ژوئن276SI – کارگر ماهر
SI – فارغ التحصیل بین المللی
SI – سطح ورود و نیمه ماهر
EEBC – کارگر ماهر
EEBC – فارغ التحصیل بین المللی
100
100
80
100
103
تأثیر بیماری همه گیر
COVID-19 بر مشاغل BC.
NOC های زیر  حذف شدند:
0621، 0631، 0632، 0651، 
3236،  6211، 6311، 6313،
6321،  6322، 6341، 6421،
6511،  6512، 6513، 6521،
6522،  6523، 6524، 6525،
6531،  6532، 6533، 6562،
6564،  6611، 6621، 6711،
6721، 6722، 6731.
9 ژوئن87EEBC – فارغ التحصیل بین المللی
EEBC – کارگر ماهر
SI – فارغ التحصیل بین المللی
SI – فارغ التحصیل بین المللی
82متخصصین Tech
2 ژوئن241SI – کارگر ماهر
SI – فارغ التحصیل بین المللی
SI – سطح ورود و نیمه ماهر
EEBC – کارگر ماهر
EEBC – فارغ التحصیل بین المللی
100
100
81
105
105
تأثیر
بیماری همه گیر COVID-19
بر مشاغل BC.
 NOC های زیر  حذف شدند:
0621، 0631، 0632، 0651، 
3236،  6211، 6311، 6313،
6321،  6322، 6341، 6421،
6511،  6512، 6513، 6521،
6522،  6523، 6524، 6525،
6531،  6532، 6533، 6562،
6564،  6611، 6621، 6711،
6721، 6722، 6731.

BC-PNP-Invitations-to-Apply-SI-and-EEBC-2020-Draws-to-date.pdf.aspx (welcomebc.ca)

  • قرعه کشی های SI ، EEBC و EI در سال 2015 انجام نشد.

کارآفرینی بریتیش کلمبیا

نتایج دراو مهاجرت کارآفرینی بریتیش کلمبیا 2021

تاریخجریاننمرهتعداد
دعوتنامه ها
17 آگوسترده پایه1268
17 آگوستمنطقه ای129<5
15 ژوئنرده پایه1269
15 ژوئنمنطقه ای139<5
13 آوریلرده پایه1266
13 آوریلمنطقه ای1165
2 فوریهرده پایه1228

نتایج دراو مهاجرت کارآفرینی بریتیش کلمبیا

تاریخجریانامتیازتعداد
دعوت ها
1 دسامبر 2020مهاجرت کارآفرینان
– گروه پایه
12111
20 اکتبر 2020مهاجرت کارآفرینان
– گروه پایه
12215
20 اکتبر 2020مهاجرت کارآفرینی
– منطقه ای
1095
1 سپتامبر 2020مهاجرت کارآفرینان
– رده پایه
1266
1 سپتامبر 2020مهاجرت کارآفرینی
– منطقه ای
128< 5
28 ژوئیه 2020مهاجرت کارآفرینان
– رده پایه
1257
28 ژوئیه 2020مهاجرت کارآفرینی
– منطقه ای
1235
2 ژوئن 2020 مهاجرت کارآفرینان
– رده پایه
12129
6 آوریل 2020مهاجرت E nt کارآفرین
– منطقه ای
10718
4 فوریه 2020مهاجرت کارآفرینان
– رده پایه
11514
4 فوریه 2020مهاجرت E nt کارآفرین
– منطقه ای
1165
14 ژانویه 2020مهاجرت کارآفرینان
– رده پایه
11718
14 ژانویه 2020مهاجرت E nt کارآفرین
– منطقه ای
1117

در سال 2016 دراو کارآفرینی چه در رده پایه و چه منطقه ای انجام نشد.

اطلاعات کلی

تعداد و دفعات دعوت برای درخواست بر اساس تخصیص نامزدهای سالانه از دولت فدرال کانادا (IRCC) و توانایی ما برای پردازش به موقع برنامه ها است. 

تحت  پایلوت BC PNP  Tech ، ما دعوت های هفتگی را برای ثبت نام کنندگان واجد شرایط با پیشنهادهای شغلی معتبر در مشاغل کلیدی فناوری صادر می کنیم. نقشه های پایلوت Tech مربوط به این دعوت ها می شود. اگر شغل شما در لیست مشاغل کلیدی فن آوری قرار ندارد ، ممکن است هنوز واجد شرایط درخواست باشید. ما همچنان بر اساس تخصیص سالانه و ظرفیت پردازش برنامه ، برای افراد واجد شرایط در بسیاری از مشاغل مختلف ، به طور منظم قرعه کشی می کنیم.

آخرین بار پردازش را مشاهده کنید .

اطلاعات برنامه

برای کسب اطلاعات تکمیلی درمورد برنامه های بریتیش کلمبیا ، لطفاً به لینک های زیر مراجعه کنید:

توجه: این وب سایت فقط یک سطح عالی از برنامه را ارائه می دهد. لطفاً برای جدیدترین و کاملترین اطلاعات ، به راهنماهای برنامه مراجعه کنید. برای اطمینان از اینکه آخرین نسخه را دارید ، اغلب دوباره بررسی کنید.


بیشتر بخوانید:

مطالب مرتبط :

بازگشت بازگشت